Circular Skills VMBO en HBO

Beroepsonderwijs ontwikkelen om de circulaire economie mogelijk te maken.

In alle transitieagenda’s wordt het belang voor het opleiden van vakmensen op het gebied van de circulaire economie benoemd. De ontwikkeling van concrete, circulaire vaardigheden in het beroepsonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor de transitie, maar loopt achter ten opzichte van ontwikkelingen in het bedrijfsleven.
De coöperatie Leren Voor Morgen zet zich in voor onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling, zoals de circulaire economie. De coöperatie heeft onderzocht hoe het beroepsonderwijs moet worden vernieuwd om te voorkomen dat er een tekort aan vakmensen ontstaat. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert hiervoor een project binnen het MBO en de Goldschmeding Foundation financiert aanvullend hierop een parallel en vergelijkbaar project binnen het VMBO en HBO: het Circular Skills Programma.
Dit project legt de focus op het beroepsonderwijs in de sector ‘bouw, installatie en techniek, omdat daar op dit moment de grootste vraag naar circulaire geschoolde werknemers is. Er staan drie vragen centraal in de aanpak:

  • Welke vaardigheden zijn nodig in de transitie naar een circulaire economie en zijn relevant voor leerlingen in het beroepsonderwijs?
  • Hoe kunnen deze vaardigheden worden onderwezen door onderwijsinstellingen binnen het beroeps?
  • Op welke manier kunnen de benodigde vaardigheden een structurele plek krijgen in het onderwijs?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er gekeken naar het huidige onderwijsaanbod en de benodigde vaardigheden in de circulaire bouw en installatietechniek. In de uitvoeringsfase worden pilotprojecten uitgevoerd in het VMBO en HBO. De resultaten uit beide fases komen samen in de derde fase waarin kennisontsluiting en het verankeren van vaardigheden centraal staan. Daarmee worden de opgedane inzichten toegankelijk voor een grotere groep docenten en scholen.

In het eerste jaar van het Circular Skills programma zijn marktconsultaties, onderwijsconsultaties en verschillende pilotprojecten gestart. Ook is een kennisplatform ontwikkeld waar verschillende stakeholders aan kunnen bijdragen. Het doel van het langjarige programma is om eind 2023 tenminste 25% van de leerlingen en studenten in het gekozen werkveld te bereiken met goed onderwijs over de circulaire economie.

Aansluiting bij de Goldschmeding Foundation

Dit programma sluit aan op alle werkvelden van de Goldschmeding Foundation. Het verwerven van de juiste vaardigheden voor een circulaire beroepspraktijk richt zich niet alleen op beroepsrelevante kennis en kunde, maar ook op persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving (Mens). Het programma draagt daarnaast ook bij aan de ontwikkeling van het werkveld (Werk). Daarnaast bevordert het programma de transitie naar een circulaire economie, met een positief effect op de arbeidsmarkt.