Circulair & Inclusief Ondernemen (afgerond 2021)

Een onderzoek naar het succesvol combineren van inclusief en circulair ondernemen

Binnen duurzaam ondernemen kiezen sommige ondernemers soms voor circulaire economie, andere ondernemers kiezen eerder voor inclusieve thema’s. Er is nog weinig onderzoek gericht op de combinatie van deze twee bedrijfsmodellen en de kansen die de combinatie biedt. Om ondernemers te helpen en kennis te delen heeft projectpartner MVO Nederland samen met de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de kenmerken van deze koplopende organisaties én onder welke omstandigheden circulair en inclusief elkaar (kunnen) versterken.

Bij 110 organisaties zijn interviews afgenomen om te ontdekken op welke manier zij de strategie rondom circulair en inclusief ondernemen hebben geïmplementeerd. Het onderzoek wees echter uit dat de intentie niet altijd leidt tot verankering in de werkprocessen. Bij de groep die de strategie wél verankert, lijken eventuele financiële bezwaren niet meer relevant vanwege de hogere positieve opbrengsten. Tijdens de tiende editie van de Henk van Luijklezing bij Nyenrode zijn de resultaten gepresenteerd door Prof. Dr. Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht), aan meer dan 250 deelnemers in een online webinar. Ook ging zij met Ingrid Thijssen (Voorzitter VNO/NCW) en Maria van der Heijden (directeur van MVO Nederland) in gesprek over de onderzoeksresultaten. Daarna is de publicatie – ook in de vorm van een podcast en informatief filmpje – gedeeld met meer dan 2.000 ondernemers en bekeken door ongeveer 1.500 ondernemers. MVO Nederland heeft de inzichten uit het onderzoek en de tips uit de praktijk gebundeld in een vijfstappenplan. Zo worden bedrijven verder geholpen in hun ambitie om circulair én inclusief te ondernemen.

 

Foto: Charles Forerunner