Organisatie

Ing. Bert Beun - Bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation

Ing.Bert Beun

 • Bestuursvoorzitter
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank IJsseldelta
 • Voorzitter Raad van Commissarissen WADINKO

"Het geeft mij energie met een gepassioneerd team en betrokken partners stappen te zetten naar inclusiviteit, duurzaamheid en menswaardigheid. Samen kunnen we de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend veranderen”

Janka Stoker - portret - Executive Board - Goldschmeding Foundation

Prof. Dr.Janka Stoker 

 • Bestuur
 • Professor Leiderschap en Organisatieverandering RUG
 • Directeur In the LEAD
 • Lid Adviesraad RKSV Albertus Magnus
 • Jury voorzitter Aletta Jacobsprijs RUG

"Onze maatschappij kent grote uitdagingen rond de thema’s mens, werk en economie. Het is eervol om, met ambitieuze projecten op het snijvlak van wetenschap en praktijk, hier een wezenlijke bijdrage aan te mogen leveren."

Prof. Dr.Frits Goldschmeding

 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Directeur Randstad Beheer B.V.
 • Bestuurslid Stichting ’t Kromme Lant
 • Bestuurslid Stichting Virtutis Opus

"Ik stelde mijzelf de vraag welk mensbeeld de grondslag moest vormen voor mijn onderneming en zocht inspiratie bij de wetenschappen, filosofie en theologie. Daar vond ik het DNA van de onderneming en basis voor de Foundation"

Robert Jan van de Kraats

Robert Janvan de Kraats RA

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht
 • Directeur Randstad Beheer B.V.
 • Non-executive chairman TMF Group BV
 • Lid Raad van Advies Suit Supply BV
 • Commissaris, tevens voorzitter auditcommissie Royal Schiphol Group
 • Non-executive Director at OCI

"De mens in combinatie met werk & economie vormt in hoge mate de basis voor ons verdere denken en handelen. Het is een groot voorrecht om als toezichthouder betrokken te zijn bij de projecten op dit terrein door de stichting"

drs. Kitty Roozemond

Drs.Kitty Roozemond

 • Raad van Toezicht
 • Bestuurslid Pensioenfonds Horeca & Catering
 • (niet-uitvoerend) Bestuurslid Stichting Pensioenfonds ABN-AMRO
 • Lid Curatorium Wetenschappelijk bureau van de vakbeweging

"De lange termijn aanpak en filosofie van de stichting ondersteunen kansen voor duurzame en productieve verhoudingen tussen mens, werk, mensen met elkaar en hun omgeving. Een uitdaging en voorrecht hierbij betrokken te zijn."

De heer Jacques van den Broek

Mr.Jacques van den Broek

 • Raad van Toezicht
 • Voormalig CEO en bestuursvoorzitter Randstad
 • Voorzitter RvT Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Commissaris CM.com NV
 • Advisory Board Member, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

"Ik vind het mooi dat het gedachtegoed van Frits in de Goldschmeding Foundation geborgd is. De tijden zijn weliswaar veranderd, in de kern zijn we dat niet - en dat is mooi om te zien."

Mevrouw Herna Verhagen

Mr. Drs.Herna Verhagen

 • Raad van Toezicht
 • CEO (Chief Executive Officer) PostNL
 • Commissaris Rexel S.A.
 • Commissaris ING Group N.V.
 • Bestuurslid VNO-NCW
 • Lid Raad van Toezicht Het Koninklijk Concertgebouw

"Vraagstukken op 't snijvlak van mens, werk en economie hebben mijn interesse. Een bijdrage mogen leveren aan de stichting die dergelijk onderzoek stimuleert en financiert is een bijdrage aan 't succes van onze maatschappij."

Liselotte Pesch - portret - Executive Board - Goldschmeding Foundation

Mr.Liselotte Pesch

 • Bestuurssecretaris – Manager Operations

"Het voelt als een voorrecht om mee te kunnen werken aan het bereiken van een betere wereld waarin mens, werk en economie in balans komen, versterkt door de gedachte dat we dit nastreven vanuit zorg voor de ander."

Pauline Niels

 • Personal Assistant

"Het is een voorrecht te werken bij een organisatie die aandacht en hart heeft voor mensen. Die werkt aan verandering en streeft naar een wereld waarin mens, werk en economie in balans zijn."

Kirsten Wulff - organisatie Goldschmeding Foundation

Kirsten Wulff

 • Office Assistant

"Agape stralen we niet alleen uit naar onze partners, maar ook binnen ons team. Ik ben trots dat ik onderdeel ben van dit team en dat ik een bijdrage kan leveren aan samen werken aan beter."

Mariëlle Kakebeeke - portret - Goldschmeding Foundation

Drs. Mariëlle Kakebeeke-Ruijgrok

 • Communicatiemanager

"Geïnspireerd door het 100-jarig perspectief, de inclusieve en duurzame economie gebaseerd op liefde voor de ander, voel ik mij bevoorrecht om aan de zichtbaarheid en impact van de Goldschmeding Foundation te mogen bijdragen"

Brechtje Stam MSc MA

 • Communicatiemedewerker

"Werk is belangrijk voor identiteit en welzijn. Ik vind het dan ook extra bijzonder via de Goldschmeding Foundation mijn steentje bij te dragen aan een wereld waarin werk, mens en economie weer met elkaar in balans zijn."

Birgitta Kramer portret - Goldschmeding Foundation

Drs.Birgitta Kramer

 • Programmamanager Duurzaam Werk

"Gedreven door het potentieel voor innovatie en samenwerking kijk ik ernaar uit om – met onze partners – bij te dragen aan het realiseren van duurzaam werk."

Goldschmeding Foundation - organisatie - Magdalena Matei

MAMagdalena Matei

 • Projectmanager
  Duurzaam Werk

"Een mooie kans om de circulaire economie daadwerkelijk verder te brengen, samen met onze vooruitstrevende partners uit vier verschillende verandergebieden: onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs en overheid."

Eva Helmond - pasfoto Goldschmeding Foundation

Eva Helmond

 • Projectmanager
  Duurzaam Werk

“Wat een voorrecht, de rol van werk voor een toekomstbestendige en veerkrachtige economie te mogen verstevigen. Samen met onze projectpartners mag ik dagelijks bijdragen aan het dichterbij brengen van die gewenste toekomst."

Suzanne Ekel - portret - Goldschmeding Foundation

Drs. Suzanne Ekel

 • Programmamanager Menswaardige Economie

"Van de transitie naar een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op bloei en welzijn van mensen, ga ik aan. Compassievol en mensgericht leiderschap is daarin een sleutel en daar zet ik me graag voor in."

Elze Ghijsen - organisatie Goldschmeding Foundation

Ba.Elze Ghijsen

 • Projectmanager Menswaardige Economie

"Werken aan het programma menswaardige economie, dat zich richt op de transitie naar een samenleving waarin óók het belang van de ander is verankerd in ons economisch handelen, spreekt mij enorm aan."

Judith van den Dool - organisatie Goldschmeding Foundation

Msc.Judith van den Dool

 • Projectmanager Menswaardige Economie

"Om een betere wereld te bereiken via de economie die niet alleen gericht is op winst en groei, maar ook op het floreren van de (mede) mens en het bevorderen van welzijn en balans."

Peter Brouwer - portret - Goldschmeding Foundation

Drs.Peter Brouwer

 • Programmamanager
  Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is mijn ideaal. Vanuit de Goldschmeding Foundation dragen we hieraan bij door fundamentele wetenschappelijke inzichten te combineren met vernieuwende aanpakken in de praktijk."

Goldschmeding Foundation - organisatie - Michelle van Toor

MAMichelle van Toor

 • Projectmanager
  Inclusieve Arbeidsmarkt

"Een inclusieve arbeidsmarkt is geen doel an sich, maar een middel naar een veerkrachtige, innovatieve en menswaardige arbeidsmarkt. Voel het verschil."

Fheonna van der Helm

 • Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt

"Samen met partners bijdragen aan een Inclusieve Arbeidsmarkt, voortschrijdend op inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten, is mijn doel."

GF portret Priscilla Osei

Priscilla Osei BA

 • Projectmedewerker
  Inclusieve Arbeidsmarkt

"Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij ik mensen verder kan brengen in de vormgeving van hun eigen toekomst zie ik als mijn missie. Bij de Goldschmeding Foundation heb ik de kans hieraan een bijdrage te leveren."

Volkert Engelsman - AdvisoryBoardMember-Goldschmeding Foundation

Drs.Volkert Engelsman

 • Adviesraad
 • Voormalig CEO Eosta
 • Advisory Board Eosta
 • Board of Directors COLEACP
 • Advisory Board Freshfel
 • Advisory Board Sekem Egypte
 • Advisory Board TAPP Coalitie

"Schitterend om met deze inspirerende mensen te mogen bouwen aan het nieuwe normaal waarin individuele, sociale en ecologische vitaliteit centraal staan. Dream Dance Deliver!"

Semih Eski - AdvisoryBoardMember - Goldschmeding Foundation01

Semih Eski Msc.

 • Adviesraad
 • Bestuurslid CNV Vakmensen
 • Bestuurslid CNV Vakcentrale
 • Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen
 • Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak
 • Bestuurder PWRI
 • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Inclusief Samenleven

"Het vinden van een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn, huidige en toekomstige generaties, economie en ecologie is de uitdaging van deze tijd. Het is inspirerend als lid van de Adviesraad daar aan te mogen bijdragen."

Maarten Goos - AdvisoryBoardMember-Goldschmeding Foundation

Prof. Dr.Maarten Goos

 • Adviesraad
 • Hoogleraar Economie en Instituties, Universiteit Utrecht (Instituut GAK leerstoel)

"De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging met nieuwe kansen en uitdagingen. De projecten van de Foundation houden een vinger aan de pols van onze arbeidsmarkt, het is een voorrecht hierbij betrokken te mogen zijn."

Corien Prins - AdvisoryBoardMember - Goldschmeding Foundation

Prof. Mr.Corien Prins

 • Adviesraad
 • Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR
 • Hoogleraar Recht en Informatisering, TILT, Universiteit Tilburg
 • Lid selectieadviescommissie parket Hoge Raad
 • Lid hoofdredactie Nederlands Juristenblad
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Member Advisory Board, International Data Privacy Law, Oxford University Press
 • Member Editorial Board Computer Law & Security Report, Elsevier
 • Member Editorial Board Information and Communications Technology Law, Carfax Publishing, UK

"Onze samenleving staat voor grote veranderingen. Cruciaal is dat we voorbij traditionele manieren van denken en handelen komen. Ik vind het een uitdaging en eer vanuit de missie van de Foundation een bijdrage te leveren."

Rahma el Moudena - pasfoto Goldschmeding Foundation

Rahma el Mouden

 • Adviesraad
 • Oprichter/eigenaar MAS dienstverleners groep
 • Partner Fihrizorg B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Johan Cruijff Arena
 • Bestuurslid Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
 • Oprichter Z3 Centrum ‘Praktijk Oriëntatie Centrum’
 • Lid mediaraad van de Publieke Omroep Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
 • Lid Raad van Toezicht Atria
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zone3
 • Lid Maatschappijraad Stadgenoot
 • Bestuurslid WeMakeTheCity

"Onze wereld is in beweging in alle opzichten en wij moeten meebewegen zodat iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen met onze welvaart. Ik draag hier graag aan bij als lid van de adviesraad."