Nieuwe technologie & inclusie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie

Zelfs in tijden van economische groei en vooruitgang is het niet voor alle mensen weggelegd om aan het werk te komen of te blijven. Zeker voor mensen met een arbeidsbeperking is dit geen vanzelfsprekendheid. In Nederland wordt het aantal mensen met een arbeidsbeperking geschat op 3 miljoen, waarvan slechts 29% werkzaam is. Nieuwe technologie biedt echter mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Afstemmen van technologie op de behoeften van mensen

Wereldwijd worden veel technologische applicaties rondom werk ontwikkeld, maar deze zijn veelal niet afgestemd op de behoeften van mensen met beperkingen. Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen zijn applicaties nodig die specifiek gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen. Dit project wil meer kennis opdoen over de effecten van technologie op mens, bedrijf en samenleving.

“Om daadwerkelijk impact te realiseren met inclusieve technologie, moeten we bij het ontwerp van applicaties de mens met zijn beperkingen èn competenties meer centraal stellen.”

– prof. Michiel de Looze
Methodologie

Het onderzoek begint vanuit literatuur- en internetresearch en wordt aangevuld met concrete resultaten uit de praktische toepassing van nieuwe technologie in vier pilots binnen bedrijven. Om de impact te vergroten worden de uitkomsten van het onderzoek breed maatschappelijk gedeeld, met werkgevers, belangenorganisaties en de politiek.

Resultaten

Aan het einde van het project is er toepasbare kennis over de mogelijkheden en effecten van inclusieve technologie. Naast de technologische mogelijkheden richt dit project de aandacht op het belang en de noodzaak van de maatschappelijke rol die ondernemers hierin hebben. Elk mens en elk talent telt. Door te werken aan inclusief werkgeverschap ontwikkelen we een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. Het project heeft daarmee ook een breder economisch perspectief: als het project slaagt krijgen werkgevers toegang tot onbenut potentieel op de arbeidsmarkt en kunnen er uiteindelijk meer mensen duurzaam aan het werk.