Organisatie

Prof. Dr.Frits Goldschmeding

 • Voorzitter Raad van Toezicht

"Ik stelde mijzelf de vraag welk mensbeeld de grondslag moest vormen voor mijn onderneming en zocht inspiratie bij de wetenschappen, filosofie en theologie. Daar vond ik het DNA van de onderneming en basis voor de Foundation"

Robert Jan van de Kraats

Robert Janvan de Kraats RA

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht

“De mens in combinatie met werk & economie vormt in hoge mate de basis voor ons verdere denken en handelen. Het is een groot voorrecht om als toezichthouder betrokken te zijn bij de projecten op dit terrein door de stichting"

drs. Kitty Roozemond

Drs.Kitty Roozemond

 • Raad van Toezicht

"De lange termijn aanpak en filosofie van de stichting ondersteunen kansen voor duurzame en productieve verhoudingen tussen mens en werk, mensen met elkaar en hun omgeving. Een uitdaging en voorrecht hierbij betrokken te zijn

De heer Jacques van den Broek

Mr.Jacques van den Broek

 • Raad van Toezicht

"Ik vind het mooi dat het gedachtegoed van Frits in de Goldschmeding Foundation geborgd is. De tijden zijn weliswaar veranderd, in de kern zijn we dat niet - en dat is mooi om te zien."

Mevrouw Herna Verhagen

Mr. Drs.Herna Verhagen

 • Raad van Toezicht

"Vraagstukken op 't snijvlak van mens, werk en economie hebben mijn interesse. Een bijdrage mogen leveren aan de stichting die dergelijk onderzoek stimuleert en financiert is een bijdrage aan 't succes van onze maatschappij."

Aart Jan de Geus - portret - Executive Board - Goldschmeding Foundation

Mr.Aart de Geus

 • Bestuursvoorzitter

"Hoog tijd voor verandering in economisch denken en handelen. Nieuwe inzichten zijn nodig, en ook aansprekende praktijkvoorbeelden. Dat motiveert mij om aan de prachtige missie van de Goldschmeding Foundation bij te dragen.”

Janka Stoker - portret - Executive Board - Goldschmeding Foundation

Prof. Dr.Janka Stoker 

 • Bestuur

“Onze maatschappij kent grote uitdagingen rond de thema’s mens, werk en economie. Het is eervol om, met ambitieuze projecten op het snijvlak van wetenschap en praktijk, hier een wezenlijke bijdrage aan te mogen leveren.”

Liselotte Pesch - portret - Executive Board - Goldschmeding Foundation

Mr.Liselotte Pesch

 • Bestuurssecretaris – Manager Operations

"Het voelt als een voorrecht om mee te kunnen werken aan het bereiken van een betere wereld waarin mens, werk en economie in balans komen, versterkt door de gedachte dat we dit nastreven vanuit zorg voor de ander."

Bianca Nachtegaal - portret Goldschmeding Foundation

Bianca Nagtegaal

 • Personal Assistant

“De Goldschmeding Foundation en haar partners stellen de mens centraal en benaderen de veranderende economie vanuit inclusiviteit. Hoe mooi is het om hier samen met het team van de foundation aan bij te dragen?”

Mariëlle Kakebeeke - portret - Goldschmeding Foundation

Drs. Mariëlle Kakebeeke-Ruijgrok

 • Communicatiemanager

"Geïnspireerd door het 100-jarig perspectief, de inclusieve en duurzame economie gebaseerd op liefde voor de ander, voel ik mij bevoorrecht om aan de zichtbaarheid en impact van de Goldschmeding Foundation te mogen bijdragen"

Birgitta Kramer portret - Goldschmeding Foundation

Drs.Birgitta Kramer

 • Programmamanager Duurzaam Werk

"Gedreven door het potentieel voor innovatie en samenwerking kijk ik ernaar uit om – met onze partners – bij te dragen aan het realiseren van duurzaam werk."

Goldschmeding Foundation - organisatie - Magdalena Matei

MAMagdalena Matei

 • Projectmanager Duurzaam Werk

"Een mooie kans om de circulaire economie daadwerkelijk verder te brengen, samen met onze vooruitstrevende partners uit vier verschillende verandergebieden: onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs en overheid."

Suzanne Ekel - portret - Goldschmeding Foundation

Drs. Suzanne Ekel

 • Programmamanager Menswaardige Economie

"Van de transitie naar een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op bloei en welzijn van mensen, ga ik aan. Compassievol en mensgericht leiderschap is daarin een sleutel en daar zet ik me graag voor in."

Jan van Wijngaarden - AdvisoryBoardMember - Goldschmeding Foundation

Drs.Jan van Wijngaarden

 • Projectmanager Menswaardige Economie

"Een menswaardige economie waarin het floreren van de mens centraal staat is een inspirerend perspectief. Geweldig om daar binnen de Goldschmeding Foundation aan te kunnen werken."

Peter Brouwer - portret - Goldschmeding Foundation

Drs.Peter Brouwer

 • Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is mijn ideaal. Vanuit de Goldschmeding Foundation dragen we hieraan bij door fundamentele wetenschappelijke inzichten te combineren met vernieuwende aanpakken in de praktijk."

Goldschmeding Foundation - organisatie - Michelle van Toor

MAMichelle van Toor

 • Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is geen doel an sich, maar een middel naar een veerkrachtige, innovatieve en menswaardige arbeidsmarkt. Voel het verschil."

Michael Hanze - portret - Goldschmeding Foundation

Michael Hanze

 • Controller a.i.

"Door mijn werk voor de Goldschmeding Foundation stel ik het team en de foundation in staat om vanuit een inclusieve gedachtegoed de mens centraal te stellen en bij te dragen aan duurzaam werk in een menswaardige economie."

Martine Durand - Advisory BoardMember - Goldschmeding Foundation

Ir.Martine Durand MsC MA

 • Raad van Advies

"Now is the time to adopt a new vision of human progress. To provide people with opportunities for greater well-being. I am honoured to participate in building a more inclusive, sustainable and humane economy and society." 

Volkert Engelsman - AdvisoryBoardMember-Goldschmeding Foundation

Drs.Volkert Engelsman

 • Raad van Advies

"Schitterend om met deze inspirerende mensen te mogen bouwen aan het nieuwe normaal waarin individuele, sociale en ecologische vitaliteit centraal staan. Dream Dance Deliver!"

Semih Eski - AdvisoryBoardMember - Goldschmeding Foundation01

Semih Eski Msc.

 • Raad van Advies

“Het vinden van een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn, huidige en toekomstige generaties, economie en ecologie is de uitdaging van deze tijd. Het is inspirerend als lid van de Adviesraad daar aan te mogen bijdragen."

Maarten Goos - AdvisoryBoardMember-Goldschmeding Foundation

Prof. Dr.Maarten Goos

 • Raad van Advies

“De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging met nieuwe kansen en uitdagingen. De projecten van de Foundation houden een vinger aan de pols van onze arbeidsmarkt, het is een voorrecht hierbij betrokken te mogen zijn."

Corien Prins - AdvisoryBoardMember - Goldschmeding Foundation

Prof. Mr.Corien Prins

 • Raad van Advies

“Onze samenleving staat voor grote veranderingen. Cruciaal is dat we voorbij traditionele manieren van denken en handelen komen. Ik vind het een uitdaging en eer vanuit de missie van de Foundation een bijdrage te leveren."