Circular@Scale

Circulair de nieuwe standaard in de bouwindustrie.

De bouw is een van de meest intensieve industrieën ter wereld. Alleen al in Nederland is deze sector verantwoordelijk voor 40% van al het materiaal- en energieverbruik. De afvalstromen tellen gezamenlijk op tot 4 miljoen ton per jaar. Wat zou er gebeuren als die hele sector circulair wordt? De winst en potentie is enorm! Als eerste ‘circulariteitsversneller’ ter wereld gaat Circular@Scale scale-ups binnen de sector helpen om versneld te groeien. Welke kansen zijn er, welke succesfactoren kunnen we toepassen, maar ook: welke obstakels kunnen worden overwonnen? Welke verandering kunnen de kleine, innovatieve spelers teweeg brengen? Met deze vragen gaan ScaleUpNation en PoweredbyMeaning in dit project gezamenlijk aan de slag.

De start
In 2019 gingen de Goldschmeding Foundation, Powered by Meaning en ScaleUpNation in gesprek over hoe de transitie naar een circulaire economie het beste ondersteund kan worden. Natuurlijk door nieuwe initiatieven te ondersteunen, maar zeker ook door te kijken naar hoe bestaande ondernemingen kunnen opschalen. Binnen de circulaire economie zijn dit vaak start-ups: kleine ondernemingen die innovatieve en effectieve manieren hebben gevonden om bij te dragen aan de transitie naar de circulaire economie. Zij hebben echter veelal te maken met een ‘implementatiekloof’: zij missen de middelen die nodig zijn om de innovaties te implementeren. Zo kunnen deze veelbelovende ondernemingen niet opschalen, terwijl dat juist zo nodig is.

Voorbereidend onderzoek
Ter voorbereiding op het project is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de scale-ups te laten groeien binnen de bouwsector. Door gesprekken te voeren met de doelgroep zijn de behoeften en kansen voor verandering geïdentificeerd. En het onderzoek bevestigde zowel de hypothese als de aanname dat scale-ups effectieve versnellers zijn voor de transitie naar een circulaire economie. Het toonde ook aan dat er ondanks de noodzaak en kansen voor verandering meerdere obstakels zijn die moeten worden aangepakt. En dat is waar dit programma mee aan de slag gaat.

Vijf componenten
Het project heeft als doel om een programma te ontwikkelen dat scale-ups helpt versnellen: van een klein team, naar een volwaardige onderneming van ongeveer 100 fte binnen 5 tot 10 jaar. Om deze groei te kunnen realiseren moeten scale-ups de succesfactoren onder de knie krijgen en de obstakels overwinnen die hen in de weg staan om op de schalen. Dat gaat Circular@Scale mogelijk maken met de vijf componenten waaruit het programma bestaat:

  1. Onderzoek: op basis van onderzoek wordt er een handboek ontwikkeld met best practices voor alle scale-ups en methodologie om de impact op de circulaire economie te volgen en te rapporteren.
  2. ScaleUpCircular: trainings- en Coachingssessies voor 10-12 scale-ups met minimaal 20 deelnemers per sessie.
  3. Circular Landmark Projects waarin tenminste 5 samenwerkingen tussen scale-ups en corporates samenwerken aan zogenoemde ‘landmark’ projecten die inspireren met nieuwe circulaire mechanismen en grootschalige best practices.
  4. Circular Contracting: stimuleer bouwbedrijven en opdrachtgevers om zich te richten op circulariteit door hen te inspireren en de juiste skills bij te brengen om circulaire principes toe te passen. Dat leidt tot succesvolle samenwerking met scale-ups en grotere vraag vanuit de markt.
  5. Belangenbehartiging en communicatie: om doorbraken te realiseren voor circulaire scale-ups moeten er meer stakeholders worden verbonden dan alleen die uit de sector. Om dat te bereiken en de beïnvloedingssfeer te vergroten wordt communicatie en lobby ingezet.

Impact
Dit project zet in op het versnellen van de groei van circulaire scale-ups door te bouwen aan sterkere scale-up vaardigheden bij de deelnemers. Daarnaast wordt er door het realiseren van publiciteit meer aandacht gegenereerd voor de circulaire economie en wordt zichtbaar gemaakt dat nieuwe, circulaire bedrijfsmodellen de toekomst zijn. Met dit programma wordt een omslagpunt gecreëerd om ‘circulair’ de nieuwe standaard in de Nederlandse bouwsector te maken.

Wouter van Twillert Projectleider