Ga naar de inhoud
Behoeftenonderzoek inclusief werkgeverschap

Behoeftenonderzoek inclusief werkgeverschap

Onderzoek naar de behoeften van werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Partner(s)

SER Diversiteit in Bedrijf

Looptijd Mei 2022 - oktober 2022

Maatschappelijke context

Werkgevers willen vaak wel investeren in inclusiviteit en diversiteit, maar weten niet hoe ze dit praktisch en effectief kunnen aanpakken.

Ambitie project

Inzicht krijgen in de hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Impactdoelstelling

Een inventarisatie en analyse van de hulpvragen van werkgevers die bijdragen aan een beter inzicht in de ondersteuningsbehoefte op het gebied van diversiteit en inclusie.

Status

In dit project zijn ruim 6.000 helpdeskvragen van de SER Diversiteit in Bedrijf geanalyseerd. De inzichten zijn meegenomen in het project Het Moet Wel Werken en te bekijken in het gepubliceerde onderzoeksrapport.

In het kort

Investeren in diversiteit en inclusie levert op veel vlakken winst op voor een organisatie. Werkgevers willen dan ook vaak wel investeren in D&I, maar weten niet zo goed waar ze moeten beginnen of hoe ze het aan kunnen pakken. Dit project analyseert de hulpvragen en de ondersteuningsbehoeften van werkgevers op het vlak van diversiteit en inclusie. Door kennis, advies en ondersteuning direct aan te laten sluiten bij deze behoeften in de praktijk, kunnen werkgevers effectief geholpen worden bij hun activiteiten gericht op inclusief werkgeverschap.

Werkgevers lopen in de praktijk tegen allerlei dilemma’s en knelpunten aan op het gebied van diversiteit en inclusie. Veelgestelde vragen zijn bijvoorbeeld: waar vinden we personeel met een migratieachtergrond, hoe pakken we vooroordelen onder medewerkers aan, hoe creëren we draagvlak voor D&I beleid, hoe werken we aan meer inclusie op de werkvloer en hoe voorkomen we ongewenst gedrag? Deze vragen leggen werkgevers voor aan initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waaronder SER Diversiteit in Bedrijf, dat de ondertekenaars van het Charter Diversiteit ondersteunt, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en De Normaalste Zaak. In dit onderzoeksproject staan deze vragen en deze behoefte aan informatie van werkgevers centraal.

'Vragen die werkgevers en werknemers stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf en andere desks laten zien tegen welke dilemma’s en knelpunten werkgevers en medewerkers in de praktijk aanlopen. De uitkomsten worden gebruikt voor het aanscherpen van het ondersteuningsaanbod voor werkgevers die zich inzetten voor een diverse en inclusieve arbeidsorganisatie.'
Alice Odé
Programmaleider SER Diversiteit in Bedrijf

Analyse van de behoeften van werkgevers

Het onderzoeksinstituut Centerdata analyseerde ruim 6.000 helpdeskvragen van de SER Diversiteit in Bedrijf over de periode van 2019-2021. Deze vragen geven een beeld van dimensies van diversiteit en de fasen in de implementatie van D&I-beleid waarover werkgevers meer en minder vragen hebben. Daarnaast biedt de analyse meer inzicht in de ondersteuningsbehoefte van werkgevers. De hulpvragen van werkgevers bleken veel te gaan over het instroombeleid, vacatureteksten en selectieprocedures. Ook de aanpak en ondersteuning van diversiteitsbeleid kwamen vaak terug als onderwerpen.

De inzichten uit dit onderzoek zijn meegenomen in het project Het Moet Wel Werken, gericht op inclusief werkgeverschap. Het volledige rapport is te vinden via: Vragen werkgevers aan helpdesk SER Diversiteit in Bedrijf.