Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

Samenwerking tussen overheden en bedrijven voor een circulaire economie en hoogwaardig werk

Circulaire Economie heeft de potentie om een hoge levensstandaard voor de wereldbevolking te garanderen binnen de draagkracht van de aarde. Ook biedt de circulaire economie kansen voor publieke en private partijen om met elkaar samen te werken en de transitie te realiseren.

Het internationale Platform for Accelerating the Circular Econom (PACE) wil via internationale publiek-private samenwerking de circulaire economie helpen versnellen. PACE is in 2018 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF), het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment), technologiebedrijf Philips en de Global Environment Facility (GEF). Het platform wil de circulaire economie helpen versnellen door circulaire interventies en samenwerkingen via het internationale netwerk van PACE op te schalen. Belangrijke kennispartners van PACE zijn het World Resources Institute, de Ellen MacArthur Foundation en het International Resource Panel. Naast de Nederlandse overheid nemen inmiddels ongeveer vijftig overheden, bedrijven en internationale organisaties deel.

De Goldschmeding Foundation ondersteunt PACE om aandacht te kunnen vragen voor projecten die helpen om de arbeidsmarkt binnen de circulaire economie in de praktijk vorm te geven. Via het internationale netwerk van PACE kan onze kennis en praktijkvoorbeelden breed worden gevaloriseerd.

Op 4 februari 2021 heeft PACE de Action Agenda en verschillende ‘Calls to Action’ gelanceerd tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum. Een belangrijke dwarsdoorsnijdende randvoorwaarde van de Action Agendas is ‘decent jobs’. In april 2021 is in Nederland de World Circular Economy Forum+Climate bijeenkomst gehouden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in een aantal paneldiscussies onze projecten en de bredere maatschappelijke opgave op de agenda gezet.