Circular Jobs Initiative

Aanjager en expertisecentrum voor overheden en bedrijven

Maatschappelijk context 

We weten dat de transitie naar de circulaire economie invloed heeft op de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en opleidingen. Beleidsmakers en werkgevers zijn zich echter nog niet bewust van de gevolgen of weten niet waar ze moeten beginnen.  

 

Projectdoel 

Het Circular Jobs Initiative (CJI) is al sinds 2020 het eerste kenniscentrum voor circulaire banen en vaardigheden. Projectpartner Circle Economy beheert een grote kennisbank van publicaties, casestudies, onderzoeken en data die voor internationale en nationale beleidsmakers en bedrijven behulpzaam zijn in het maken van de juiste keuzes in de transitie naar een circulaire economie. Daarmee is het initiatief een belangrijke aanjager van werkgelegenheid in een circulaire economie. 

 

Projectaanpak 

Het programma is in Nederland een begrip en bereikt ook veel internationale bedrijven, steden, overheden en organisaties zoals ILO, WorldBank en de UN. Het CJI is met name actief op het gebied van agenderen, onderzoeken, en verspreiden van praktische tools bij bedrijven en overheden, om de circulaire economie op schaal te kunnen realiseren. 

 

Projectresultaten 

Elk jaar publiceert CJI verschillende onderzoeken, artikelen en publicaties. In 2021 is bijvoorbeeld een groot onderzoek gepubliceerd, gericht op de arbeidseffecten van een circulaire textielketen in Nederland. In 2022 volgde praktische handreikingen en tools voor HR-managers van bedrijven. En heeft het CJI in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekeken naar werkgelegenheidseffecten van het huidige beleid.  Ook is het CJI team actief betrokken bij de analyse van werkgelegenheid als deel van de Circularity Gap Reports in verschillende landen, waaronder Nederland, Denemarken, Noorwegen en Oostenrijk.  

Internationaal is het CJI vooral bekend met de Circular Jobs Monitor (CJM). Deze tool geeft inzicht in de ontwikkeling van circulaire banen in meer dan 30 landen en 150 steden wereldwijd. Voor Nederland is deze data zelfs inzichtelijk op gemeentelijk niveau.   

De Goldschmeding Foundation ondersteunt sinds 2019 het Circular Jobs Initiative. Sindsdien hebben verschillende andere financiers en opdrachtgevers hun weg gevonden richting het CJI. Het project staat sinds 2023 op eigen benen.  

“Nog te vaak wordt in het discours rondom de circulaire economie de mens niet als factor meegenomen. Het Circular Jobs Initiative stelt de werknemer voorop in de transitie: wat hebben we nodig en wie gaat het doen? Zo maken we het tastbaar en concreet.” 

– Esther Goodwin Brown, programmamanager The Circular Jobs Initiative