Leerstoel Leiderschapsethiek en Menswaardige Samenleving

Deze leerstoel onderzoekt en onderwijst de onmisbare verbinding tussen menswaardig leiderschap en duurzame economische ontwikkeling.

In een samenleving die vooral gericht is op efficiëntie, winstmaximalisatie, pragmatische oplossingen en korte-termijn-succes wil deze leerstoel bijdragen aan een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte organisatiecultuur en een duurzame economie. Er zijn een ecologisch plafond en een sociale drempel die de contouren van onze toekomstige groei aangeven. Maar dit zal niet kunnen zonder moedig leiderschap. De opkomende nieuwe economie veronderstelt een moreel kompas; leiderschap met oog voor het belang van de ander en de natuur.” 

“Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.”

– Peter Drucker
Leiderschap gericht op het welzijn van een ander

Prof. dr. Patrick Nullens bekleedt de bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het doel is het academisch doordenken en onderwijzen van menswaardig leiderschap, met een commitment aan het welzijn van een ander en oriëntatie op de samenleving.

“De urgente transities zijn alleen mogelijk als we ethiek opnieuw in het centrum van ons leiderschap plaatsen en niet langer zien als alleen een inperking.”

– Patrick Nullens
Ethiek: intrinsieke motivatie voor het goede, verbinding en zingeving

Een onderbelichte voorwaarde van transitiemanagement is het belang van een verandering in de diepere betekenislaag bij leiders en medewerkers. Ethiek gaat in die zin om intrinsieke motivatie voor het goede, ware en schone, verbinding met anderen, mentale openheid en zingeving. Om die reden is de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht een ideale plek voor deze leerstoel.

Over Patrick Nullens

Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek. Hij is een van de mede-oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek (ILSE) van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, een Belgische universiteit waar hij ook jaren rector van was. Centraal in zijn werk staan thema’s als dienend leiderschap en de verantwoordelijkheidsethiek. Nullens werkt internationaal samen met andere collega’s en is beschikbaar voor lezingen en scholing van zowel jonge toekomstige leiders als senior bestuurders.