Circular Jobs Initiative

Aanjager en expertisecentrum voor overheden en bedrijven

Nederland heeft als doelstelling om 100% circulair te zijn in 2050. We weten dat deze overheidsdoelstelling en bijbehorende transitie naar de circulaire economie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid zal beïnvloeden. Veel werkgevers en overheden zijn zich nog niet bewust van de gevolgen of weten niet waar ze moeten beginnen. Projectpartner Circle Economy heeft daarom in 2020 het eerste kenniscentrum voor circulaire banen en vaardigheden, het Circular Jobs Initiative (CJI), gelanceerd. Het programma is niet alleen in Nederland een begrip, maar bereikt ook veel internationale bedrijven, overheden en organisaties. Sinds 2021 is het CJI met name actief op het gebied van agenderen, onderzoeken en verspreiden van praktische tools bij bedrijven en overheden, om de circulaire economie op schaal te kunnen realiseren.

Gedurende 2021 heeft CJI verschillende onderzoeken en publicaties uitgebracht. Een groot onderzoek is bijvoorbeeld gericht op de arbeidseffecten van een circulaire textielketen in Nederland. Er zijn ook een aantal praktische handreikingen, voor vakbonden, HR-managers en bedrijven. Met name het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van IenW is uitgevoerd – in samenwerking met KPMG – heeft aanzienlijke invloed gehad op de beleidsagenda van de overheid. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal banen dat gaat veranderen als gevolg van de circulaire economie. Dit onderzoek is gepresenteerd op 28 juni 2021, tijdens een goed bezochte online webinar bij CIRCL, gemodereerd door de Goldschmeding Foundation.

CJI heeft in 2021 – in samenwerking met universiteiten en UNEP – gewerkt aan de methodologie om te meten hoe de circulaire economie zich ontwikkelt op de arbeidsmarkt. De methodologie voor de Circular Jobs Monitor (CJM) wordt zo wetenschappelijk onderbouwd en gedeeld met een groot publiek: overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De CJM maakt – tot op gemeenteniveau – inzichtelijk welke banen een rol spelen in de circulaire transitie, hoeveel dat er nu al zijn en waar en in welke sectoren deze banen zich bevinden. De tool is in het afgelopen jaar verrijkt met data van meer dan 100 steden in 30 landen en wordt begin 2022 gelanceerd. In 2021 hebben we de Nederlandse kennis en expertise van CJI verder versterkt binnen het team. De uitdaging die we dit jaar hebben omarmd is om de beschikbare tools direct bij bedrijven te laten landen. Zo kunnen we via een diverse en stabiele financiële basis een lange termijnstrategie voor CJI bouwen.

Gedurende 2021 heeft CJI verschillende onderzoeken en publicaties uitgebracht. Een groot onderzoek is bijvoorbeeld gericht op de arbeidseffecten van een circulaire textielketen in Nederland. Er zijn ook een aantal praktische handreikingen, voor vakbonden, HR-managers en bedrijven. Met name het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van IenW is uitgevoerd – in samenwerking met KPMG – heeft aanzienlijke invloed gehad op de beleidsagenda van de overheid. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal banen dat gaat veranderen als gevolg van de circulaire economie. Dit onderzoek is gepresenteerd op 28 juni 2021, tijdens een goed bezochte online webinar bij CIRCL. CJI heeft in 2021 – in samenwerking met universiteiten en UNEP – ook gewerkt aan de methodologie om te meten hoe de circulaire economie zich ontwikkelt op de arbeidsmarkt. De methodologie voor de Circular Jobs Monitor (CJM) wordt zo wetenschappelijk onderbouwd en gedeeld met een groot publiek: overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De CJM maakt – tot op gemeenteniveau – inzichtelijk welke banen een rol spelen in de circulaire transitie, hoeveel dat er nu al zijn en waar en in welke sectoren deze banen zich bevinden. De tool is in het afgelopen jaar verrijkt met data van meer dan 100 steden in 30 landen en wordt begin 2022 gelanceerd. In 2021 is de Nederlandse kennis en expertise van CJI verder versterkt binnen het team. De uitdaging die in 2022 is aangegaan, is om de beschikbare tools direct bij bedrijven te laten landen. Zo kunnen we via een diverse en stabiele financiële basis een lange termijnstrategie voor CJI bouwen.

“Nog te vaak wordt in het discours rondom de circulaire economie de mens niet als factor meegenomen. Het Circular Jobs Initiative stelt de werknemer voorop in de transitie: wat hebben we nodig en wie gaat het doen? Zo maken we het tastbaar en concreet.”

– Duco de Mol van Otterloo, Projectleider The Circular Jobs Initiative