Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

De circulaire economie aanjagen door het delen van kennis, door samenwerking tussen overheden en bedrijven, en door het opschalen van circulaire projecten

De enorme wereldwijde toename van het gebruik van grondstoffen in de huidige lineaire economie leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een afname van de biodiversiteit. Ook worden klimaatverandering en milieuvervuiling geïntensiveerd. De circulaire economie is erop gericht om grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk te hergebruiken.

Dit nieuwe economische systeem heeft daarmee de potentie om een hoge levensstandaard voor de wereldbevolking te garanderen binnen de draagkracht van de aarde. Ook biedt de circulaire economie kansen voor een groeiende arbeidsmarkt.

Circulaire economie versnellen
Het internationale Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) wil de circulaire economie helpen versnellen. PACE is in 2018 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF), het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment), technologiebedrijf Philips en de Global Environment Facility (GEF).

PACE wil bestaande interventies en samenwerkingen binnen de circulaire economie effectief opschalen. Het platform bouwt publiek-private coalities waarin overheden en bedrijven van elkaar leren hoe zij het beste circulair kunnen worden. Hiervoor verzamelt PACE kennis uit praktijkprojecten en ontwikkelt het platform nieuwe indicatoren en modellen voor het adopteren en repliceren van bestaande succesformules naar andere sectoren of in andere landen.

Het platform bevordert daarnaast circulaire projecten op het gebied van kunststoffen, elektronica, voedsel en bio-economie, en van bedrijfsmodellen en markten. PACE werkt onder meer in China, Afrika en Europa aan de opschaling van bestaande circulaire initiatieven. Kennispartners van PACE zijn het World Resources Institute, de Ellen MacArthur Foundation, Circle Economy, het International Resource Panel en Accenture Strategy.
 

“Voor de transitie naar een circulaire economie wordt het wereldwijd waardepotentieel geschat op 4500 miljard dollar tegen 2030, terwijl we tegelijkertijd onze natuurlijke systemen herstellen. We hebben progressie geboekt op deze transitie, maar helaas blijft de snelheid en schaal tot op heden een uitdaging. Om deze reden is PACE gelanceerd als platform om leiderschap binnen de circulaire economie te tonen en op actie gebaseerde projecten op te zetten.”

– Frans van Houten, CEO Philips en covoorzitter PACE

 
Naast de Nederlandse overheid nemen inmiddels ongeveer vijftig organisaties deel, verdeeld over overheden, bedrijven en internationale organisaties. De Goldschmeding Foundation steunt PACE omdat het platform concrete projecten ondersteunt die helpen om de arbeidsmarkt binnen de circulaire economie in de praktijk vorm te geven.

In 2019 wil PACE projecten op het gebied van plastic en e-waste opschalen, drie publiek-private partnerschappen op het gebied van plastic versnellen, een succesvol Nigeriaanse financieringsmodel voor de verzameling en verwerking van e-waste in andere Afrikaanse landen toepassen en circulaire pilotprojecten in China afronden.

Foto: Jan Böttinger

David McGinty Directeur PACE