Ga naar de inhoud
Duurzaam Werk
Duurzaam Werk

Wat als onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie?

In het kort

Met het programma Duurzaam Werk dragen we bij aan een toekomstbestendige economie, door in te zetten op duurzaam en toekomstbestendig werk. Hiervoor is het nodig dat werkenden veerkrachtig en duurzaam inzetbaar zijn. Met de projecten, die wij mede mogelijk maken, helpen we werkgevers, werkenden en de overheid in te spelen op transities die van invloed zijn op werk. En geven we een antwoord op de vraag: 'Wat als onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie?'

Dat zijn transities zoals vergrijzing, klimaatverandering, artificiële intelligentie en vraagstukken binnen de energie- of zorgsector. Dit programma gaat daarmee over banen die verdwijnen, verschijnen en veranderen in de toekomstige economie. En over nieuwe vaardigheden, verdien- en organisatiemodellen, werk-naar-werk-infrastructuren en beleid dat nodig is voor duurzaam werk. 

‘Ons doel is om duurzaam werk in Nederland verder te ontwikkelen. We ondersteunen studenten, werkenden, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, pionierende ondernemers en werkgevers in de transitie naar een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.’
Peter Brouwer
Programmamanager

Visie

De toekomst van werkend Nederland wordt beïnvloed door allerlei factoren. Denk aan de manier waarop we werken, de arbeidsmarkt, het onderwijs en werkgelegenheidsbeleid. In een toekomstbestendige economie innoveren werkgevers, de overheid én het onderwijs samen.

Hierbij is het belangrijk dat werkenden veerkrachtig worden en blijven. Dat overheden en beleidsbepalende organisaties een toekomstbestendig werkgelegenheidsbeleid uitvoeren. En dat werkgevers innoveren en ondernemen voor brede welvaart. De Goldschmeding Foundation stimuleert deze ontwikkelingen. We doen dat vanuit de overtuiging dat iedereen baat heeft bij het integreren van duurzame principes in de manier van werken. In het position paper 'Werken aan de toekomst' lees je meer over de thema's en interventies die de basis zijn van het programma Duurzaam Werk.

Theory of Change

Naar een manier van werken die bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.

Om onze impactdoelstelling te realiseren, gebruiken we de Theory of Change. Om bij te dragen aan blijvende verandering, werken we eigenlijk van achteren naar voren. De oplossing voor een maatschappelijk probleem, is voor ons het vertrekpunt. In het programma Duurzaam Werk ondersteunen we projecten die bijdragen aan duurzamer werken en leren. Of initiatieven die ervoor zorgen dat ons werkgelegenheidsbeleid voorziet in de behoeften van huidige en toekomstige generaties. 

Vanuit deze aanpak werken we aan systeemverandering vanuit drie veranderpaden:

  1. Ondernemen
    Binnen dit veranderpad werken we met onze partners aan de transitie naar een duurzame manier van werken. We richten ons hierbij op werkgevers en pionierende ondernemers.

  2. Ontwikkelen
    We begeleiden huidige en toekomstige werkenden richting duurzame vaardigheden, toekomstige beroepen en een veerkrachtige positie op de arbeidsmarkt.

  3. Beleid
    We transformeren beleid dat werk beïnvloedt. Denk aan werkgeversbeleid  en belastingbeleid met betrekking tot arbeid en grondstoffen.

Wat als onze manier van werken bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie?

Ontmoet het team van Duurzaam Werk

Ontmoet het team van de Goldschmeding Foundation
Medewerkers

Peter Brouwer

Programmamanager
Medewerkers

Magdalena Matei

Projectmanager Duurzaam Werk
Medewerkers

Eva Helmond

Projectmanager Duurzaam Werk
Medewerkers

Esmée Vogelsang

Projectmanager Duurzaam Werk