Circular Innovation Ecosystem

Ecosysteem benadering als banenmotor en innovatieve financiering van de circulaire economie

Omdat de circulaire economie nog relatief nieuw is, zijn financiële instellingen nog aarzelend in hun financiering van circulaire ondernemingen. Veel financiële instellingen verdiepen zich in de mogelijkheden en hebben fondsen vrijgespeeld. Tegelijkertijd missen ze daarbij nog de begeleiding, inhoudelijke expertise, impact assessment en netwerk bij circulaire ondernemers. Om dit dilemma op te lossen, hebben de onderzoekers van Metabolic Institute, de huidige barrières en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de gewenste mogelijkheden en samenwerkingsvormen om ondernemen in de circulaire economie mogelijk te maken. 
Binnen de circulaire economie wordt veel gewerkt met het R-model. Binnen dit model leveren verschillende strategieën een hogere financiële waarde in verdienmodellen, omdat ze de economische en materiële waarde van producten effectiever behouden en verlengen in vergelijking met R-strategieën met een lagere waarde. De R strategie met lage financiële waarde zijn: Recycle en Recover. De R strategie met hogere waarde zijn: Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, and Repurpose. In de hogere waarde Rs van het 9R-raamwerk ligt het grootste potentieel voor banen. Bijvoorbeeld: activiteiten met een lage waarde die leiden tot materiële verliezen (zoals verbranding en storten), levert 1 tot 6 banen per 10.000 ton afgestoten goederen op. Recycling levert naar schatting 36 banen op voor dezelfde hoeveelheid materiaal, terwijl hergebruik en renovatie verreweg de grootste werkgelegenheid-boosters zijn, met bijna 300 banen voor elke 10.000 ton “afval”. Ook al lijken deze hogere R-strategieën qua werkgelegenheid en materiele waarde hoog te scoren, is het voor veel Nederlandse ondernemers nog altijd lastig bij het vinden van passende financiering. Met als gevolg dat hun ondernemingen minder kans hebben om werkgelegenheid te bieden.

Het onderzoek richt zich op een ecosysteem benadering, een gedurfde nieuwe manier van financieren die de kracht van systeemdenken gebruikt om financiële en niet-financiële middelen te katalyseren en grootschalige systeemverandering te beïnvloeden. Het Circular Innovation Ecosystem stelt een ecosysteembenadering voor om circulaire innovatie in Nederland te financieren. Het is bedoeld om Nederlandse steden (en regio’s) te ondersteunen bij het behalen van hun circulariteitsdoelstellingen door het bevorderen van een ecosysteem van publieke / private investeerders, zakelijke versnelling en ondersteunende diensten en circulaire ondernemers.
In 2020 is het onderzoek gepresenteerd tijdens het I&W Webinar Vergroten aanbod financiering circulaire initiatieven, waar is besproken hoe verschillende financieringsvormen gezamenlijk kunnen zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor circulaire initiatieven. In 2021 heeft Metabolic de ambitie aan de slag te gaan samen met de relevante stakeholders om de fundamenten van het ecosysteem te bouwen.

Foto: Numendil

Elizabeth Corbin Director Metabolic Institute