Homo Florens

Op weg naar een nieuw mensbeeld voor de economie

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe een nieuw mensbeeld (van ‘de bloeiende mens’) kan helpen om tot een duurzame en menswaardige samenleving te komen. In veel delen van de wereld overheerst nog altijd het beeld van de mens als Homo economicus (de economische mens), waarin mensen vooral hun eigen behoeften willen bevredigen. De laatste wetenschappelijke inzichten zetten echter vraagtekens bij deze duiding van de mens.

Eigen belang én geloof, hoop en liefde?

Mensen lijken immers niet altijd uit eigenbelang te handelen, en daarnaast hebben mensen niet alleen nood aan het bevredigen van hun eigen behoeften maar ook aan zingeving (“geloof”), een mooie toekomst (“hoop”) en betekenisvolle relaties (“liefde”). Het incorporeren van deze deugden is essentieel voor de transitie naar een duurzame en menswaardige samenleving.

Van Homo Economicus via Homo Amans naar Homo Florens

In 2018 zijn medewerkers van het Leuvense Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) gestart om het dominante economische mensbeeld te herbekijken en te verrijken met bouwstenen uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Tijdens de eerste, voorbereidende fase van dit project formuleerden wetenschappers van ILSE de onderzoeksvragen voor het internationale onderzoek van de tweede fase. Waar dit voorheen onder de projectnaam Homo amans (de liefhebbende mens) gebeurde, werd in 2020 de projectnaam aangepast. De term Homo florens (de bloeiende mens) doet meer recht aan de onderkenning dat de mens tot bloei komt juist in het relationele aspect.

Vervolgonderzoek en valorisatie in onderwijs en bedrijfsleven

In de huidige, tweede fase van het project is onder andere een aanvraag ingediend bij de John Templeton Foundation voor een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksproject wat in 2022 moet starten. Door middel van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en het geven van cursussen aan studenten in het hoger onderwijs en trainingen aan CEO’s en commissarissen van bedrijven wil het Homo florens project er actief aan bijdragen dat tegen 2.035 bedrijfsleiders van de twintig grootste bedrijven in Nederland bij het maken en uitvoeren van beleid altijd beslissingen nemen waarbij het belang van mens en natuur voorop staat.

 

Prof. Dr. Patrick Nullens Chairman & founder bij het Institute of Leadership and Social Ethics (Evangelische Theologische Faculteit Leuven)