Circularity Gap Report Bouwsector (afgerond 2022)

Transitie naar een circulaire bouwsector en de effecten op werkgelegenheid

Al sinds een aantal jaar doet projectpartner Circle Economy onderzoek naar de mate van circulariteit van de wereld en verschillende landen.  Met steun van de Goldschmeding Foundation is in 2020 berekend dat Nederland voor 24,5% circulair is. Op internationaal niveau blijven we haken op 8,6%. Na een internationale en nationale berekening was het tijd om een sectorale analyse te doen en daarbij te berekenen wat de ambities betekenen voor werkgelegenheid. Omdat met name de bouwsector kampt met grote arbeidstekorten én een opgave om circulair te bouwen, is deze sector gekozen om in Nederland door te rekenen. Met deze analyse kan grondstoffen- én arbeidsmarktbeleid voor de bouwsector is de maatschappelijke opgave ten aanzien van de woningmarkt en de krappe arbeidsmarkt in beeld gebracht. In samenwerking met Metabolic en C-Creators is gekeken naar een goede sectorale methodologie die de mogelijke beleidsscenario’s in de bouwsector kan benaderen. Daarnaast zijn de implicaties van deze scenario’s berekend voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek zijn hier te bekijken.

 

Het rapport

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is hier vooral sprake van downcycling; waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruik als funderingsmateriaal voor wegen. Slechts 8% is circulair en krijgt een gelijkwaardige of zelfs verbeterde toepassing in het bouwproces. Dit blijkt uit het Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland, op initiatief van Circle Economy. Het rapport legt niet alleen de vinger op de zere plek, maar legt ook concrete oplossingen voor om toe te werken naar een volledig circulaire bouwsector. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak om te investeren in menselijk kapitaal; de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en een goede werkomgeving. Daarnaast blijft het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren voor duurzame bouwers, om te kunnen concurreren in de huidige markt.

Het rapport is op 30 juni 2022 gelanceerd bij CIRCL en op 6 juli bij de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie aangeboden aan Piet Fortuin (CNV) en Vincent Gruis (Transitieteam Circulaire Bouweconomie).

 

Het rapport, inclusief Nederlandse brochure, is hier te vinden.

Foto: Lacey Williams