Ga naar de inhoud
Inclusieve Arbeidsmarkt
Inclusieve Arbeidsmarkt

Wat als iedereen, die kan en wil, door werk een bijdrage levert aan de maatschappij?

In het kort

De Goldschmeding Foundation gelooft dat in een betere wereld iedereen mee kan doen. Daarom streeft het programma ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ naar een arbeidsmarkt waarop iedereen (die kan en wil), met werk een bijdrage aan de maatschappij levert en daarmee in eigen levensonderhoud voorziet. Een antwoord op de vraag: 'Wat als iedereen, die kan en wil, door werk een bijdrage levert aan de maatschappij?'

Binnen dit programma ondersteunen we de ontwikkeling van bewezen effectieve aanpakken. Deze dragen eraan bij dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt, op een manier die past bij hun ambities en mogelijkheden. Hier zijn niet alleen mensen voor nodig. Het is ook van belang dat werkgevers en beleid hieraan bijdragen. Werkgevers doen dit allereerst door divers talent een kans te bieden en te investeren in hun ontwikkeling. Ook moeten zij zich bewust zijn van de noodzaak dat iedereen zichzelf kan zijn en kan blijven ontwikkelen. Wet- en regelgeving die deze inclusiviteit stimuleert (en niet belemmert) is daarbij cruciaal.

Visie

De Goldschmeding Foundation werkt aan en ziet het belang van een inclusieve arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven: het individu, de krapte op de arbeidsmarkt en macro-economische trends.

Het belang voor de mens, het individu, is ons ook door onze oprichter Frits Goldschmeding meegegeven. Voor ieder mens is werk van belang om in onze maatschappij mee te kunnen doen; een bijdrage te leveren, waarmee in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien.

Daarnaast maakt de huidige krapte op de arbeidsmarkt de urgentie vanuit werkgevers groter. Ook als zij dit niet (alleen) vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, is er nu alle bedrijfseconomische noodzaak om inclusiever te worden en divers talent, oftewel: onbenut arbeidspotentieel, aan te trekken.

Tot slot zien we ook vanuit macro-economische trends (zoals betaalbaarheid van uitkeringen, waaronder de AOW) dat het van belang is dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Dit is een langdurigere trend dan de mogelijk tijdelijke krapte op de arbeidsmarkt.

Dit alles onderstreept het belang om ons ervoor in te zetten dat mensen die nu langs de kant staan óók aan de slag kunnen. Of dat nu gaat om vijftigplussers, nieuwkomers, jongeren zonder diploma of mensen met een arbeidsbeperking.

Om dit te kunnen realiseren is ook een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers en werknemers. Van werkgevers vraagt dit om persoonlijke motivatie. In hoeverre zijn zij bereid om inclusie in de eigen organisatie te verankeren? Wat doen zij om het draagvlak voor diversiteits- en inclusiebeleid onder hun personeel te vergroten? Van werknemers vraagt dit dat zij kleur bekennen. Zij zijn degene die juist vanaf de werkvloer kansen en uitdagingen kunnen signaleren en elkaar positief beïnvloeden.

“Door het inzetten van onbenut arbeidspotentieel kunnen mensen die nu langs de kant staan óók aan de slag, of dat nu gaat om vijftigplussers, nieuwkomers, jongeren zonder diploma of mensen met een arbeidsbeperking.”
Peter Brouwer
Programmamanager inclusieve Arbeidsmarkt

Theory of change

Naar een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Om onze impactdoelstelling te realiseren, gebruiken we de Theory of Change. Om bij te dragen aan blijvende verandering, werken we eigenlijk van achteren naar voren. De oplossing voor een maatschappelijk probleem, is voor ons het vertrekpunt.

Binnen het programma Inclusieve Arbeidsmarkt zien we de arbeidsmarkt als een markt waar aanbod en vraag bij elkaar komen door middel van matching. De samenhang tussen deze veranderpaden wordt getoond in de Theory of Change:

 1. Aanbod
  Dit veranderpad gaat over het versterken van kwaliteiten bij (mogelijke) werknemers en het vinden en behouden van werk dat past bij hun ambities en krachten.

 2. Vraag
  Binnen dit pad verbeteren we inclusief werkgeverschap bij organisaties. Dit gebeurt door middel van een routekaart en praktische instrumenten voor werkgevers met inclusie als doel.

 3. Matching
  Hierbij gaat het om het optimaliseren van vraag en aanbod. Met de ontwikkeling van een gedeelde taal over competenties en met ontmoetingen tussen werknemers/werkzoekenden en werkgevers.

 4. Beleid
  Daarnaast bevat dit programma een ondersteunend veranderpad. Wet- en regelgeving kan een positieve of negatieve invloed hebben op de uitvoering van projecten binnen de drie bovenstaande veranderpaden. Binnen dit ondersteunende veranderpad heffen we barrières op en bevorderen we stimulerende maatregelen.

Wat als iedereen, die kan en wil, door werk een bijdrage levert aan de maatschappij?

Ontmoet het team van Inclusieve Arbeidsmarkt

Ontmoet het team van de Goldschmeding Foundation
Medewerkers

Peter Brouwer

Programmamanager
Medewerkers

Michelle van Toor

Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt
Medewerkers

Priscilla Osei-Kool

Projectmedewerker Inclusieve Arbeidsmarkt
Medewerkers

Fheonna van der Helm

Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt
Medewerkers

Sven Romkes

Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt