Arbeidsintegratie vluchtelingen Oekraïnecrisis

Het bouwen van een netwerk tussen mensen die vluchten vanwege de oorlog in Oekraïne en mensen in Nederland die tot steun kunnen zijn

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is OpenEmbassy bezig een netwerk te bouwen van mensen en organisaties in Nederland die tot steun kunnen zijn voor mensen die door deze oorlog worden gedwongen hun land te verlaten en in Nederland aankomen of hier zijn en niet terug kunnen gaan.

 

Veilige toekomst

Het doel van dit project is om deze mensen een veilige toekomst te bieden. Hierbij is de focus in het bijzonder gericht op de aansluiting met werk, maar er is ook aandacht voor noodzakelijke randvoorwaarden voor een veilig bestaan, integratie en volwaardige participatie.

 

Het belang van werk

Een belangrijke indicator van integratie is vanzelfsprekend werk. Niet alleen omdat werk een markering is van kunnen integreren door een stabiel bestaan op te bouwen, maar ook omdat het leidt tot het verbeteren van andere integratie-indicatoren. Zoals het leren van taal, het opbouwen van sociale contacten en de het beter leren kennen van de lokale cultuur.

OpenEmbassy begint met het ondersteunen van de eerste twintig mensen. Vervolgens breiden ze systematisch en gestructureerd hun netwerk en activiteiten uit. Op basis van de praktijkervaringen met de eerste tientallen mensen kan naar behoefte verder worden geschaald, waarbij de aanpak wordt geoptimaliseerd op basis van geleerde lessen.

 

De belangrijkste ontwikkelingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden zijn:

Het inrichten van de helpdesk voor informatievoorziening aan:

  • Mensen die de oorlog willen ontvluchten, zowel in het oorlogsgebied als in Nederland;
  • Russen die tegen de oorlog zijn en /of in gevaar zijn, en het land willen verlaten;
  • Oekraïners die in Nederland wonen;
  • Nederlanders die mensen uit het oorlogsgebied opvangen of daar familie hebben.

De helpdesk bestaat uit verschillende kanalen omdat per doelgroep op een andere manier gezocht wordt naar informatie. Dit gaat hoofdzakelijk nu om email en Whatsapp, maar ook Instagram en Facebook.

Bouwen van een community:

  • Van mensen uit Oekraïne die in Nederland wonen (al voor de oorlog);
  • Van andere mensen in Nederland die iets willen doen.

Afgelopen maart werd er bijvoorbeeld een community meetup georganiseerd met Oekraïners in Nederland, om van hen te leren wat de behoeften van mensen op dit moment zijn en om ervoor te zorgen dat er direct toegang is tot de mensen die hulp nodig hebben.

“De unieke situatie in Nederland van mensen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne biedt een kans om te onderzoeken wat er nodig is om mensen goed hun weg te laten vinden in Nederland wanneer zij niet onder de Wet Inburgering vallen. Wat doet het met mensen als ze niet in een AZC hoeven te wachten op de uitslag van hun asielaanvraag? Wat betekent het voor integratie als mensen meteen aan het werk mogen? Door mensen direct te ondersteunen en hier door middel van actieonderzoek en community building van te leren, bouwen we aan een alternatieve visie op integratie.”

– Renée Frissen, Directeur OpenEmbassy

OpenEmbassy zet daarbij in brede zin hun kennis en netwerk in en maakt daarbij in het bijzonder gebruik van de kennis en inzichten vanuit Platform Nieuwkomers & Werk. Dit project is in samenwerking met Bunq bank en de nieuw opgerichte Foundation People for People (een samenwerking van Bunq, Picnic en Message Bird).

Renée Frissen Directeur OpenEmbassy