Community of Science: Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie

Het stimuleren en versterken van samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven voor het ontwikkelen en toepassen van kennis rondom de circulaire economie.

De transitie naar een Circulaire Economie (hierna vaak afgekort naar CE) vraagt om nieuwe businessmodellen, ander werk en vaardigheden, ander gedrag van producenten en consumenten en andere regels van het spel. Gezien de urgentie en complexiteit van het probleem en het feit dat wetenschappelijk onderzoek en samenwerking op het thema nog in ontwikkeling is, zien we de kans om wetenschappelijk onderzoek effectief te organiseren.

Om kennisontwikkeling- en toepassing rond organisatievraagstukken en sociale innovatie in de circulaire economie te stimuleren wordt, onder leiding van Het Groene Brein, een Community of Science for Circular Economy opgericht. Met daarin wetenschappers van verschillende instituties en disciplines binnen de sociale wetenschappen (economie, recht, arbeid, organisatie en bestuurskunde). De Community of Science gaat actief aan het werk met concrete praktijkcases rondom de vraag “Hoe kan je de circulaire economie in de praktijk vormgeven met bijvoorbeeld aanpassing van banen en vaardigheden, transitiemanagement, organisatieverandering, competentieontwikkeling en vernieuwing van businessmodellen?” Deze vraagstukken laten zich vangen in het begrip sociale innovatie, dat centraal staat in deze eerste Community of Science: Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie.

Wat is een Community of Science?
Een Community of Science bestaat uit ongeveer 15 tot 25 mensen uit wetenschap én praktijk – het is een transdisciplinair verband. De groep betrokkenen vormt drie schillen: Connectors, Innovators en Practitioners. De Connectors zijn wetenschappers met een generalistisch expertisegebied en een groot netwerk, die vaak ook actief zijn buiten de wetenschap. Zij werken aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor duurzame innovaties door draagvlak te creëren en verbinding te leggen met sleutelfiguren in de transitie. De Innovators zijn wetenschappers die toonaangevend zijn in hun vakgebied en sluitende antwoorden kunnen geven op specifieke vragen. Practitioners zijn experts met praktijkgerichte kennis die niet verbonden zijn aan een universiteit of hogeschool. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van innovatienetwerken, ondernemers en beleidsmakers. Deze drie groepen worden ondersteund door het projectbureau van Het Groene Brein: een netwerk van ruim 140 wetenschappers die met de laatste kennis uit de wetenschap bedrijven helpen om nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Resultaten
De Community of Science levert aan het einde van 2020 een sterk netwerk of ecosysteem van wetenschappers op dat zich richt op sociale innovatie in de circulaire economie. Daarnaast levert de Community of Science diverse publicaties op, waaronder cases, wetenschappelijke artikelen en een whitepaper over sociale innovatie in de circulaire economie.

Wetenschap en praktijk verbinden
De Community of Science opereert vanuit een positief en coöperatief mensbeeld, waarbij de samenwerking van wetenschappers en bedrijven een centrale rol speelt. Dit project is bij uitstek gericht op het verbinden van theoretische wetenschap met de werkende praktijk, met een specifieke focus op de werk-effecten en -processen die van belang zijn voor het versnellen van een circulaire economie. De Community of Science is gericht op het versnellen van een duurzame, inclusieve en circulaire economie en toekomst voor de volgende generaties.

Foto: Holger Link

Antoine Heideveld - Het Groene Brein
Antoine Heideveld Projectleider