Ga naar de inhoud
Programma's en projecten

Programma's en projecten

Programma’s en projecten

De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan een betere wereld, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. Daarom ondersteunen we projecten die aantoonbaar bijdragen aan blijvende verandering in de manier waarop we werken en samenwerken. Dit doen we met de inzet van donaties, onze kennis en ons netwerk.

Om bij te dragen aan deze blijvende verandering werken we vanuit drie programma’s: Menswaardige Economie, Duurzaam Werk en Inclusieve Arbeidsmarkt. Binnen deze programma's verkennen we nieuw terrein.​ We werken daarbij van achteren naar voren: de oplossing voor een maatschappelijk probleem is bij ons het vertrekpunt. Vanuit die stip aan de horizon bepalen we per programma de doelen. We stellen onszelf daarbij altijd de vraag wat er onderweg moet gebeuren om die stip te bereiken.

Blijvende verandering realiseren kunnen we niet alleen. We werken daarom samen met projectpartners, we noemen hen ook wel 'realistische idealisten': zij die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. En dus dragen wij als foundation niet alleen bij aan de doelen van onze partners. Zij dragen ook bij aan die van ons. Zo werken we samen aan beter.

Programma's

 • Menswaardige Economie

  Wat als het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen?

  Met het programma ‘Menswaardige Economie’ werken we aan nieuw economisch denken en doen, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken stakeholders. Zie het als een nieuwe manier van economisch denken en handelen. Gedreven door waarden als gemeenschap, meervoudige waardecreatie en welzijn.

  “Het programma Menswaardige Economie draagt bij aan een nieuw economisch denken en doen. Hierin handelen mensen ook vanuit het belang van de ander. In organisaties is de bedrijfsvoering dan gericht op het welzijn van alle mensen die binnen en buiten de organisatie betrokken zijn."

 • Duurzaam Werk

  Wat als onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie?

  Met het programma ‘Duurzaam Werk’ reageren we veerkrachtig op transities die invloed hebben op ons werk. Hoe gaan we om met veranderende demografie of met de energietransitie? Wat doet dit met de arbeidsmarkt? En welke nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen en beleidsmaatregelen zijn er nodig om deze veranderingen goed op te vangen?

  "Ons doel is om duurzaam werk in Nederland verder te ontwikkelen. We ondersteunen studenten, werkenden, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, pionierende ondernemers en werkgevers in de transitie naar een toekomstbestendige en veerkrachtige economie."

 • Inclusieve Arbeidsmarkt

  Wat als iedereen, die kan en wil, door werk een bijdrage levert aan de maatschappij?

  Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt streeft naar een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, met werk een bijdrage aan de maatschappij levert en daarmee in eigen levensonderhoud kan voorzien. We ondersteunen de ontwikkeling van bewezen effectieve aanpakken, die eraan bijdragen dat iedereen kan participeren op de arbeidsmarkt op een manier die past bij hun ambities en mogelijkheden. 

  “Door het inzetten van onbenut arbeidspotentieel kunnen mensen die nu langs de kant staan óók aan de slag, of dat nu gaat om vijftigplussers, nieuwkomers, jongeren zonder diploma of mensen met een arbeidsbeperking.” 

Projecten

Filteren
 • Menswaardige Economie
 • Duurzaam Werk
 • Inclusieve Arbeidsmarkt
 • Lopend
 • Afgerond
Filteren