Future Markets Consultation (afgerond 2022)

Een maatschappelijke consultatie over de verhoudingen tussen de (vrije) markt, economie en moraliteit.

Dit project startte in 2020 met het idee van een internationale expertmeeting en een groot symposium met maatschappelijke partners, maar moest bijgesteld worden vanwege de coronapandemie. Zo ontstond in korte tijd een nieuw plan voor een maatschappelijke consultatie, met een tiendelige serie online uitwisselingen over de verhoudingen tussen de (vrije) markt, economie en moraliteit.

 

Online dialogen met wetenschappers, economen en bestuurders

Centraal staat daarin de vraag hoe op termijn een markteconomie vormgegeven moet worden die de ondernemersvrijheid met de daarmee verbonden creativiteit en innovatiekracht intrinsiek verbindt met ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Een indrukwekkende lijst van nationale en internationale wetenschappers, economen en bestuurders (waaronder drie Nobelprijswinnaars) gaf acte de presence. Een Jonge Economen Denktank werkte mee aan de organisatie en redactie van de online dialogen, die door duizenden mensen wereldwijd zijn bekeken.

 

Jonge economen denktank & essay wedstrijd

De denktank schreef daar zelf een rapport over, met de titel Towards the Well Being Economiy:
Implications for Public, Environmental and Financial Policy
, en bood dit aan Prof. dr. Jan Peter Balkenende aan. Het genereerde veel publiciteit in de media. Daarnaast werd een thematische essaywedstrijd georganiseerd voor studenten en promovendi, die in tientallen waardevolle inzendingen resulteerde.

 

Een nieuwe visie op de Europese Markteconomie

Zo wordt gestaag toegewerkt naar een nieuwe toekomstvisie op de Europese markteconomie. De consultatie mondt in de zomer van 2021 uit in een rapport, geschreven onder auspiciën van Prof. dr. Jan Peter Balkenende. De content en communicatie rondom de consultatie werden gekanaliseerd via de site Moral Markets.