Circular Jobs Initiative

Een internationaal expertisecentrum dat overheden en bedrijven kennis, advies en trainingen over circulaire banen gaat bieden.

Nederland heeft als doelstelling om 100% circulair te zijn in 2050. De transitie naar de circulaire economie zal ook de arbeidsmarkt en werkgelegenheid beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om zowel de positieve als de negatieve effecten daarvan te begrijpen en zowel werkgevers als werknemers voor te bereiden op deze transitie van de arbeidsmarkt. 
The Circular Jobs Initiative (CJI) fungeert in deze transitie als kenniscentrum en ontwikkelt daarbij praktijkgerichte tools, data, onderzoek en een actieve community gericht op banen en vaardigheden in de circulaire economie. Het helpt werkgevers en beleidsmakers in het begrijpen van en anticiperen op de effecten op arbeid.

Het kenniscentrum is officieel gelanceerd als het ‘Circular Jobs Initiative’ in maart 2020, tijdens een drukbezocht event in de ObA in Amsterdam. Verder zijn in 2020 drie relevante publicaties en vier bijbehorende bijeenkomsten georganiseerd om de bevindingen met de relevante stakeholders te bespreken en deze in de praktijk te brengen. Tevens brengt het CJI een actieve en internationale community van meer dan 3000 leden bij elkaar.

Gedurende 2020 zijn verschillende bijeenkomsten gehouden ten behoeve van het onderzoek en de community gericht op banen en vaardigheden. Bijvoorbeeld op 17 december zijn de uitkomsten en praktische toepassingen van het onderzoek ‘Resilience and the circular economy opportunities and risks’ met meer dan 70 organisaties besproken, tijdens een online bijeenkomst. Gedurende 2020 heeft het CJI heeft ook onderzoek gedaan naar de manier waarop sociale ondernemingen en coöperaties circulaire en inclusieve strategieën combineren. Daarnaast zijn inzichten uit onderzoeken van het CJI, toegepast in andere projecten binnen het portfolio van de Goldschmeding Foundation. Bijvoorbeeld bij het project Circular Skills in het beroepsonderwijs.  Het CJI verzorgde ook de inleiding tijdens het event voor HR professionals, georganiseerd door Sustainability University.

Dit meerjarige programma wordt in 2021 voortgezet met onderzoeken in de textiel- en bouwsector. In Nederland kennen deze twee sectoren een snelle transitie naar circulaire economie. Het beoogde doel is om de transitie voor zowel werknemers als werkgevers met de praktijkgerichte inzichten te faciliteren.