Scale-Up Lab

Jonge, duurzame ondernemingen sneller laten doorgroeien tot grote, betekenisvolle bedrijven.

Scale-ups zijn jonge, innovatieve bedrijven die na de start-up fase weten uit te groeien tot grote ondernemingen. Scale-ups zijn een banenmotor en dragen voor een belangrijk deel bij aan de innovatiekracht van de economie. Scale-Up Lab biedt scale-ups concrete handvatten om uit te groeien tot grote bedrijven met een positieve impact op de samenleving.

Scale-Up Lab is een initiatief van ScaleUpNation. In het eerste deel van dit project zijn de kritische succesfactoren van scale-ups in kaart gebracht op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek en uitgebreid veldonderzoek onder meer dan honderd (potentiële) Nederlandse scale-ups.

Resultaat
Uit dit onderzoek blijkt dat succesvolle scale-ups doorgaans worden geleid door ondernemers met veel ervaring in het opzetten van bedrijven. Scale-ups investeren daarnaast veel in onderzoek en ontwikkeling, en kiezen eerder voor het ontwikkelen van een nieuw product dan voor het doorontwikkelen van een bestaand product.

Het tweede deel van dit project bouwt hierop voort door additioneel onderzoek onder tweehonderd bedrijven. Het doel van deze fase is een instrument met twintig succesfactoren waarmee jonge bedrijven zelf kunnen beoordelen hoe zij hun kansen op doorgroei kunnen vergroten.

Het derde deel van Scale-Up Lab focust op het vergroten van de kennis over de vier belangrijkste succesfactoren voor scale-ups: 1. het meten en verbeteren van de leersnelheid van het bedrijf, 2. het definiëren van het juiste klantensegment, 3. het meten en vergroten van de klanttevredenheid, en 4. het aantrekken van talent.

CEO: cruciale succesfactor
Een cruciale succesfactor is het persoonlijk leiderschap van de CEO. Aan het einde van de start-up fase, waarin vooral creativiteit en innovatie essentieel zijn, belanden bedrijven vaak in een leiderschapscrisis omdat veel CEO’s van start-ups onvoldoende geëquipeerd zijn om de volgende groeifase te leiden.

Een belangrijke oplossing voor deze crises ligt in de ontwikkeling van betere managementvaardigheden van de CEO. Het gaat enerzijds om taken als het aansturen van innovatie en het introduceren van nieuwe producten (belangrijk voor start-ups). Anderzijds gaat het om het operationeel runnen van een bedrijf inclusief de omgang met externe stakeholders (essentieel voor het succes van een scale-up).

Om een optimale balans te bereiken, werkt een deelproject van Scale-Up Lab aan een software-instrument waarmee CEO’s kunnen zien of zij in de praktijk hun tijd goed verdelen tussen innovatie en het runnen van een bedrijf, en tussen interne en externe communicatie.