A Broader Mind (afgerond 2020)

Leiders van morgen in staat stellen om complexe maatschappelijke kwesties vanuit een multidisciplinair kader te benaderen, met bewustzijn van het eigen morele kompas

De wereld wordt steeds complexer. Vraagstukken als kunstmatige intelligentie, vergrijzing, klimaatverandering en de ongelijke verdeling van welvaart vragen om een multidisciplinaire benadering door verantwoordelijke leiders. Leiders die zich bewust zijn van hun eigen morele kompas, die ethisch kunnen en durven handelen en die verder kijken dan hun eigen belang.

De leiders van de toekomst vormen zich voor een belangrijk deel tijdens hun studie. Daarom is het belangrijk dat op de universiteit ruimte is voor persoonlijke en sociale ontwikkeling, juist nu studenten steeds meer worden aangespoord om zich te focussen op hun eigen vakgebied en sneller moeten afstuderen.

 

Multidisciplinaire oplossingen

Dit project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Goldschmeding Foundation en Porticus, zorgt ervoor dat studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam zich breed ontwikkelen, zowel op academisch, persoonlijk, sociaal en moreel vlak. Door daarnaast te leren om voorbij hun eigen vakgebied te kijken worden zij in staat gesteld om complexe maatschappelijke kwesties op een multidisciplinaire manier op te lossen.

Vrije Universiteit Amsterdam

Hiervoor gaan de studenten zich tijdens hun bachelor 40 uur per jaar aan het A Broader Mind onderwijsprogramma wijden met als onderwerpen kritisch denken, morele sensitiviteit en sociale interactie, en de reflectie daarop. In het programma leren studenten om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te bekijken. De studenten en docenten van de Vrije Universiteit nemen de verantwoordelijkheid om het onderwijsprogramma zelf op te bouwen, uit te voeren en te verbeteren.

Het tweede onderdeel van A Broader Mind wordt gevormd door Community Service Learning (CSL) activiteiten. Studenten zetten hierbij vrijwillig hun academische vaardigheden in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk. De ambitie is dat alle studenten die verdere verdieping zoeken de mogelijkheid krijgen om binnen hun opleiding aan deze activiteiten deel te nemen.

 

Resultaten

Na een pilotfase in 2019 met ongeveer 500 studenten zullen op termijn alle studenten aan de Vrije Universiteit het A Broader Mind onderwijsprogramma volgen. Het project stelt verder een raamwerk voor Community Service Learning op. Dit wordt in 2019 gevolgd door een pilotfase waarin deze onderwijsvorm aan studenten zal worden aangeboden.

Om het maatschappelijk effect van het project concreet te maken, komt er daarnaast een wetenschappelijk longitudinaal onderzoek om de langetermijneffecten van het A Broader Mind onderwijsprogramma en Community Service Learning op het denken en handelen van alumni van de Vrije Universiteit te meten.

Kirstin de Boer en Nynke Rodenhuis Projectmanager en bestuursadviseur bij de Vrije Universiteit