Competenties Circulaire Economie

De circulaire economie versnellen en bestendigen via de ontwikkeling van specifieke competenties bij duurzaamheidsprofessionals in het bedrijfsleven.

De enorme wereldwijde toename van het gebruik van grondstoffen in de lineaire economie leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een afname van de biodiversiteit. Ook worden klimaatverandering en milieuvervuiling geïntensiveerd. De circulaire economie heeft de potentie in zich om een hoge levensstandaard voor de wereldbevolking te garanderen binnen de draagkracht van de aarde.

Benodigde vaardigheden 
Het bedrijfsleven speelt een grote rol in de transitie naar een circulaire economie, maar hoe gaan bedrijven dat aanpakken? Het zijn de mensen die uiteindelijk andere dingen moeten gaan doen, namelijk circulair en klimaatneutraal gaan werken. In veel van de grote bedrijven is een mvo- of duurzaamheidsmanager die hierin stuurt, adviseert of ondersteunt. Dit is een relatief nieuwe functie die nog volop in ontwikkeling is. Uit onderzoek is gebleken dat deze professionals voor bijvoorbeeld klimaattransitie andere vaardigheden en rollen inzetten dan wanneer zij zich bezighouden met circulaire economie. Wat we willen weten is welke vaardigheden dit zijn en hoe we die verder ontwikkelen: wat is er nodig om de circulaire economie binnen organisaties te versnellen en bestendigen? Dat wordt onderzocht in dit tweejarig onderzoeksproject.

“In het versnellen en richting geven van de circulaire transitie spelen nieuwe competenties een cruciale rol.”
– Carola Wijdoogen

Inzichten uit het netwerk
In het eerste jaar ligt de focus van het onderzoek op het verwerven van meer inzichten binnen het netwerk van MVO-managers in Nederland. Dat wordt gedaan door een enquête, gebaseerd op de bestaande enquête ‘State of the Sustainability Profession’, te verspreiden onder meer dan 250 grotere Nederlandse bedrijven en de daar werkzame professionals die zich met het thema bezighouden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het tweede jaar aangevuld met de ontwikkeling van de benodigde competenties, gericht op de circulaire economie. Ook zullen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, gericht op het ontwikkelen van competenties, peer-to-peer learning en intervisie.

De uitkomsten van het onderzoek worden beschreven in een white paper, breed gedeeld met professionals uit de beroepsgroep in Nederland en ingebracht in diverse (bestaande) opleidingen voor studenten, professionals, besturen en toezichthouders. Ook internationaal vindt verspreiding en valorisatie plaats. Daarnaast worden resultaten beschreven in het boek ‘7 Roles for Sustainable Succes’, de internationale editie van ‘MVO doe je zo’.

Carola Wijdoogen Directeur Stichting Sustainability