Publicatie examenkatern ‘Het goede leven en de vrije markt’

Bij uitgever Lemniscaat is het boek ‘Het goede leven en de vrije markt: een cultuurfilosofische analyse‘ verschenen. Het boek zal dienstdoen als examenkatern in het filosofieonderwijs in het vwo. Het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt, is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Het goede leven en de vrije markt is geschreven door Ad Verbrugge, Govert Buijs, Jelle van Baardewijk. Govert Buijs bekleedt de F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is projectleider van Agapè in de markt, civil society en politiek. Ad Verbrugge is filosoof en universitair hoofddocent bij de VU Amsterdam en Jelle van Baardewijk is onderzoeker aan de VU Amsterdam.

De centrale vraag in het boek is: wat is het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichter naar toe of juist niet? Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd?

Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen? In dit boek belichten de auteurs deze vragen aan de hand van filosofen uit alle tijden én aan de hand van diverse films.