Ga naar de inhoud
Menswaardige Economie
Menswaardige Economie

Wat als het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen?

In het kort

In het programma ‘Menswaardige Economie’ werken we aan een nieuw economisch denken en doen. Hierin worden de belangen van alle stakeholders die betrokken zijn bij een organisatie en/of samenwerking meegenomen. Het draait om waarden als gemeenschap, het creëren van meervoudige waardecreatie en welzijn. En om het beantwoorden van de vraag: 'Wat als het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen?'

Een betere balans tussen mens en economie

Binnen het heersende economische denkkader staan groei, financiële waarde en eigenbelang centraal. Dit denkkader heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Maar door dit denkkader is er ook een flinke scheefgroei in welvaart ontstaan en is het welzijn van mensen niet in die mate meegegroeid. Daarom willen we bijdragen aan een menswaardige economie, waarin we rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Onze visie

Een menswaardige economie draait om een betere balans tussen mens en economie. Alleen dan ontstaat een win-win voor alle betrokkenen en een economie waarin mensen tot bloei komen. Daarin is het belang van anderen verankerd in hoe we samenwerken en zaken doen. En verdwijnen mensen niet achter getallen, geld en regels.

Medemenselijk Ondernemen

Een menswaardige economie benaderen we via de weg van medemenselijk ondernemen. Niet alleen de financiële groei van de organisatie maar ook het belang en welzijn van anderen staat hierin centraal. Van ‘What’s in it for me?’ naar ‘Wat doe ik voor anderen?’, zoals medewerkers, klanten, leveranciers én de gemeenschap. Anders groeien dus. Dat geeft de samenleving en het bedrijfsleven ook een andere winst: meer betrokken medewerkers, meer ruimte voor talent, meer tevreden klanten en langduriger relaties met leveranciers.

Leiderschap: nu en in de toekomst

De menswaardige economie is een samenwerkingsvraagstuk, omdat verandering via mensen gaat. Dat vraagt om professionals en leiders met een moreel kompas en een veelzijdige blik, om te kunnen werken aan brede welvaart. Waarin meer niet altijd beter is en de ontwikkeling van de één ook bijdraagt aan het belang van de ander. Daarom steunen we ook vernieuwing van het economisch onderwijs (voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en universitair onderwijs) en governance. Hierbij gaat het onder andere om het ontwikkelen, delen en bevorderen van lesinhoud en -methoden die bijdragen aan een nieuwe kijk op economie en winst.

“Met het programma Menswaardige Economie dragen we bij aan een economie waarin mensen handelen vanuit het belang en welzijn van álle mensen die bij een organisatie betrokken zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door medemenselijk ondernemen en vernieuwing in het economisch onderwijs.”
Suzanne Ekel
Programmamanager Menswaardige Economie

Theory of Change

Naar een samenleving waarin óók het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen.

Om onze impactdoelstelling te realiseren, gebruiken we een Theory of Change. Om bij te dragen aan blijvende verandering, werken we eigenlijk van achteren naar voren. De oplossing voor een maatschappelijk probleem, is voor ons het vertrekpunt.  

Vanuit deze aanpak werken we aan systeemverandering vanuit vier veranderpaden: organisaties, leiderschap, beleid en maatschappelijke beweging:

 1. Organisaties
  Bij organisaties richten we ons op een bedrijfsvoering waaruit inzet blijkt voor het welzijn en belang van alle betrokken stakeholders. Dat noemen we medemenselijk ondernemen.

 2. Leiderschap
  We willen de leiders van morgen verrijken met een menswaardige kijk op economie. Zo leren ze werken vanuit een veelzijdiger economisch denkkader gericht op meervoudige waardecreatie.

 3. Beleid
  Onze ambitie is het bevorderen van beleid en regelgeving die vernieuwd economisch onderwijs en medemenselijke bedrijfsvoering stimuleren.

 4. Maatschappelijke beweging
  We streven naar een samenleving waarin we gezamenlijk beseffen dat onze economie de bloei van mensen ondersteunt.

Wat als het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen?

Ontmoet het team van Menswaardige Economie

Ontmoet het team van de Goldschmeding Foundation
Medewerkers

Suzanne Ekel

Programmamanager
Medewerkers

Elze Ghijsen

Projectmanager Menswaardige Economie
Medewerkers

Ricardo Copier

Projectmanager Menswaardige Economie
Medewerkers

Tu Anh Lam

Projectmanager Menswaardige Economie
Medewerkers

Ilan Roos

a.i. Coalitie- en Campagnemanager Menswaardige Economie