Circulair & Inclusief Ondernemen

Een onderzoek naar het succesvol combineren van inclusief en circulair ondernemen.

Een groeiende groep bedrijven toont interesse in circulair en inclusief ondernemen. Hoewel beide belangrijke ambities zijn, is het de vraag of en hoe deze op een goede manier gecombineerd kunnen worden. Is het productief om deze doelstellingen te benaderen als twee aparte thema’s die elk hun eigen aanpak vragen? Of is een duidelijke synergie van de twee thema’s juist gewenst? In dit project werken MVO Nederland en de Universiteit Utrecht samen om hier inzicht in te krijgen.

Het project richt zich op de mogelijke synergie tussen circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen. Het onderzoek is opgebouwd in drie verschillende fases.

  1. Het onderzoek gericht op de huidige circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen is in juli 2020, via een enquête onder meer dan 2000 bedrijven, gestart. Informatie van bijna honderd bedrijven heeft inzicht gegeven in de verschillende manieren waarop circulair en inclusief ondernemen tot uiting komt bij bedrijven in Nederland die zich al met deze thema’s bezighouden.
  2. De tweede fase is een verdiepend onderzoek, bij een selectie grotere bedrijven, en gericht op hoe circulair en inclusief ondernemen is verankerd in de bedrijfsstructuur, processen en dagelijkse praktijken van bedrijven. Er wordt met name gekeken naar hoe hun aanpak rondom deze thema’s landt bij werknemers en hen activeert.
  3. De derde fase is de ‘Community of Practice’, waarin twaalf MKB bedrijven samen verder werken aan dit onderwerp. Welke uitdagingen en kansen zien en ervaren bedrijven die nu al circulair en inclusief ondernemen combineren of dit willen gaan doen? Door deze kennis en ervaring uit de praktijk te bundelen is het mogelijk aan het einde van dit traject een gemeenschappelijk doel te bepalen. Dit creëert inzicht in de stappen en middelen die nodig zijn om bedrijven beter te kunnen ondersteunen in het samenbrengen van deze thema’s.

Eind 2020 zijn de eerste resultaten gedeeld in een webinar met meer dan 80 organisaties. In 2021 zullen de deelnemers in 4 workshops met eigen cases aan de slag gaan. Medio 2021 zullen de resultaten van het hele project gepubliceerd worden in een whitepaper over de synergie van circulair en inclusief ondernemen, een beknopt rapport waarin de bevindingen van de survey, verdiepend onderzoek en de Community of Practice zijn samengevat.

Foto: Charles Forerunner