Ga naar de inhoud
Arbeidsintegratie vluchtelingen Oekraïnecrisis

Arbeidsintegratie vluchtelingen Oekraïnecrisis

Het bouwen van een netwerk tussen mensen die vluchten vanwege de oorlog in Oekraïne en mensen in Nederland die tot steun kunnen zijn.

Partner(s)

OpenEmbassy

Looptijd Maart 2022 - juni 2022

Maatschappelijke context

Door de oorlog in Oekraïne hebben veel mensen gedwongen hun land moeten verlaten en kunnen niet meer terug naar hun land.

Ambitie project

Het bouwen van een netwerk van mensen en organisaties in Nederland die gevluchte Oekraïners tot steun kunnen zijn.

Impactdoelstelling

Bevorderen van de arbeidsintegratie in Nederland van vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Status

Meer dan 1000 vragen beantwoord en kennis verzameld in online kennisbank. Expertpool van 50 Oekraïense nieuwkomers voor advies aan overheid. 20 individuen en huishoudens ondersteund bij vinden van hun weg in Nederland.

In het kort

Door de oorlog in Oekraïne hebben veel mensen het land moeten verlaten. En ook Oekraïners die al in Nederland waren, konden door de oorlog niet terug naar het land. In dit project is voor deze mensen een netwerk gebouwd, om hen een veilige toekomst te bieden. Hierbij was de focus in het bijzonder gericht op de aansluiting met werk, maar er is ook aandacht voor noodzakelijke randvoorwaarden voor een veilig bestaan, integratie en volwaardige participatie.

Werk is een belangrijke indicator van integratie, niet alleen omdat het de mogelijkheid geeft tot het opbouwen van een stabiel bestaan, maar ook omdat het andere integratie-indicatoren verbetert. Zoals het leren van taal, het opbouwen van sociale contacten en het beter leren kennen van de sociale cultuur. Het project begon met het ondersteunen van twintig mensen. Daarna is het netwerk systematisch en gestructureerd uitgebreid.

“De unieke situatie in Nederland van mensen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne biedt een kans om te onderzoeken wat er nodig is om mensen goed hun weg te laten vinden in Nederland wanneer zij niet onder de Wet Inburgering vallen. Door mensen direct te ondersteunen en hier door middel van actieonderzoek en community building van te leren, bouwen we aan een alternatieve visie op integratie.”
Renée Frissen
Directeur OpenEmbassy

Helpdesk, kennisbank en rapport

Het project is inmiddels afgerond. Met de helpdesk zijn er meer dan 1000 vragen ontvangen en beantwoord. De kennis die hiermee is verzameld is samengevoegd in een online kennisbank die continu geüpdatet wordt. Ook zijn er 10 Oekraïens en/of Russisch sprekende “superlocals” toegevoegd aan het helpdeskteam. Er is een expertpool opgericht van 50 Oekraïense nieuwkomers die al langer of recent in Nederland wonen, waarmee thematische sessies georganiseerd zijn en de Tweede Kamer bezocht is. De agendapunten die deze expertpool heeft neergelegd bij de Tweede Kamerleden, zijn direct vertaald naar vragen aan de regering in een brief.

Binnen het actieonderzoek zijn er 20 casussen opgepakt waarin individuen of huishoudens direct ondersteund zijn bij het vinden van hun weg in Nederland. Er volgt nog een uitgebreider rapport dat ook extern gedeeld gaat worden (o.a. met SZW). De inzichten die zijn opgehaald over deze groep nieuwkomers bieden een kans om te reflecteren op het systeem zoals het nu ingericht is voor nieuwkomers met andere achtergronden en wat hierin, naar voorbeeld van de Oekraïense situatie, aangepast zou kunnen worden. 12 mensen uit deze community zijn op bezoek geweest in de Tweede Kamer om met Kamerleden in gesprek te gaan. De urgente agendapunten die de community aandroeg, zijn allemaal vertaald in vragen die later aan de regering gesteld zijn in een brief.