Nieuwe technologie & inclusie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie

Zelfs in tijden van economische groei en vooruitgang is het niet voor alle mensen weggelegd om aan het werk te komen of te blijven. Zeker voor mensen met een arbeidsbeperking is dit geen vanzelfsprekendheid. In Nederland wordt het aantal mensen met een arbeidsbeperking geschat op 3 miljoen, waarvan slechts 29% werkzaam is, terwijl dit voor mensen zónder beperking 72% betreft. Om ervoor te zorgen dat deze mensen toch kunnen participeren, is het essentieel dat zij de juiste middelen en/of ondersteuning krijgen om te participeren. Nieuwe technologie biedt de mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

 

Afstemmen van technologie op de behoeften van mensen

Wereldwijd worden veel technologische applicaties rondom werk ontwikkeld, maar deze zijn veelal niet afgestemd op de behoeften van mensen met beperkingen. Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen zijn applicaties nodig die specifiek gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen. Dit project wil meer kennis opdoen over de effecten van technologie op mens, bedrijf en samenleving.

“Om daadwerkelijk impact te realiseren met inclusieve technologie, moeten we bij het ontwerp van applicaties de mens met zijn beperkingen èn competenties meer centraal stellen.”

– prof. Michiel de Looze
Methodologie

Het onderzoek begint vanuit literatuur- en internetresearch en wordt aangevuld met concrete resultaten uit de praktische toepassing van nieuwe technologie in vier pilots binnen bedrijven. Om de impact te vergroten worden de uitkomsten van het onderzoek breed maatschappelijk gedeeld, met werkgevers, belangenorganisaties en de politiek.

 

Resultaten

In het project ‘Nieuwe Technologie & Inclusie’ is onderzocht welke vormen van technologie waar kunnen worden ingezet. Er is een cognitieve ondersteuningstechnologie ontwikkeld en ingezet bij verschillende pilotbedrijven en er is onderzocht welke effecten het inzetten van deze technologie heeft op zowel de toegankelijkheid van het werk als op de medewerkers zelf.

Vanaf 2022 wordt een vervolgproject uitgevoerd, waarin de cognitieve ondersteuningstechnologie op meer plekken en bij meer personen wordt ingezet. Door de groei van de inzet van technologie kunnen de effecten ervan steviger onderbouwd worden. Deze groei kan gerealiseerd worden door de technologieën breder in te zetten bij SW-bedrijven. Daarnaast worden vergelijkbare technologieën geïmplementeerd bij reguliere werkgevers met het doel om de doorstroming van SW-medewerkers naar regulier werk te bevorderen.

 

Vervolg Nieuwe Technologie & Inclusie: groei en doorstroom 

Sinds mei 2022 is het vervolgproject van start en richt zich op nieuwe, aanvullende vragen. Centraal in het project staan drie pilots. Deze pilots omvatten verdiepende activiteiten: evaluatie van eerder beproefde technologie (Groen-app/AI model) bij meer SW-bedrijven; en verbredende activiteiten: evaluatie van eerder beproefde technologie (beamer-projectie en digitale instructie via tablet) bij reguliere werkgevers.  

De doelen van het project zijn om cognitieve ondersteuningstechnologie op meer plekken en bij meer personen in te zetten, de effecten van de cognitieve ondersteuningstechnologie verder te onderzoeken en onderbouwen, te onderzoeken welke randvoorwaarden er nodig zijn om technologie succesvol toe te passen en te bepalen wat de succesfactoren zijn.  

De pilotbedrijven uit het afgelopen project hebben aangegeven de inzet van de technologie op te willen schalen in hun bedrijf. Ook andere bedrijven hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de verschillende toepassingen van inclusieve technologie. In het project worden er drie pilots uitgevoerd, waarin technologieën breder worden ingezet bij SW-bedrijven en vergelijkbare technologieën tevens worden geïmplementeerd bij reguliere werkgevers met het doel om de doorstroming van SW-medewerkers naar regulier werk te bevorderen. 

Meer informatie over het vervolgtraject is hier te vinden.