Opschaling Buzinezzclub en Werkclub: van 500 naar 5000 nieuwe members per jaar

Begeleiding van jongeren en nieuwe Nederlanders naar een opleiding, werk of een eigen onderneming

De Buzinezzclub begeleidt sinds 2009 jongeren tot 35 jaar naar een opleiding, werk of een eigen onderneming. De Werkclub, opgericht in 2017, is er voor nieuwe Nederlanders die graag aan het werk willen of een stap willen maken in hun carrière. Wat kleinschalig begon in Rotterdam Zuid, groeide uit tot een beweging van formaat. Een best practice volgens de VN. Door de samenwerking met de Goldschmeding Foundation kunnen de Clubs de komende jaren sterk groeien: van 500 nieuwe members per jaar in 2020, naar 5.000 nieuwe members per jaar.

 

Urgentie

Al ruim voor de coronacrisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. Ook bij zeer lage werkloosheid kwamen deze groepen moeizaam aan de slag. SEO Economisch Onderzoek heeft berekend dat er in de zomer van 2022 nog 190.000 jongeren werkloos zijn, waarvan 150.000 jongeren onzichtbaar thuis zitten. Een langdurige, integrale aanpak is nodig om duurzame verandering te realiseren. Daarom zetten de Buzinezzclub en Werkclub zich de komende jaren in op versterking van het systeem rondom re-integratie en participatie. Want er staan nog 1,5 miljoen à 2 miljoen Nederlanders naast de arbeidsmarkt. Mensen die vaak wel wíllen, maar niet kúnnen participeren. En na elke crisis wordt de laag achterblijvers groter en groter.

“De clubs staan voor kansengelijkheid en een arbeidsmarkt waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Samen met de Goldschmeding Foundation kunnen we hier nog harder voor gaan en hopen we een flinke steen bij te dragen aan een nog beter en resultaatgerichter arbeidsmarktbeleid in Nederland.”

– Leo van Loon, oprichter van de Buzinezzclub en Werkclub
Aanpak bewezen effectief in begeleiding kwetsbare groepen: 65% na deelname blijvend uit uitkering

De Buzinezzclub heeft de afgelopen tien jaar bewezen effectief te zijn in de begeleiding van kwetsbare groepen. De begeleiding heeft de vorm van praktijkgerichte trainingen en coaching naar een baan, opleiding of eigen bedrijf, die doorloopt tot ver op het carrièrepad of bij een eventuele terugval in de uitkering. De integrale aanpak van schuldhulpverlening, huisvesting, zorg en andere support helpt om de basis op orde te krijgen. En het werkt: gemiddeld is 65% van de mensen die het programma doorlopen blijvend uit een uitkering en economisch zelfredzaam. Daarnaast is er een afname te zien in schulden, zorg- en verslavingsproblematiek.