Week van het Economie-onderwijs

Het ondersteunen en versnellen van vernieuwing gericht op toekomstbestendig economieonderwijs (VO, MBO, HBO en WO) met een week vol events gericht op inspiratie, delen van en kruisbestuiving tussen initiatieven en onderwijsprofessionals
Maatschappelijke context: samenleving en economie in transitie

In de samenleving en de economie zijn grote veranderingen gaande. Duurzaamheid en inclusiviteit worden steeds belangrijker. Brede Welvaart, de ‘welzijns-‘ of betekeniseconomie, verantwoord en sociaal ondernemen: het vraagt iets van toekomstige werkenden. Dat stelt andere eisen aan de inhoud van en aanpak in het economieonderwijs, van VO, MBO, HBO tot WO. Ook een continue afstemming op het werkveld is nodig. Werkgevers verwachten afgestudeerden die zowel met de conventionele als nieuwe invalshoeken aan de slag kunnen. Nu krijgen scholieren en studenten voornamelijk de klassieke theorieën en conventionele vaardigheden aangeleerd. 

 

Economieonderwijs in beweging: duurzaam, inclusief en toekomstbestendig

Gelukkig zijn er al vele initiatieven en succesvolle voorbeelden op alle lagen in de onderwijspraktijk te vinden. Die zijn niet altijd op de hoogte van elkaar en weten elkaar nog niet makkelijk te vinden. Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen van VO tot WO vraagt ook om goede afstemming. Tijd en plaats om te delen met en leren van elkaar en tot kruisbestuiving te komen ontbreken echter. De Week van het Economienonderwijs – georganiseerd voor en door onderwijsprofessionals en alle belanghebbenden bij duurzaam en inclusief economieonderwijs – wil daar iets aan doen. 

“De maatschappelijke uitdagingen vragen om duurzaam, inclusief en toekomstbestendig economieonderwijs. Er gebeurt al veel maar we zien dat het aanpassen van het onderwijsaanbod door individuele onderwijsprofessionals best ingewikkeld is.”

– Peter Luijten, Leren voor Morgen 
‘De week van’: ontmoeting en kruisbestuiving voor en door VO, MBO, HBO en WO

In deze eerste editie van de ‘Week van het Economie-onderwijs’ (van 14-18 november 2022) krijgen verschillende onderwijsinitiatieven een podium. Er vinden activiteiten plaats waarin goede voorbeelden worden getoond, nieuwe economische principes worden besproken en onderwijsprofessionals elkaar kunnen ontmoeten. Docenten en instellingen die stappen hebben gezet in het toekomstbestendig maken van hun economie-onderwijs komen aan het woord. Hun verhalen bieden inspiratie en handvatten voor anderen om toe te passen in de eigen praktijk. De week sluit af met een slotevent in Pakhuis de Zwijger.   

 

Op weg naar een community, passend onderwijsbeleid en werkveldaansluiting

Het doel is een betekenisvol en inspirerend ontmoetings- en kruisbestuivingsmoment te creëren. Er wordt gekozen voor een aanpak die – na een grondige evaluatie – tot doel heeft een terugkerend evenement vanaf 2023 te worden. Op termijn kan de ‘Week van’ zo ook bijdragen een een groeiende community van onderwijsprofessionals. En de voedingsbodem voor beleidssuggesties voor onderwijs- en curriculumvernieuwing bieden en de aansluiting met de praktijk blijvend faciliteren. 

Meer informatie vind je op de website van De Week van het Economieonderwijs.   

 

Over de projectpartners en organisatie

De Week van het Economie-onderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy. Het initiatief komt van prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar Maatschappelijke & Economische Vernieuwing aan de VU. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle onderwijslagen en van studenten en beleidsmakers denkt mee en treedt op als ambassadeurs.