De Wilde naar Goldschmeding; Huijbregts naar ECSP

“ECSP-directeur Michiel de Wilde is benoemd tot directeur van de vorig jaar opgerichte Goldschmeding Foundation. De vacature bij kennis- en opleidingscentrum Erasmus Centre for Strategic Philanthropy wordt per 1 maart vervuld door Ann Huijbregts-Gummels, die de afgelopen jaren bedrijfsfonds IMC leidde”, schrijft Edwin Venema van De Dikke Blauwe.

Michiel de Wilde - Goldschmeding FoundationMichiel de Wilde leidde ECSP de afgelopen drie jaar naar een nieuwe fase na de oprichtingsjaren 2009-2013. Hij richtte zich na zijn komst in 2013 sterker op de ontwikkeling naar kennis- en leercentrum, voornamelijk voor vermogensfondsen, grotendeels gefinancierd door Adessium Foundation. Sinds 2016 ontwikkelt ECSP zichzelf meer als ‘social purpose organization’, ging een nauwere samenwerking aan met vermogensfondsenkoepel FIN en heroriënteerde zich op diversificatie van de inkomstenbronnen. Hierbinnen kwam naast Adessium Foundation ruimte voor een bredere groep institutionele donoren, eigen verdiensten, in natura ondersteuning (zoals van de Erasmus Universiteit), projectfinanciering en een ‘cirkel van vrienden’ “, aldus Venema.