Organisatie

Prof. dr.Frits Goldschmeding

 • Raad van Toezicht

"Ik stelde mijzelf de vraag welk mensbeeld de grondslag moest vormen voor mijn onderneming en zocht inspiratie bij de wetenschappen, filosofie en theologie. Daar vond ik het DNA van de onderneming en basis voor de Foundation"

Prof. dr.Jan Peter Balkenende

 • Raad van Toezicht

"Ik sta achter het initiatief omdat het een zoektocht wil naar een nieuwe verhouding tussen Economie en Ethiek. Nieuwe inzichten zullen bijdragen aan noodzakelijke vernieuwingen binnen economie, onderzoek en onderwijs."

De heer Jacques van den Broek

Mr.Jacques van den Broek

 • Raad van Toezicht

"Ik vind het mooi dat het gedachtegoed van Frits in de Goldschmeding Foundation geborgd is. De tijden zijn weliswaar veranderd, in de kern zijn we dat niet - en dat is mooi om te zien."

drs. Kitty Roozemond

Drs.Kitty Roozemond

 • Raad van Toezicht

"De lange termijn aanpak en filosofie van de stichting ondersteunen kansen voor duurzame en productieve verhoudingen tussen mens en werk, mensen met elkaar en hun omgeving. Een uitdaging en voorrecht hierbij betrokken te zijn

Mevrouw Herna Verhagen

Mr. Drs.Herna Verhagen

 • Raad van Toezicht

"Vraagstukken op 't snijvlak van mens, werk en economie hebben mijn interesse. Een bijdrage mogen leveren aan de stichting die dergelijk onderzoek stimuleert en financiert is een bijdrage aan 't succes van onze maatschappij."

Robert Jan van de Kraats

Robert Jan van de Kraats RA

 • Raad van Toezicht

“De mens in combinatie met werk & economie vormt in hoge mate de basis voor ons verdere denken en handelen. Het is een groot voorrecht om als toezichthouder betrokken te zijn bij de projecten op dit terrein door de stichting"

Goldschmeding Foundation - Aartjan de Geus

MR.Aart de Geus

 • Bestuur & medewerker

"Hoog tijd voor verandering in economisch denken en handelen. Nieuwe inzichten zijn nodig, en ook aansprekende praktijkvoorbeelden. Dat motiveert mij om aan de prachtige missie van de Goldschmeding Foundation bij te dragen.”

Prof. mr. dr.Jaap Winter

 • Bestuur & curatorium

“De Goldschmeding Foundation stelt mens-zijn centraal in de samenleving en economie en brengt wetenschap en praktijk daartoe bij elkaar. Dat is essentieel in deze tijd van grote transformatie.”

Prof. dr. Lans Bovenberg

Prof. dr.Lans Bovenberg

 • Curatorium

“Ik draag de Foundation een warm hart toe omdat zij het gesprek bevordert over actuele maatschappelijke vraagstukken tussen verschillende wetenschappen én tussen wetenschap en praktijk. Met als doel: een betere wereld."

Prof. dr. Govert Buijs

Prof. dr. Govert Buijs

 • Curatorium

“De Foundation is uniek omdat ze gedegen academisch onderzoek combineert met lange termijn perspectief op de bevordering van menselijke waardigheid en bloei in economie en samenleving. Een inspirerende werkplaats."

Paul van Geest

Prof. dr.Paul van Geest

 • Curatorium

“Omdat in de Goldschmeding Foundation zin en doel van de mens, diens werk en de economie in hun samenhang worden bestudeerd en worden herleid tot de kracht van de liefde, draag ik de Foundation een warm hart toe."

Stefan Stremersch - Goldschmeding Foundation

Prof. dr.Stefan Stremersch

 • Curatorium

“De Foundation zet zit zich belangeloos in voor een betere wereld vanuit een holistisch economisch kader. Met oog voor excellentie en vertrouwen als basishouding. Er is toch niks mooier dan daar mee je schouders onder zetten?

Bianca Nagtegaal - Goldschmeding Foundation

Bianca Nagtegaal

 • Personal Assistant

“De Goldschmeding Foundation en haar partners stellen de mens centraal en benaderen de veranderende economie vanuit inclusiviteit. Hoe mooi is het om hier samen met het team van de foundation aan bij te dragen?”

Mr. Martijn Roos

 • Impact & Control Manager

"Het is een prachtige kans om te mogen meewerken aan het initiëren van een betere wereld."

Mariëlle Kakebeeke - Ruijgrok

drs. Mariëlle Kakebeeke-Ruijgrok

 • Communicatiemanager

"Geïnspireerd door het 100-jarig perspectief, de inclusieve en duurzame economie gebaseerd op liefde voor de ander, voel ik mij bevoorrecht om aan de zichtbaarheid en impact van de Goldschmeding Foundation te mogen bijdragen"

Birgitta Kramer - Goldschmeding Foundation

Drs.Birgitta Kramer

 • Programmamanager Circulaire Economie

"Gedreven door het potentieel voor innovatie en samenwerking kijk ik ernaar uit om – met onze partners – bij te dragen aan het realiseren van een circulaire economie."

MAMagdalena Matei

 • Projectmanager Circulaire Economie

"Een mooie kans om de circulaire economie daadwerkelijk verder te brengen, samen met onze vooruitstrevende partners uit vier verschillende verandergebieden: onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs en overheid."

Suzanne Ekel Programmamanager Menswaardige Economie

Drs. Suzanne Ekel

 • Programmamanager Menswaardige Samenleving

"Van de transitie naar een betekenisvolle, menswaardige samenleving, gericht op bloei en welzijn van mensen, ga ik aan. Compassievol en mensgericht leiderschap is daarin een sleutel en daar zet ik me graag voor in."

Drs.Peter Brouwer

 • Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is mijn ideaal. Vanuit de Goldschmeding Foundation dragen we hieraan bij door fundamentele wetenschappelijke inzichten te combineren met vernieuwende aanpakken in de praktijk."

Michelle van Toor

MAMichelle van Toor

 • Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is geen doel an sich, maar een middel naar een veerkrachtige, innovatieve en menswaardige arbeidsmarkt. Voel het verschil."