Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

Samenwerking tussen overheden en bedrijven voor een circulaire economie en hoogwaardig werk.

 
Circulaire Economie heeft de potentie om een hoge levensstandaard voor de wereldbevolking te garanderen binnen de draagkracht van de aarde. Ook biedt de circulaire economie kansen voor publieke en private partijen om met elkaar samen te werken en de transitie te realiseren.
 

Het internationale Platform for Accelerating the Circular Econom (PACE) wil via deze internationale publiek-private samenwerking de circulaire economie helpen versnellen. PACE is in 2018 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF), het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment), technologiebedrijf Philips en de Global Environment Facility (GEF). Het platform wil de circulaire economie helpen versnellen door circulaire interventies en samenwerkingen via het internationale netwerk van PACE op te schalen. Belangrijke kennispartners van PACE zijn het World Resources Institute, de Ellen MacArthur Foundation en het International Resource Panel. Naast de Nederlandse overheid nemen inmiddels ongeveer vijftig overheden, bedrijven en internationale organisaties deel. 

De Goldschmeding Foundation ondersteunt PACE om aandacht te kunnen vragen voor projecten die helpen om de arbeidsmarkt binnen de circulaire economie in de praktijk vorm te geven. Via het internationale netwerk van PACE kan onze kennis en praktijkvoorbeelden breed worden gevaloriseerd.

Gedurende 2020 heeft PACE verschillende sector of issue-gedreven ‘Calls to Action’ ontwikkeld, samengebracht in de Circular Economy Action Agenda’s. Een mooie uitkomst van onze bijdrage is dat de methodiek van de Calls to Action een duidelijk standpunt inneemt ten aanzien van ‘decent work’. De officiële launch van de Calls to Action was op 4 februari 2021. Tijdens dit online event hebben wereldwijd 4.000 deelnemers ingelogd om in gesprek te gaan met leaders zoals Andrew Steer, president World Resources Institute, Stientje van Veldhoven, staatssecretaris I&W en Frans van Houten, CEO Philips. De Action Agenda is geschreven voor vijf internationale focusgebieden: Food, Textiles, Plastics, Electronics en Capital Equipment. In 2021 willen we verder PACE ondersteunen in ontwikkelen van kennis op gebied van werkgelegenheid in de circulaire economie.  

David McGinty Directeur PACE