ScaleUpLab

Impactgerichte ondernemers van de toekomst laten doorgroeien tot grote, betekenisvolle bedrijven

Scale-ups zijn jonge, innovatieve bedrijven die na de start-up fase weten uit te groeien tot grote ondernemingen. Scale-ups zijn een banenmotor en dragen voor een belangrijk deel bij aan de innovatiekracht van de economie. Met name impactgerichte scaleups zijn een interessante groep waar nog onvoldoende onderzoek en ondersteuning voor bestaat. ScaleUpLab, het onderzoeksbureau van ScaleUpNation, biedt deze scale-ups wetenschappelijk onderbouwde inzichten, concrete handvatten en online tools om uit te groeien tot grote bedrijven met een positieve impact op de samenleving.

De Goldschmeding Foundation ondersteunt het ScaleUpLab sinds 2018 bij het onderzoeken en adviseren van duurzame ondernemers die een snelle groei doormaken. De verschillende onderzoeken hebben in eerdere jaren handige online tools opgeleverd die ondernemers helpen om het bedrijf zo in te richten dat ze in aantal fte en maatschappelijke impact kunnen groeien. In mei 2021 is een onderzoek naar schalende impactondernemers afgerond. Voor dit onderzoek zijn reflexieve dialogen, interviews, databases en dataproxies ingezet om te onderzoeken hoe impactondernemers op een andere – meer duurzame – manier werken en groeien om succesvol te kunnen zijn. Het onderzoek heeft in totaal 9 artikelen opgeleverd, waaronder ook rapport over Circular Trailblazers van het World Economic Forum, gelanceerd tijdens Davos 2021.

In 2021 zijn de verschillende inzichten en tools samengevoegd en verder verbeterd tot de ScaleUpScan 2.0. Onderzoek, tools, expertise en datagedreven proxies zijn toegevoegd aan de ‘service offering’ van de scan, bijvoorbeeld op het gebied van ‘internationalisering’ (i-Scan), strategie-planning (Scaling Canvas) en de ScaleUpScan Report (Scan to Plan). Hierbij is niet alleen gekeken naar de kwalitatieve kant, maar ook naar de klantervaring van de scale-ups. De scan brengt ook de eigenschappen van ‘trailblazers’ in kaart. Dit is een eigenschap die vooral bij groeiende impactondernemers veel waarde en groei toevoegt. Tot slot hebben we de ScaleUpScan aangeboden aan 15 groeiende sociale ondernemingen, waaronder de Buzinezzclub, Open Embassy en Young Impact.

Met deze laatste donatie aan het onderzoek sluiten we onze samenwerking af. De inzichten en de bijbehorende tool kunnen nu volwaardig en onafhankelijk worden ingezet. We zijn trots op de resultaten en vele inspirerende inzichten die we gezamenlijk hebben gecreëerd.