COMMUNITY SOCIAAL CIRCULAIR

Transdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers en pioniers uit de praktijk op het gebied van sociale innovatie in de circulaire economie

De complexe uitdagingen van deze tijd spelen vaak binnen meerdere domeinen tegelijkertijd; sociaal, ecologisch, politiek, technologisch en economisch. Deze wicked problems gaan bijvoorbeeld over voeding, landbouw en wonen. Deze problemen vragen een andere aanpak van beleidsmakers en oplossingen van (MKB-)ondernemers, om duurzaam genoemd te kunnen worden. Van een lineaire en graduele aanpak uit het industriële tijdperk naar een nieuwe aanpak die systemisch en transdisciplinair is. 

 

Projectdoel

In dit project van onze projectpartner Het Groene Brein spelen wetenschappers, burgers en transdisciplinair werk de hoofdrol. Binnen dit project worden maatschappelijke uitdagingen opgepakt door wetenschappers die samenwerken met burgers (in burgerinitiatieven) en pionierende MKB’ers.  

Transdisciplinaire samenwerking resulteert in (praktische) kennis georganiseerd rondom een complex maatschappelijk vraagstuk, zoals landbouw, circulaire economie of rechtvaardige transities. Wetenschappers uit diverse disciplines en deelnemers uit de praktijk werken samen om tot een antwoord te komen op het vraagstuk en te komen tot actiepunten, rapporten en campagnes. 

 

Projectaanpak

Projectpartner Het Groene Brein maakt het mogelijk voor wetenschappers om met wetenschappers uit andere disciplines samen te werken. Dit doen ze aan de hand van concrete praktijkkwesties en door innovatieve wetenschappelijke ideeën te testen op het gebied van sociale innovatie in een circulaire economie. 

Het Groene Brein heeft de Community Sociaal Circulair opgericht en het projectteam houdt zich bezig met ‘verbinden, faciliteren en aanjagen’ van 6 verschillende onderzoeksrichtingen en werkgroepen. Dit doen ze bijvoorbeeld door ze samen te brengen in bijeenkomsten, te laten samenwerken rondom diverse thema’s en te laten werken aan oplossingen: Burgerinitiatieven voor een circulaire economie, samenwerken op circulaire bedrijventerreinen, Menselijk Kapitaal, Natuur-inclusieve landbouw, Organiseren rondom ‘product as a service’, Samenwerking rondom circulair textiel 

 

Projectresultaten
  • In 2020 is de Community Sociaal Circulair met succes gestart en uitgegroeid tot een solide netwerk van 59 wetenschappers van verschillende universiteiten en hogescholen. 
  • Binnen de zes onderzoeksrichtingen zijn 40 van deze wetenschappers actief betrokken in werkgroepen. In alle werkgroepen zijn 35 partijen vanuit de praktijk intensief betrokken (bedrijven, overheden, burgerinitiatieven en brancheorganisaties).  
  • Dit heeft tot toepasbare kennis geleid waarmee bedrijven en organisaties een sociale en rechtvaardige duurzame economie kunnen vormgeven. 
  • De publicaties van de werkgroepen hebben een groot bereik onder wetenschappers, met verspreiding onder een breed publiek op de agenda voor de toekomst en gaan bijvoorbeeld over het circulaire bedrijventerrein of het tankstation aan een sociale snelweg en circulaire textielketens. 
  • In 2022 is het fundament van het werkboek Transdisciplinair Werken gelegd, in 2023 zal dit gepubliceerd worden.  
  • De Goldschmeding Foundation ziet ook interesse vanuit andere financiers, onder andere crowd financing, branchefinanciering en reguliere wetenschappelijke financieringsstromen. In het derde jaar zal gezocht worden naar co-financiers en manieren om de community breder uit te bouwen. 

 

“De community is voor mij een plek waar er ruimte is om gedachtenkiemen te delen met anderen en waar je bewust wordt van je eigen blinde vlekken. De nieuwsgierigheid naar elkaars inzichten en naar de werkbare principes van een transitieproces, vind ik inspirerend.” 

– Community-lid Jifke Sol, Lector Circulaire Transities bij Fontys

 

Foto: Holger Link

 

Antoine Heideveld - Het Groene Brein
Antoine Heideveld Projectleider