Toekomstscenario’s ‘Werken in een meer circulaire economie’ (afgerond 2022)

Samenwerking om in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan ontwikkelen

De economie is in transitie: van een lineaire productiewijze schakelen we over op een circulaire economie. Op dit moment is er nog geen verbindende visie op de toekomst die alle stakeholders handvatten biedt. De beoogde transitie is nog niet vertaald naar gedeelde toekomstbeelden en handelingsperspectieven op het gebied van werk en arbeidsmarkt.

Met dit project beogen we gezamenlijk en gecoördineerd in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan  ontwikkelen. Het beoogde effect is dat alle betrokken partijen onderbouwd maatregelen kunnen treffen om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie op de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Concrete resultaten van dit project zijn 4 toekomstscenario’s en 6 handelingsperspectieven op het gebied van werkgelegenheid, die aansluiten bij de nationale  ambities op het gebied van circulaire economie.

Dit project is gestart in het najaar van 2021 en afgerond in het eerste kwartaal van 2022. In het najaar hebben we drie bijeenkomsten georganiseerd met de 24 experts. Aansluitend zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met de experts en een klankbordgroep waarin 15 organisaties en ondernemers de verschillende ideeën en toekomstbeelden getoetst hebben aan de huidige realiteit en uitdagingen. Met dit project werken we actief samen met de Sociaal-Economische Raad (SER), vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Het eerste resultaat van dit project, vier toekomstscenario’s, is gepresenteerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 7 februari 2022. De scenario’s schetsen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen waarvan we vandaag de dag al de signalen zien. De scenario’s geven aanknopingspunten voor stakeholders om aanvullende handelingsperspectieven te identificeren, op basis waarvan zij zich kunnen voorbereiden op deze toekomst. De handelingsperspectieven zijn gepresenteerd tijdens het Symposium Duurzaam Werk van de Goldschmeding Foundation op 28 maart.

De toekomstbeelden en handelingsperspectieven bieden gespreksstof om de gevolgen van een circulaire economie voor de arbeidsmarkt (en vice versa) te vertalen naar beleid en actie. Zo ontstaat een taal en verbeelding die hopelijk verschillende stakeholdergroepen aanspreekt.