Projecten scherpen profiel Goldschmeding Foundation

Edwin Venema – De Dikke Blauwe

Hét fondsnieuws van vorig jaar: de oprichting van de Goldschmeding Foundation door de rijkste man van Nederland. Maar wat wil Frits Goldschmeding met zijn stichting eigenlijk? De doelstellingen op het gebied van ‘mens, werk en economie’ hangen nauw samen met de (levens)filosofie waarmee de stichter zijn uitzendimperium Randstad groot maakte, maar leken bij de lancering wat te smoren in een wollige abstractie. Een jaar na de oprichting is het profiel van de Goldschmeding al een flink stuk scherper geworden door de vele, vaak innovatieve projecten. Afgelopen maandag werd voor de pers een eerste tussenbalans opgemaakt. (…)

 

Relationele economie
Zo wordt de reeds genoemde economiehoogleraar Lans Bovenberg financieel gesteund in zijn pogingen op het economie-curriculum op een nieuwe leest te schoeien. Een filosofie die dicht aanschurkt tegen de kernwaarden van de Goldschmeding Foundation: een economie waarin de ‘relationele mens’ centraal staat. Een economie waarin samenwerking een betere en duurzamer balans moet opleveren tussen het eigen voordeel en dat van anderen. Dat het herschrijven van de schoolboeken een langjarig project is, moge duidelijk zijn. Voordat de nieuwe methodes zijn geaccepteerd, ingevoerd en hun uitwerking op scholieren en studenten heeft (na de generatie die opgroeide met ‘Heertje’), zijn we vele jaren verder. Maar evengoed is duidelijk dat het project een duurzame en structurele verandering nastreeft. (…)

 

Jeugdwerkloosheid

Het is een taai probleem waarop politiek en beleidsmakers hun tanden al jaren stuk bijten: de jeugdwerkloosheid. Initiatiefnemer van De Nieuwe Poort en adviseur Ruben van Zwieten presenteerde de eerste resultaten van het project ‘Jeugd, werk en hoop’: hoe kunnen meer, vooral laag opgeleide jongeren aan werk geholpen worden? Van Zwieten: ‘Jongeren hebben een naam en zijn geen statistieken. Werkloosheid is fnuikend voor hen en voor de samenleving. Werken geeft je zelfvertrouwen, een eigen verantwoordelijkheid, een sociaal netwerk. Door werk kun je direct en indirect worden wie je bent. In ons land zitten alleen al 150.000 jongeren onder de 25 zonder werk. Dat kost de samenleving 6 miljard euro per jaar.’ (…)

 

Circular Cities Dashboard

Programmamanager Anneriek Douma presenteerde de eerste resultaten van een vorig jaar gestart project om te komen tot ‘Circular Cities Dashboards’: praktische en schaalbare instrumenten om te meten hoe het gesteld is met de circulaire economie in steden, waar in de nabije toekomst zeventig procent van de wereldbevolking zal wonen. De transitie naar een circulaire economie is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen die nu nog ver weg zijn, verklaarde Douma: ‘Maar er is ook een sociaal aspect: mondiaal is er grote sociale onrust. Klimaatverandering kun je dus ook als sociale drijfveer beschouwen. Om overheden naar een circulaire economie te bewegen moet je kunnen meten: in dit stadium zitten we nu.’ (…)

 

De Hoop-barometer

Een primeur bevatte de persbijeenkomst gisteren met de lancering van de ‘Hoop-barometer’. Die barometer heeft tot doel een richtlijn te bieden voor het meten van hoop in organisaties, steden, landen of andere groepen. Het geeft een inkijk in de maatschappelijke effecten van veel of weinig hoop. ‘Een gebrek aan hoop lijkt bij te kunnen dragen aan een verharding en polarisering van het politiek debat, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Maar ook voor organisaties kan het meten van hoop relevant zijn, bijvoorbeeld bij veranderingen. (…) Voor het eerst is wetenschappelijk een combinatie van dimensies vastgesteld die hoop bepalen. De Hoopbarometer meet de aspecten cognitie, emotie, deugd, sociaal, verwachting, veiligheid en spiritueel. Geen enkele meting ter wereld is zo veelomvattend.’ (…)