COMMUNITY SOCIAAL CIRCULAIR

Transdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers en praktijk op het gebied van sociale innovatie in de circulaire economie

Om maatschappelijke uitdagingen te adresseren is het nodig om transdisciplinair samen te werken. Transdisciplinaire samenwerking is een vorm van kennisproductie georganiseerd rond een complex maatschappelijk vraagstuk.  Wetenschappers uit diverse disciplines en deelnemers uit de praktijk werken samen om tot een antwoord te komen op het vraagstuk.

Het doel van dit project, een initiatief van Het Groene Brein, is om het mogelijk te maken voor wetenschappers om tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en met concrete praktijkkwesties samen te werken aan innovatieve wetenschappelijke ideeën op het gebied van sociale innovatie in een circulaire economie.

In 2020 is de Community Sociaal Circulair met succes gestart. Binnen twee jaar is deze uitgegroeid tot een stevig netwerk waar 59 wetenschappers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen en uit verschillende disciplines bij zijn aangesloten. Van hen zijn er 40 actief betrokken bij de zes onderzoeksrichtingen in werkgroepen. In alle werkgroepen zijn 35 partijen vanuit de praktijk (bedrijven, overheden, burgerinitiatieven en brancheorganisaties) intensief betrokken. Zo komt er steeds meer toepasbare kennis waarmee bedrijven en organisaties een sociale en rechtvaardige duurzame economie kunnen vormgeven. Om dit te bereiken houdt het projectteam zich bezig met ‘verbinden, faciliteren en aanjagen’ van 6 verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn gericht op:

  • Burgerinitiatieven voor een circulaire economie
  • Samenwerken op circulaire bedrijventerreinen
  • Menselijk Kapitaal
  • Natuur-inclusieve landbouw
  • Organiseren rondom ‘product as a service’
  • Samenwerking rondom circulair textiel

De basis van de community is transdisciplinaire samenwerking, tussen wetenschappers en met de praktijk. Een wetenschapper wordt via de community begeleid bij het uitvoeren van onderzoek en schrijven van een publicatie met praktijkcasussen waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines aan bod komen. De publicaties van de werkgroepen hebben een groot bereik onder wetenschappers, maar de communicatie van dit project buiten de wetenschap kan nog verbeterd worden. De Goldschmeding Foundation ziet ook interesse vanuit andere financiers, onder andere crowdfinancing, branchefinanciering en reguliere wetenschappelijke financieringsstromen. In het derde jaar zal gezocht worden naar co-financiers en manieren om de community breder uit te bouwen.

“De community is voor mij een plek waar er ruimte is om gedachtenkiemen te delen met anderen en waar je bewust wordt van je eigen blinde vlekken. De nieuwsgierigheid naar elkaars inzichten en naar de werkbare principes van een transitieproces, vind ik inspirerend.”

– Community-lid Jifke Sol, Lector Circulaire Transities bij Fontys

 

Foto: Holger Link

 

Antoine Heideveld - Het Groene Brein
Antoine Heideveld Projectleider