Center of Excellence for Circular Jobs & Skills

Een internationaal expertisecentrum dat overheden en bedrijven kennis, advies en trainingen over circulaire banen gaat bieden.

De enorme wereldwijde toename van het gebruik van grondstoffen in de lineaire economie leidt tot uitputting van natuurlijke grondstoffen en een afname van de biodiversiteit. Ook worden klimaatverandering en milieuvervuiling hierdoor geïntensiveerd.

De circulaire economie is erop gericht om grondstoffen zo lang mogelijk te hergebruiken en hun hoogst mogelijke waarde te laten behouden. Dit nieuwe economische systeem heeft daarmee de potentie in zich om een hoge levensstandaard voor de wereldbevolking te garanderen binnen de draagkracht van de aarde.

Circulaire arbeidsmarkt
De implementatie van de circulaire economie zal grote invloed hebben op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om de positieve en de negatieve effecten te begrijpen. Daarom heeft dit project als doel om in 2019 een Center of Excellence for Circular Jobs and Skills te ontwerpen en op te starten.

Dit nieuwe internationale expertisecentrum gaat overheden en bedrijven kennis, advies en trainingen aanbieden om de transitie van de arbeidsmarkt binnen de circulaire economie in goede banen te leiden. Het centrum wordt ingericht en beheerd door de organisatie Circle Economy.
 

In de circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gewonnen, verwerkt en hergebruikt. Schaarse materialen blijven zo langer beschikbaar waardoor de winning van grondstoffen niet onbeperkt doorgroeit. Op die manier blijven ecosystemen intact en wordt de uitstoot van CO2 beperkt. De circulaire economie vergt een nieuwe manier van werken, voor overheden, bedrijven en opleidingsinstituten.

 
Om tot een goed organisatieontwerp voor het Center of Excellence for Circular Jobs and Skills te komen, consulteert en verbindt Circle Economy allereerst alle relevante belanghebbenden. Het doel daarbij is om de behoefte aan nieuwe kennis, adviesdiensten en managementinstrumenten in kaart te brengen.

Daarnaast werkt de organisatie samen met de milieuafdeling van de Verenigde Naties (UN Environment) aan een internationale standaard, inclusief algemeen geldende definities, voor circulaire banen en de bijbehorende vaardigheden.

De nieuwe standaarddefinitie voor circulaire banen komt tot stand op basis van wetenschappelijk onderzoek en wordt getest in proefprojecten in vier grote internationale steden. Het is de bedoeling dat het Center of Excellence for Circular Jobs and Skills begin 2020 gelanceerd wordt en zich daarna ontwikkelt tot een internationaal gereputeerd expertisecentrum.

Foto header: Ryan Everton

Joke Dufourmont Lead Jobs & Skills Programme bij Circular Economy