Veel vrouwen en jongeren zitten vast in twee banen

Veel mensen die twee of meer banen combineren zitten ongewenst vast in tijdelijke banen. Dat schrijft oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert in een opiniebijdrage voor dagblad Trouw. Vooral vrouwen en jongeren hebben daar last van.

In Nederland zijn er volgens Melkert 600.000 zogeheten combi-banen. “Het is in ieders belang te voorkomen dat mensen ongewenst “gevangen” raken in het web van tijdelijk werk”, aldus Melkert, die het platform Jongeren, Werk en Hoop adviseert over het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Het inkomen van mensen die meerdere banen combineren zit vaak onder het wettelijk minimumloon. Melkert: “Daarnaast geldt (…) dat het recht op scholing, reiskosten en verzekering minimaal is, áls het al bestaat”.

“Terwijl iedereen roept dat we moeten investeren in menselijk kapitaal en dat werknemers bereid moeten zijn om te blijven leren, worden vele combi-werkers van het kastje naar de muur gestuurd. Naar verhouding zijn vrouwen en jongeren daar het meest de dupe van”, stelt hij.