Manifest, purpose, missie en visie

Onze oprichter en donor Frits Goldschmeding heeft de Goldschmeding Foundation een opdracht meegegeven: een betere wereld mogelijk maken voor Mens, Werk en Economie.
De Foundation werkt daarom aan deze betere wereld, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

We zetten ons in om hier structureel iets aan te doen en ondersteunen daarom – met donaties, kennis en netwerk – projecten die aantoonbaar bijdragen aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

Dit hebben wij vastgelegd in ons manifest:

 

Als je ziet dat niet iedereen tot zijn recht komt in de samenleving,
de één makkelijker tot bloei komt dan de ander in de economie,
en je bent in de positie hier iets aan te doen,
dan maak je daar werk van.

 

De Goldschmeding Foundation verbindt daarom realistische idealisten
en ondersteunt hun projecten, die bewijzen dat het anders kan.
Dat meer niet altijd beter is.
Dat de ontwikkeling van de één ook bijdraagt aan het belang van de ander.
En dat, door nu drempels weg te nemen, blijvende verandering ontstaat voor later.

 

Een betere wereld ontstaat niet vanzelf.
Daarom trekken we samen op
om de wereld van mens, werk en economie in balans te brengen.

 

Samen werken aan beter

 

Agapè: het commitment tot bloei van de ander

Een betere wereld ontstaat niet vanzelf. Een van de dingen die hiervoor nodig is, is het delen van belangen. Dit is echter nog lang geen gemeengoed en daar moet verandering in komen. De Goldschmeding Foundation laat zich dan ook inspireren door het Griekse begrip “agapè”: vrij vertaald het “commitment tot bloei van de ander”. Door je te verplaatsen in de ander en te denken vanuit het belang van de ander, ontstaat een mooiere samenleving.

 

Ons ethisch kompas

In het kader van deze opdracht heeft Frits Goldschmeding ook motieven voor economisch handelen geformuleerd. Hierdoor laat de Foundation zich voor haar bestaan, doel en werkwijze leiden, zij vormen ons ethisch kompas:

1

Kennen, dienen en vertrouwen vormen de uitwerking van het ethisch aspect der dingen waarin liefde een rol speelt

2

De onderneming wordt gezien als samenwerkingsverband waarin de simultane belangenbehartiging van direct en indirect betrokkenen de continuïteit van de onderneming waarborgt

3

Ondanks de menselijke onvolmaaktheid wordt van betrokkenen verwacht dat zij in hun handelen streven naar perfectie

Onze Purpose 

De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan een betere wereld, waarin we meer oog hebben voor elkaar. Zodat iedereen tot zijn recht komt in de samenleving.

 

Onze Missie 

Met kennis, donaties en ons netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven van ‘realistische idealisten’, die aantoonbaar kunnen bijdragen aan een blijvende verandering in de manier waarop we werken en samenwerken.

Samen zetten we ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

 

Onze Visie

De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan een betere wereld door de manier waarop mensen werken en samenwerken blijvend te veranderen. Vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

Concreet zien wij die betere wereld als een wereld waarin:

  • iedereen die kan en wil, met werk bijdraagt aan de samenleving (programma Inclusieve Arbeidsmarkt)
  • onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie (programma Duurzaam Werk)
  • het belang van de ander echt centraal staat (programma Menswaardige Economie)