Circular@Scale

Nieuwe typen samenwerking in de bouwindustrie

De bouwsector in Nederland heeft de ambitie om in snel tempo circulaire principes en processen te implementeren. Tegelijkertijd hebben pionierende circulaire ondernemers soms moeite om marktaandeel te veroveren en te groeien. Circular@Scale heeft de ambitie om circulaire ondernemers in de bouwsector direct te ondersteunen en hun circulaire toepassingen op te schalen. Dit heeft positieve impact op de werkgelegenheid, stabiliteit van deze ondernemingen, innovatie in de sector en een versnelling van de circulaire economie.

Het programma is ontwikkeld om circulaire scale-ups in de bouwsector te laten groeien naar een volwaardige onderneming van ongeveer 100 fte binnen vijf tot tien jaar. Om deze groei te kunnen realiseren moeten scale-ups de succesfactoren onder de knie krijgen en obstakels overwinnen die hen in de weg staan om op de schalen. Dat gaat Circular@Scale mogelijk maken met de vijf componenten waaruit het programma bestaat:

  • Onderzoek: een handboek met best practices voor alle scale-ups en methodologie om de impact op de circulaire economie te volgen en te rapporteren.
  • ScaleUp Circular: verschillende trainings- en coachingssessies voor tien tot twaalf scale-ups met minimaal twintig deelnemers per sessie.
  • Circular Landmark: concrete bouwprojecten waarin tenminste vijf samenwerkingen tussen scale-ups en corporates samenwerken aan zogenoemde ‘landmark’ projecten die inspireren met nieuwe circulaire mechanismen en grootschalige best practices.
  • Circular Contracting: het stimuleren van bouwbedrijven en opdrachtgevers om circulaire principes toe te passen in hun ontwerp en inkoop. Dat leidt tot succesvolle samenwerking met scale-ups en grotere vraag vanuit de markt.
  • Belangenbehartiging en communicatie: om doorbraken te realiseren voor circulaire scale-ups moeten er meer stakeholders worden verbonden dan alleen die uit de sector. Om dat te bereiken en de beïnvloedingssfeer te vergroten wordt communicatie en lobby ingezet.

Het project is tijdens de Dutch Green Building Council gelanceerd. Eerste gesprekken zijn gevoerd om vanuit de samenwerking een circulair paviljoen te bouwen. Via de communicatie rondom het project worden gesprekken met de overheid gevoerd omtrent beleid. InvestNL en Innovation Quarter zijn aangehaakt als programma sponsoren. In 2021 worden masterclasses met opdrachtgevers en scaleups georganiseerd. Vanuit de samenwerking worden nu al circulaire bouwprojecten (Landmark projecten) bij de Universiteit Utrecht en TU Delft voorbereid.