Leerstoel Leiderschapsethiek en Menswaardige Samenleving

Deze leerstoel onderzoekt en onderwijst de onmisbare verbinding tussen menswaardig leiderschap en duurzame economische ontwikkeling.

In een samenleving die vooral gericht is op efficiëntie, winstmaximalisatie, pragmatische oplossingen en korte-termijn-succes wil deze leerstoel bijdragen aan een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte organisatiecultuur en een duurzame economie. Er zijn een ecologisch plafond en een sociale drempel die de contouren van onze toekomstige groei aangeven. Maar dit zal niet kunnen zonder moedig leiderschap. De opkomende nieuwe economie veronderstelt een moreel kompas; leiderschap met oog voor het belang van de ander en de natuur.” 

“Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.”

– Peter Drucker
Leiderschap gericht op het welzijn van een ander

Prof. dr. Patrick Nullens bekleedt de bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het doel is het academisch doordenken en onderwijzen van menswaardig leiderschap, met een commitment aan het welzijn van een ander en oriëntatie op de samenleving.

“De urgente transities zijn alleen mogelijk als we ethiek opnieuw in het centrum van ons leiderschap plaatsen en niet langer zien als alleen een inperking.”

– Patrick Nullens
Ethiek: intrinsieke motivatie voor het goede, verbinding en zingeving

Een onderbelichte voorwaarde van transitiemanagement is het belang van een verandering in de diepere betekenislaag bij leiders en medewerkers. Ethiek gaat in die zin om intrinsieke motivatie voor het goede, ware en schone, verbinding met anderen, mentale openheid en zingeving. Om die reden is de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht een ideale plek voor deze leerstoel.
 

Inaugurele rede ‘Leiden met een hart dat ziet’

In zijn oratie beschrijft Nullens de verschillende aspecten van leiderschap: het gaat altijd over groep, richting (doel), invloed, proces en persoon. Elk van deze vijf aspecten heeft vervolgens een ethische dimensie en wordt bepaald door de professionele omgeving en het culturele klimaat. Hij gaat hier dieper op in, en komt tot de conclusie dat het nodig is om het roer om te gooien. Het moderne vooruitgangsgeloof heeft ons veel gebracht, aldus Nullens, maar inmiddels zitten we gevangen in een spiraal van continue versnelling, consumeren en produceren. “Gelukkig is er een brede respons op dit maatschappelijke probleem. Zo zijn er heel wat innovatieve benaderingen in de economie, zoals die van de circulaire economie en betekeniseconomie.”

Nullens verwijst naar de bedrijfsfilosofie van Frits Goldschmeding, en vraagt zich tot slot af hoe we kunnen bijdragen aan de opdracht van ‘Leiderschap met een hart dat ziet’? Tot slot schetst hij een agenda voor het komend onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Lees hier de inaugurele rede van Patrick Nullens ‘Leiden met een hart dat ziet’ (september 2017) of kijk hier de inaugurele rede terug.
 

Over Patrick Nullens

Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek. Hij is een van de mede-oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek (ILSE) van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, een Belgische universiteit waar hij ook jaren rector van was. Centraal in zijn werk staan thema’s als dienend leiderschap en de verantwoordelijkheidsethiek. Nullens werkt internationaal samen met andere collega’s en is beschikbaar voor lezingen en scholing van zowel jonge toekomstige leiders als senior bestuurders.