Circularity Gap Report Nederland

De circulaire economie versnellen door de huidige circulaire stand van de Nederlandse economie te berekenen en te visualiseren

De circulaire economie is erop gericht om grondstoffen zo lang mogelijk te hergebruiken en hun hoogst mogelijke waarde te laten behouden. Nederland wil tegen het jaar 2050 volledig circulair zijn. Voor een snelle omslag richting de circulaire economie is het belangrijk om de voortgang van deze transitie te kunnen meten. Dat is het doel van het eerste Circularity Gap Report Nederland.

Dit rapport zal voortbouwen op bestaande onderzoeken en initiatieven die deel uitmaken van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, gelanceerd in 2016. De berekeningsmethode en visualisaties van het rapport maken het voor het eerst mogelijk de huidige situatie te begrijpen, maatregelen voor versnelling van de circulaire economie te identificeren en de voortgang van Nederland te vergelijken met die van andere landen. Dit geeft houvast bij het bereiken van gestelde doelstellingen.

Minder gebruik van grondstoffen
Een nationaal Circularity Gap Report beoogt voor onderzoekers en overheidsinstanties binnen en buiten Nederland een methode te ontwikkelen om de voortgang van de vermindering van het gebruik van grondstoffen binnen één land te meten. De onderzoekers hebben al eerder een Circularity Gap Report met een wereldwijde reikwijdte geschreven. Nederland is het tweede land waarvoor een gedetailleerde nationale analyse wordt gemaakt. In het onderzoek van Circle Economy, de uitvoerder van dit project, wordt voor het eerst ook de relatie tussen de circulaire economie en werkgelegenheid beschreven.

Coalitie
Om een optimale afstemming over het meten van de Nederlandse circulaire economie te bereiken, stelt Circle Economy een Nederlandse coalitie samen van belanghebbenden uit de academische wereld, het bedrijfsleven, ngo’s en overheden. De onderzoekers van Circle Economy analyseren daarvoor zeven gebieden in de Nederlandse economie: huisvesting en infrastructuur, voeding, mobiliteit, consumentengoederen, diensten, gezondheidszorg en communicatie. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande transitieagenda’s, zoals geïntroduceerd door de Nederlandse overheid.

Met het Circularity Gap Report Nederland bouwt Circle Economy voort op de mondiale Circularity Gap Reports van 2018 en 2019. Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen de onderzoekers van Circle Economy gedurende het project adviseren en dragen daarmee bij aan de effectiviteit van de analyse.

Circularity Gap Report
Op 3 juni 2020 presenteerde Circle Economy het Circularity Gap Report The Netherlands. Met als belangrijkste uitkomst: de Nederlandse economie is momenteel voor slechts 24.5% circulair. Van de 221 miljoen ton grondstoffen die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt, wordt 167 miljoen ton niet hergebruikt. Meer dan driekwart van de grondstoffen waarmee in maatschappelijke behoeften zoals voeding, mobiliteit en huisvesting van alle Nederlanders wordt voorzien, wordt weggegooid. Momenteel consumeren Nederlanders jaarlijks 221 miljoen ton aan grondstoffen, waartoe fossiele brandstoffen, mineralen, metalen en biomassa behoren. Zestig miljoen ton daarvan wordt gebruikt voor voeding en landbouw. Mobiliteit (36 miljoen ton) en Wonen en infrastructuur (32 miljoen ton) staan respectievelijk op plek twee en drie. Slechts een fractie van de grondstoffen (54 miljoen ton) wordt momenteel hergebruikt. Jaarlijks verspilt Nederland dus 9.8 ton aan grondstoffen per inwoner. Dat staat gelijk aan 9.800 kilo per Nederlander, per jaar.

Foto: Lacey Williams

Marc de Wit Projectleider