Circulaire interventies en transities

Veranderende competenties van professionals verantwoordelijk voor de circulaire economie bij grotere bedrijven.

In het bedrijfsleven worden werkgevers en werknemers beïnvloed door de transitie naar de circulaire economie. Hoe gaan bedrijven dat aanpakken? Werknemers zullen uiteindelijk op een andere manier hun werk moeten doen om circulair en klimaatneutraal te werken. In veel van de grote bedrijven is deze taak belegd bij de duurzaamheidsmanager of circulaire economie coördinator die hierin stuurt, adviseert of ondersteunt. Dit is een relatief nieuwe functie die nog volop in ontwikkeling is. De initiatieven gericht op de circulaire economie zijn ook nieuw. Deze groep professionals hebben behoefte aan ondersteuning en training van hun vaardigheden om nieuwe werkprocessen te implementeren.
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat duurzaamheid professionals voor bijvoorbeeld klimaattransitie andere vaardigheden en rollen inzetten dan wanneer zij zich bezighouden met circulaire economie. Dit project is er daarom op gericht om een concreet competentieprofiel en aanbevelingen te ontwikkelingen voor professionals die werken aan circulaire projecten. De uitkomsten van het onderzoek onder duurzaamheid managers zijn aangevuld met de ontwikkeling van de benodigde competenties, gericht op de circulaire economie. Om deze competentieprofielen te bepalen zijn vier verschillende bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het toetsen van deze competenties met HR-experts, peer-to-peer learning en intervisie. Meer dan vijftig organisaties, voornamelijk grote Nederlandse bedrijven, hebben hieraan deelgenomen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een white paper, breed gedeeld onder professionals uit de beroepsgroep in Nederland en ingebracht in diverse (bestaande) opleidingen voor studenten, professionals, besturen en toezichthouders. De white paper Circulaire Economie: andere werkwijze, ander gedrag is aangeboden aan Frits De Groot, beleidssecretaris bij VNO-NCW. Het onderzoek laat ziet dat een systeemverandering naar een circulaire economie vraagt om specifieke vaardigheden en competenties.

“We zien bij veel bedrijven een brede wil om de omslag te maken naar een circulaire bedrijfsvoering. Het maken van deze duurzame transitie is echter complex waarbij bedrijven en organisaties veel bedrijfsprocessen anders moeten gaan vormgeven, zonder dat daar al veel kennis over is en of ervaring mee is opgedaan. De praktische handvatten uit deze whitepaper kunnen bedrijven hierbij helpen.”

– Frits de Groot, beleidssecretaris VNO-NCW

Daarnaast zijn de resultaten beschreven in het boek 7 Roles for Sustainable Succes, de internationale editie van ‘MVO doe je zo’. Deze publicaties ondersteunen zowel de werkgevers als werknemers in de transitie naar circulaire economie.