Nationale DenkTank 2018 – Circulaire Economie

Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in een duurzame wereld kunnen leven, is de transitie naar een circulaire economie essentieel. Op dit moment gaat deze omslag te langzaam. Het is van belang om de transitie te versnellen zodat de economie een positieve bijdrage gaat leveren aan biodiversiteit, aan een lagere CO2-uitstoot en aan meer welzijn voor mensen.
 

Nederland is een verstedelijkt land. Naar verwachting zal de bevolking van de vier grote steden de komende decennia alleen maar groeien. In de transitie naar een circulaire economie zijn steden dus belangrijke spelers.

“Wij zien dat jonge denkers bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen.”

– Eva Bik, directeur Nationale DenkTank.

Voor de Nationale DenkTank van 2018 hebben twintig studenten, recent afgestudeerden en promovendi vier maanden lang gewerkt aan vernieuwende en praktische oplossingen voor dit maatschappelijke vraagstuk. Zij werden daarbij geholpen door experts uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.

De oplossingen staan in het eindrapport ‘De hoogste circularitijd’. Het gaat onder andere om een Terugnameplatform, waarmee consumenten op een gemakkelijke manier oude elektronica kunnen terugsturen de producent. Zij worden daarmee verleid om hun producten circulair te ontwerpen.

Een andere oplossing heet SpaCE. Begin 2019 starten op vier basisscholen in de gemeenten Rotterdam en Haarlemmermeer pilots met dit lespakket. Via een online leeromgeving zullen leerlingen uit groep zeven van de basisschool vier wekenlang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen leren.
 

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen (reduce, reuse, recycle), hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Nationale DenkTank 2018
Eva Bik - DenkTank 2017 - Goldschmeding Foundation
Eva Bik Directeur Stichting Nationale DenkTank