Circle Cities Dashboard

Het meten en voorspellen van de werkgelegenheid in circulaire steden

In dit project werken onderzoekers aan een methode om de banen die nodig zijn voor een transitie naar circulaire steden beter inzichtelijk te maken. Door meer kennis over de werkgelegenheid van de circulaire economie kunnen steden sneller verduurzamen.

De circulaire economie is een van de drie thema’s van de Goldschmeding Foundation. In de circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gewonnen, verwerkt en hergebruikt. Schaarse materialen blijven zo langer beschikbaar en de winning van grondstoffen groeit niet onbeperkt door. Hierdoor blijven ecosystemen intact en wordt de uitstoot van CO2 beperkt. Dit is nodig om toekomstige generaties in welvaart en welzijn te kunnen laten leven.

In dit project ontwikkelen onderzoekers van Circle Economy en Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) de zogeheten Circle Cities Dashboard. Met dit instrument willen zij beleidsmakers van harde gegevens over de circulaire economie voorzien zodat Europese steden effectiever op deze nieuwe, duurzame economie kunnen inzetten.

 

“Steden spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. In deze tijd van verstedelijking is het voor steden bovendien belangrijk om werkgelegenheid hoog op de agenda te plaatsen. Inzichten in de toekomstige effecten van circulair beleid op de werkgelegenheid zijn daarom van essentieel belang bij het bepalen van circulaire strategieën van steden.” Annerieke Douma, Director Program and Business Development van Circle Economy

 

In de eerste fase van dit project hebben de onderzoekers gedefinieerd wat er onder een circulaire baan wordt verstaan, en hebben zij een methodiek ontwikkeld om het huidige aantal circulaire banen te meten. Op dit moment werken zij in de tweede fase aan een methode om de effecten van circulair beleid op de werkgelegenheid van Europese steden te bepalen.

De methode moet ook duidelijk maken aan welk soort werk behoefte zal zijn om de circulaire economie tot stand te laten komen. Op die manier kunnen steden vol inzetten op de omslag naar een circulaire economie zonder dat zij het risico lopen daarvoor onvoldoende gekwalificeerde werknemers beschikbaar te hebben.

Foto’s: Jon Moe en Circle Economy

Wil je meer weten over wat Circle Economy doet voor steden?
Circular Cities Program
Annerieke-CircularEconomy-GoldschmedingFoundation
Annerieke Douma Director Program and Business Development bij Circular Economy