Visie en missie

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving.

De opdracht van onze oprichter

Het delen van belangen is nodig, maar nog lang geen gemeengoed. Een betere wereld ontstaat niet vanzelf. De Goldschmeding Foundation laat zich inspireren door het Griekse begrip “agapè” : dat is vrij vertaald het “committment tot bloei van de ander”. Door je te verplaatsen in de ander en te denken vanuit het belang van de ander, ontstaat een mooiere samenleving.

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is genoemd naar de initiatiefnemer en oprichter Frits Goldschmeding, die ons een lange termijn horizon heeft meegegeven en de middelen om deze opdracht te vervullen. Wij richten ons niet op alle aspecten van deze betere wereld, maar specifiek op de thema’s Mens, Werk en Economie. In deze wereld heeft Frits Goldschmeding veel tot stand gebracht; het is ook in deze wereld dat wij zijn gedachtegoed willen ontwikkelen en uitdragen. Het motto van Frits om het belang van de ander in beeld te hebben is: kennen – dienen – vertrouwen. In het ‘Blauwe Boekje’ kunt u meer lezen over de achtergronden van de waarden die centraal staan bij de Goldschmeding Foundation.

  1. Een betere wereld is een inclusieve en duurzame wereld waarin mensen oog hebben voor gedeelde belangen en de economie zich ontwikkelt binnen de grenzen van onze planeet.
  2. Kennen, dienen en vertrouwen vormen de uitwerking van het ethisch aspect der dingen waarin liefde een rol speelt
  3. De onderneming zien wij als samenwerkingsverband waarin de simultane belangenbehartiging van direct en indirect betrokkenen de continuïteit van de onderneming waarborgt.
  4. Ondanks de menselijke onvolmaaktheid wordt van betrokkenen verwacht dat zij in hun handelen streven naar perfectie.

 

Missie

Om een betere wereld te bereiken voor Mens, Werk en Economie, richt de Goldschmeding Foundation zich op een Inclusieve Arbeidsmarkt, een Circulaire Economie en een Menswaardige Samenleving. De concrete doelstellingen vindt u bij de drie programma’s. Per programma en per project identificeren wij het maatschappelijk probleem dat aandacht verdient, vervolgens kijken wij hoe je met innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek het verschil kan maken.