COMMUNITY SOCIAAL CIRCULAIR

Samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven op het gebied van menselijke kapitaal

 
Vanwege de urgentie en complexiteit van de transitie naar een circulaire economie zien we de behoefte en kans om wetenschappelijk onderzoek naar de sociale aspecten binnen het onderwerp effectief te organiseren. Binnen de wetenschap gaat de aandacht vooralsnog uit naar de technische aspecten van de circulaire economie, terwijl juist ook de sociale dimensie essentieel is. Verandering is immers mensenwerk.
 

Onderzoek en wetenschappelijk onderwijs gericht op de sociale aspecten van de circulaire economie staan nog in de kinderschoenen. Terwijl deze vragen wel leven in de praktijk. Wat vraagt de circulaire economie en bijbehorende nieuwe manier van werken van mensen? Hoe organiseer je het? Wat betekent het voor bepaalde beroepen, rollen en verhoudingen? Welke vaardigheden vraagt het? Welke andere manieren van samenwerking in de keten en nieuwe verdienmodellen zijn er nodig? Wat is het belang van netwerken of burgerinitiatieven? En hoe zorg je dat iedereen hierin mee komt en een plek krijgt? 

Om gerichter en effectiever kennisontwikkeling en -toepassing rond sociale vraagstukken in de circulaire economie te stimuleren, heeft onze projectpartner Het Groene Brein een meerjarige interdisciplinaire community van wetenschappers opgericht: een Community of Science gericht op Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie. Community Social Circulair onderzoekt vooral sociale innovaties binnen de circulaire economie. Binnen deze Community werken interdisciplinaire teams van wetenschappers, van alle universiteiten en diverse hoge scholen in Nederland, samen met experts uit het bedrijfsleven en de overheid aan actuele vraagstukken. 
 

Het project is gestart met twee bijeenkomsten waarin de wetenschappelijke vragen rondom transitiewetenschappen en circulaire samenwerkingsverbanden zijn besproken. Vanuit een long list aan onderzoeksgebieden zijn vier interdisciplinaire subgroepen ontstaan, waarna deze groepen elk een specifieke focus en onderzoeksthema hebben gekozen;  

  • Sociale dilemma’s en paradoxen bij circulair ondernemen; de effecten van  ‘circulaire groei’ op de mens, werknemer en consument. 
  • Burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties; het ontstaan van sociale innovatie en sociale transformatie via burgerinitiatieven en civil society netwerken.
  • Sociale innovatie op circulaire bedrijventerreinen; sociale innovaties die nodig zijn om circulaire praktijken op bedrijventerreinen te introduceren en te versterken. 
  • Sociale netwerken voor natuur-inclusieve (land)bouw; de rol van sociale netwerken bij het realiseren van natuur-inclusieve bouw en landbouw.

De CoSCE heeft het mogelijk gemaakt dat wetenschappers van verschillende universiteiten met elkaar samenwerken en elkaar peer-review bieden op artikelen. De combinatie van verschillende wetenschappelijke disciplines versterkt de impact van de wetenschappelijke onderzoeken. In 2021 zullen de onderzoeken gepubliceerd worden in de vorm van wetenschappelijke en populaire artikelen. 

Foto: Holger Link

Antoine Heideveld - Het Groene Brein
Antoine Heideveld Projectleider