ScaleUpLab

Impactgerichte ondernemers van de toekomst laten doorgroeien tot grote, betekenisvolle bedrijven.

Scale-ups zijn jonge, innovatieve bedrijven die na de start-up fase weten uit te groeien tot grote ondernemingen. Scale-ups zijn een banenmotor en dragen voor een belangrijk deel bij aan de innovatiekracht van de economie. Met name impactgerichte scaleups zijn een interessante groep waar nog onvoldoende onderzoek en ondersteuning voor bestaat. ScaleUpLab, het onderzoeksbureau van ScaleUpNation, biedt deze scale-ups wetenschappelijk onderbouwde inzichten, concrete handvatten en online tools om uit te groeien tot grote bedrijven met een positieve impact op de samenleving.
 

ScaleUpLab doet onderzoek gericht op het ondersteunen van impact ondernemers in de circulaire economie, energietransitie of voedseltransitie. Dit onderzoek helpt deze innovatieve bedrijven te groeien en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Bouwend op de onderzoeken van de afgelopen jaren richt het project zich op de succesfactoren voor het schalen van een impact georiënteerde onderneming. Er zijn 48 verschillende interviews gehouden met experts, 4 dialoogsessies met ondernemingen en 2 webinars voor een bredere stakeholdergroep. De inzichten zijn getoetst met behulp van data en gegevens uit een databank van 750 scaleups in Europa. Daarbij zijn drie verschillende onderzoeksgroepen en scaling strategieën ontstaan: de ‘gamechangers’ zoals Mud Jeans, ‘trailblazers’ zoals Fairphone, de ‘lock-step’ bedrijven zoals Sustainer Homes. Binnen elke groep zijn vijf ondernemers betrokken geweest om de geleerde lessen te verzamelen en te delen met andere ondernemers.

Het onderzoek heeft geleid tot praktische inzichten en online tools om snel te bepalen welke succesfactoren, prioriteiten en keuzes benut kunnen worden bij de verschillende strategieën. Deze worden gedurende 2021 opgenomen in de bestaande online assesment tool genaamd ScaleUpScan. De inzichten en aanbevelingen worden opgetekend in verschillende artikelen en handreikingen. Bijvoorbeeld in een breed ontvangen artikel wat in samenwerking met de World Economic Forum gericht is op Circular Trailblazers. In 2021 zal de ScaleUpScan verder ontwikkeld worden en bij circulaire ondernemers toegepast worden om de kansen van groei te vergroten, zowel systeemveranderingen in gang zetten als nieuwe bannen daarmee creëren.