Toekomstscenario’s ‘Werken in een meer circulaire economie’

Met dit project beogen we gezamenlijk en gecoördineerd in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan of zou moeten ontwikkelen.

De economie is in transitie: van een lineaire productiewijze schakelen we over op een circulaire economie. De Nederlandse en Europese overheden hebben daarvoor heldere doelen gesteld: in 2030 moet de economie 50% circulair zijn, uiterlijk in 2050 100%. Dat deze grondstoffentransitie onze manier van werken en onze arbeidsmarkt beïnvloedt staat vast, maar het is nog onduidelijk op welke manier dat zal gebeuren. Op dit moment is er nog geen verbindende visie op de toekomst die alle stakeholders handvatten biedt. Hierdoor kampt de beoogde transitie met een gebrek aan onderlinge afstemming, wat ertoe kan leiden dat de overgang vertraagd wordt, of met onnodige schokken gepaard gaat.

Werken in een meer circulaire economie in 2030

Met dit project beogen we gezamenlijk en gecoördineerd in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan of zou moeten ontwikkelen. Het beoogde effect is dat alle betrokken partijen onderbouwd maatregelen kunnen treffen om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Concreet resultaat van dit project is een aantal bruikbare toekomstscenario’s die aansluiten bij de nationale en internationale ambities op het gebied van circulaire economie, plus een op overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers gerichte uitvoeringsagenda.

 

De inzet van verschillende expertises

De aanpak van dit project leunt op verschillende expertises: de inhoudelijke deskundigheid van een 24-tal externe experts op het gebied van arbeidsmarkt en circulaire economie, die betrokken worden bij het ontwikkelen van de scenario’s en het doordenken van de uitvoeringsagenda.
En daarbij de procesmatige ervaring met het organiseren van multistakeholder-sessies en het ontwikkelen van scenario’s. Door de inzet van een klankbordgroep bestaande uit ondernemers en betrokken organisaties houden we voortdurend het realiteitsgehalte van de scenario’s in het oog. De aanpak bestaat uit een aantal workshops met experts waarin scenario’s worden ontwikkeld, inclusief de bijbehorende consequenties en de benodigde maatregelen.

Michel Schuurman - portret
Michel Schuurman Directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland