Inclusief Werkgeverschap (afgerond eind 2021)

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen, ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook

Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, is het essentieel dat werkgevers inclusief zijn. Dit betekent dat iedereen – ongeacht zijn of haar kenmerken – zich erbij voelt horen en zichzelf kan zijn. Inclusieve werkgevers zien de winst hiervan in en zetten zich ook daadwerkelijk in om dit te bereiken. Het project ‘Inclusief Werkgeverschap’ richt zich op het vergroten van het draagvlak voor inclusief werkgeverschap. Op lange termijn moet iedereen optimaal en op eigen wijze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, ongeacht kenmerken zoals leeftijd, geslacht en etniciteit.

Langdurige oplossing

De oplossing voor deze hardnekkige problemen wordt meestal gezocht bij de doelgroepen zelf. Zo zijn er veel projecten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In de praktijk blijkt die aanpak echter onvoldoende om kwetsbare groepen op de lange termijn optimaal tot hun recht te laten komen in hun werkomgeving.

Voor een langdurige oplossing is het belangrijk dat werkgevers een organisatiecultuur ontwikkelen die echt openstaat voor alle mensen en iedereen kansen biedt. Om dit doel te bereiken, is WOMEN Inc. eind 2018 met een project gestart dat specifiek gericht is op werkgevers.

Deze maatschappelijke organisatie wil werkgevers ondersteunen bij het creëren van een organisatiecultuur die zorgt voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. WOMEN Inc. noemt dat ‘inclusief werkgeverschap’.

“Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje. Inclusiviteit is degene zijn die het feestje mede-organiseert.”

– Daniel Juday
Iedereen kan deelnemen

Aan het einde van het project is bij de betrokken werkgevers en bij een coalitie van beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders duidelijk wat we verstaan onder inclusief werkgeverschap, en hoe je daar kunt komen. Op de lange termijn moet inclusief werkgeverschap bijdragen aan een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen: vrouwen én mannen met inachtneming van andere diversiteitskenmerken zoals leeftijd en etniciteit.

Het project is begonnen met een onderzoek naar bestaande kennis over inclusief werkgeverschap. Medio 2021 is – als belangrijke deliverable van dit project – de online Toolkit Inclusief Werkgeverschap gelanceerd.  De toolkit biedt werkgevers concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met Inclusief Werkgeverschap binnen de eigen organisatie. De toolkit is vormgegeven aan de hand van praktische tips en inspirerende voorbeelden van andere organisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes relevante elementen: (1) visie en doelen, (2) beleid, (3) draagvlak en communicatie, (4) implementatie op de werkvloer, (5) cultuur en (6) meten en monitoren.

Foto header: Ethan Hu