Circularity Gap Report Bouwsector

Transitie naar een circulaire bouwsector en de effecten op werkgelegenheid

Al sinds een aantal jaar doet projectpartner Circle Economy onderzoek naar de mate van circulariteit van de wereld en verschillende landen.  Met steun van de Goldschmeding Foundation is in 2020  berekend dat Nederland voor 24,5% circulair is. Op internationaal niveau blijven we haken op 8,6%. Na een internationale en nationale berekening is het tijd om een laag dieper te gaan en concreet te maken wat de circulariteit van een sector is en wat de ambities betekenen voor werkgelegenheid. Omdat met name de bouwsector kampt met grote arbeidstekorten én een opgave om circulair te bouwen, is deze sector gekozen om in Nederland door te rekenen. Met deze analyse kan grondstoffen- én arbeidsmarktbeleid voor de bouwsector worden vormgegeven. Dit maakt het mogelijk om de huidige maatschappelijke opgave ten aanzien van de woningmarkt in combinatie met de krappe arbeidsmarkt in balans te brengen.

Circle Economy heeft gedurende 2021 kwantitatief onderzoek gedaan naar de huidige grondstofstromen en werkgelegenheidsuitdagingen in de bouwsector. Dit rapport bouwt voort op bestaande onderzoeken en initiatieven die deel uitmaken van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, gelanceerd in 2016. De berekeningsmethode en visualisaties van het rapport maken het mogelijk om de huidige situatie te begrijpen en maatregelen te duiden voor zowel bedrijven als beleidsmakers. In samenwerking met TNO en Metabolic is gekeken naar een goede sectorale methodologie die de mogelijke beleidsscenario’s in de bouwsector kan benaderen. Daarnaast worden de implicaties van deze scenario’s berekend voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek worden in 2022 gepubliceerd.

Foto: Lacey Williams