Platform de Toekomst van Arbeid

Arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid beter inrichten voor een brede welvaart voor iedereen

Om in Nederland een hogere welvaart en meer welzijn voor iedereen te realiseren, zijn wijzigingen van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid nodig. Het Platform de Toekomst van Arbeid wil deze omslag in gang zetten.

Naast de werkloosheid onder grote groepen Nederlanders ervaren veel mensen die wel werk hebben hun toekomst als onzeker, ZZP’ers bijvoorbeeld. Het wisselen van werkgever of van sector verloopt in de praktijk vaak niet soepel. Verder neemt de opleidingsongelijkheid toe terwijl laagopgeleiden in vergelijking met hoogopgeleiden weinig bijleren in hun werkomgeving.

Nieuwe oplossingen
Platform de Toekomst van Arbeid wil dit veranderen door nieuwe oplossingen te helpen vinden. Hiertoe gaat het Platform onder andere onderzoek doen naar relevante trends rond leren, werken en verzekeren in Nederland en naar de redenen waarom de maatschappelijke besluitvorming (het ‘poldermodel’) rond deze thema’s niet meer lijkt te werken.

Het Platform kijkt ook welke goede elementen in stelsels van leren, werken en verzekeren uit andere landen bruikbaar zijn voor Nederland. Om deze ideeën daadwerkelijk te implementeren zet het Platform uiteindelijk in op een ‘nieuw sociaal akkoord’ tussen alle belanghebbenden.

 

”We zijn in Nederland de waarde van werk uit het oog verloren. Op de arbeidsmarkt heerst nu krapte, en tegelijkertijd staan miljoenen mensen, vaak tegen hun zin, werkloos aan de kant. Dat moet slimmer kunnen. Het Platform gaat hierbij helpen door goede ideeën over onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid te bedenken en verspreiden”.

– Directeur Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek

 

De startgroep van het Platform de Toekomst van Arbeid bestaat uit bestuurders en directieleden van ABU, Cedris, UWV Werkbedrijf, Goldschmeding Foundation, MBO Raad, NRTO, AWVN en Aart van der Gaag, Fred van Haasteren en Hans Kamps. Iedereen zit op persoonlijke titel in de startgroep. De Argumentenfabriek faciliteert de opstart van het Platform en voert de verkennende onderzoeken uit met behulp van een grote en diverse groep experts.

Publicatie: visie op het ideale Nederland
Het afgelopen jaar heeft het Platform een analyse gemaakt van de huidige situatie in Nederland rond leren, werken en verzekeren. Nederland scoort daarin op veel fronten goed, maar de overtuiging heerst dat het beter kan en moet. Met input van ruim honderd mensen is er een visie ontwikkeld op het ideale Nederland. Een visie die kan worden omschreven als een droom of een ideaalbeeld en waarmee een beweging in gang gezet kan worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want de concretisering is de uitdaging waar we voor staan en er moeten betekenisvolle stappen worden gezet in de richting van het optimaliseren van de waarde van werk.

Jenny Kossen Projectleider de Toekomst van Arbeid