De Route naar Inclusief Werkgeverschap

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook

Grote groepen mensen hebben moeite om werk te vinden of te behouden. Zo hebben ouderen en mensen met een niet-westerse achtergrond een veel kleinere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek en durven veel homoseksuele werknemers niet voor hun geaardheid uit te komen. Daarnaast verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen en blijven zij achter in het bezetten van besluitvormende posities. Dit zet deze groepen op achterstand. Het is daarnaast nadelig voor de samenleving als geheel omdat talent hierdoor onbenut blijft.

Langdurige oplossing

De oplossing voor deze hardnekkige problemen wordt meestal gezocht bij de doelgroepen zelf. Zo zijn er veel projecten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In de praktijk blijkt die aanpak echter onvoldoende om kwetsbare groepen op de lange termijn optimaal tot hun recht te laten komen in hun werkomgeving.

Voor een langdurige oplossing is het belangrijk dat werkgevers een organisatiecultuur ontwikkelen die echt openstaat voor alle mensen en iedereen kansen biedt. Om dit doel te bereiken, is WOMEN Inc. eind 2018 met een project gestart dat specifiek gericht is op werkgevers.

Deze maatschappelijke organisatie wil werkgevers ondersteunen bij het creëren van een organisatiecultuur die zorgt voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. WOMEN Inc. noemt dat ‘inclusief werkgeverschap’.

“Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje. Inclusiviteit is degene zijn die het feestje mede-organiseert.”

– Daniel Juday
Iedereen kan deelnemen

Aan het einde van het project is bij de betrokken werkgevers en bij een coalitie van beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders duidelijk wat we verstaan onder inclusief werkgeverschap, en hoe je daar kunt komen. Op de lange termijn moet inclusief werkgeverschap bijdragen aan een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen: vrouwen én mannen met inachtneming van andere diversiteitskenmerken zoals leeftijd en etniciteit.

Het project is begonnen met een onderzoek naar bestaande kennis over inclusief werkgeverschap. Daarnaast gaan de vijftien betrokken werkgevers werkzame elementen op het gebied van inclusie en diversiteit binnen hun eigen organisatie onderzoeken. In 2021 is een online tool, op basis van de routekaart naar inclusief werkgeverschap, gepubliceerd. Hiermee kunnen ook andere werkgevers leren hoe zij inclusief werkgeverschap zelf in de praktijk kunnen brengen.

Foto header: Ethan Hu