Ga naar de inhoud

Samen werken aan beter

In het kort

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een betere wereld, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.  

De foundation zet zich in om hier structureel iets aan te doen. Met donaties, kennis en ons netwerk, ondersteunen we daarom projecten die aantoonbaar bijdragen aan blijvende verandering in de manier waarop we werken en samenwerken. Zo werken we samen aan een Menswaardige Economie, Duurzaam Werk en een Inclusieve Arbeidsmarkt. 

Een betere wereld mogelijk maken voor Mens, Werk en Economie

Onze oprichter Frits Goldschmeding heeft de Goldschmeding Foundation een opdracht meegegeven: een betere wereld mogelijk maken voor Mens, Werk en Economie. Vanuit deze opdracht zijn onze purpose, missie, visie en ons manifest ontstaan.  

“Stel jezelf niet centraal, maar stel de ander centraal. Dat is een belangrijk element van ons gedachtegoed, zo proberen we een betere maatschappij te krijgen.”
Frits Goldschmeding
Oprichter Goldschmeding Foundation en Randstad Groep

Onze purpose

De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan een betere wereld, waarin we meer oog hebben voor elkaar. Zodat iedereen tot zijn recht komt in de samenleving.  

Onze missie

Met kennis, donaties en ons netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven van ‘realistische idealisten’, die aantoonbaar kunnen bijdragen aan een blijvende verandering in de manier waarop we werken en samenwerken. Samen zetten we ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.  

Onze visie

De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan een betere wereld door de manier waarop mensen werken en samenwerken blijvend te veranderen. Vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. Concreet zien wij die betere wereld als een wereld waarin:  

  • onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie (programma Duurzaam Werk

  • iedereen die kan en wil, met werk bijdraagt aan de maatschappij (programma Inclusieve Arbeidsmarkt

Manifest

Als je ziet dat niet iedereen tot zijn recht komt in de samenleving,
de één makkelijker tot bloei komt dan de ander in de economie,
en je bent in de positie hier iets aan te doen,
dan maak je daar werk van.

De Goldschmeding Foundation verbindt daarom realistische idealisten
en ondersteunt hun projecten, die bewijzen dat het anders kan.
Dat meer niet altijd beter is.
Dat de ontwikkeling van de één ook bijdraagt aan het belang van de ander.
En dat, door nu drempels weg te nemen, blijvende verandering ontstaat voor later.

Een betere wereld ontstaat niet vanzelf.
Daarom trekken we samen op
om de wereld van mens, werk en economie in balans te brengen.

Samen werken aan beter

Benieuwd naar de drie programma’s van de Goldschmeding Foundation en de projecten die wij mede mogelijk maken?