Workshop circulaire economie en inclusiviteit

Op 13 juni 2019 organiseerden Cedris en SBCM het congres ‘EXpertise INclusief’. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar werk te begeleiden is specifieke kennis en expertise nodig. Daarom stond die kennis en expertise centraal op ‘EXpertise INclusief’. Wat is precies het belang daarvan, en hoe wordt deze expertise in de praktijk toegepast? Vanuit de Goldschmeding Foundation vond tijdens het congres een workshop over banen in de circulaire economie plaats.

Programmamanagers Birgitta Kramer (Circulaire Economie) en Peter Brouwer (Inclusieve Arbeidsmarkt) van de Goldschmeding Foundation verzorgden tijdens het congres een workshop. In deze workshop hebben we samen met circa 45 experts (waaronder specialisten van sociale werkbedrijven, vertegenwoordigers van werkgevers, beleidsmakers en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zelf) verkend welke kennis en expertise nodig is om ervoor te zorgen dat de circulaire economie juist ook kansen biedt voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De twee programmamanagers hebben tijdens de workshop toegelicht wat we verstaan onder de ‘circulaire economie’ en welke inspirerende voorbeelden van inclusieve banen in de circulaire economie er al zijn. Vervolgens hebben zij tijdens een interactieve sessie met de specialisten gesproken over wat er nodig is om via de circulaire economie bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De discussie bracht enkele innovatieve mogelijkheden maar ook belemmeringen naar voren, met als uiteindelijke conclusie: inclusieve banen en de circulaire economie versterken elkaar, zeker bij sociale werkplaatsen.