Circular@Scale (afgerond 2021)

Nieuwe typen samenwerking in de bouwindustrie

De bouwsector in Nederland heeft de ambitie om in snel tempo circulaire principes en processen te implementeren. Tegelijkertijd hebben pionierende circulaire ondernemers soms moeite om marktaandeel te veroveren en te groeien. Circular@Scale heeft de ambitie om circulaire ondernemers in de bouwsector direct te ondersteunen en hun circulaire toepassingen op te schalen. Dit heeft positieve impact op de werkgelegenheid, stabiliteit van deze ondernemingen, innovatie in de sector en een versnelling van de circulaire economie.

Om pionierende ondernemers in hun groeipad te ondersteunen, heeft Circular@Scale, een initiatief van PoweredbyMeaning en ScaleUpNation, gedurende twee jaar een groep van 10 ‘scale-ups’ (snelgroeiende bedrijven) en 48 opdrachtgevers in de bouwsector geholpen met onderzoek, begeleiding en bijeenkomsten met opdrachtgevers. Vanuit de uitdaging dat deze pionierende ondernemers met innovatieve circulaire oplossingen voorlopers zijn in een conservatieve markt, is dit programma ingericht om niet alleen aan de kant van de ondernemers, maar ook aan die van de opdrachtgevers een verandering in gang te zetten. Daarbij is gekozen voor onderzoek, bijeenkomsten en het testen van de innovaties in ‘landmark-projecten’ waar de ondernemers konden participeren in marktconsultaties rondom circulair inkopen. Op deze manier is het gelukt om de bekendheid van deze ondernemers bij grotere opdrachtgevende bedrijven een flinke boost te geven. Ook hebben de ondernemers veel gehad aan de verschillende intervisiebijeenkomsten, ‘diagnostic tools’ en online webinars en presentaties. In dit laatste jaar heeft het project een positieve impact op de manier van werken, innovatie en business case van deze ondernemingen.

In 2021 zijn verschillende online en offline bijeenkomsten georganiseerd. De landmark-projecten bestonden uit vier separate sessies/marktconsultaties voor de bouw van het circulaire paviljoen op de Uithof en de renovatie van woningen bij Woningcorporatie Ymere. De sessies werden georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Ook de TU Delft heeft deelgenomen aan 2 sessies, maar heeft uiteindelijk geen samenwerking met de scale-ups voortgezet omdat zij voorrang wilden geven aan Delftse innovaties. Het onderzoek en de resultaten van de verschillende sessies zijn gedeeld in een handboek voor scaleups. Dit handboek is gelanceerd op het eindevent dat plaatsvond op het Forteiland Pampus, met meer dan 80 betrokken bedrijven, financiers en organisaties. Het project Circular@Scale had een aparte stand op PROVADA 2021, waarbij het succesvol aandacht vroeg voor de innovaties van de Nederlandse scale-ups. Met vele presentaties, quickscans, bijeenkomsten, verschillende podcasts en de documentaire is de groei van de betrokken ondernemers goed in beeld gekomen.
Circular@Scale