Ga naar de inhoud

Bestuurlijk Beloningskompas

Het ontwikkelen van een nieuw beloningsmodel, dat bestuurders beloont op basis van langetermijn maatschappelijke waardecreatie

Partner(s)

Reward Value

Looptijd Juli 2021 - heden

Maatschappelijke context

Het huidige eenzijdige beloningsmodel staat door financiële, bestuurlijke en milieucrises ter discussie. De oriëntatie van de bestuurder moet van ‘alleen de aandeelhouder’ naar ‘alle belanghebbenden’.

Ambitie project

De drempels voor een nieuw beloningsmodel - dat brede maatschappelijke waardecreatie en een economie gericht op welzijn ondersteunt - verlagen.

Impactdoelstelling

Bestuurdersbeloningen dragen bij aan lange termijn meervoudige waardecreatie.

Status

Desk research en online en classroom experimenten zijn afgerond. In company experimenten worden voorbereid.

In het kort

De samenleving verwacht steeds meer dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en lange termijn waarde creëren voor mens en milieu. Maar het systeem waarmee bestuurders momenteel beloond worden is vooral gericht op de financiële bedrijfsresultaten binnen een periode van één tot drie jaar. Daardoor wordt de bestuurdersbeloning gekoppeld aan de belangen van de aandeelhouder (shareholdersmodel). De belangen van andere stakeholders, bijvoorbeeld werknemers (ook die in de toeleveringsketen) en klanten, krijgen hierdoor minder aandacht. Dat geldt ook voor brede maatschappelijke belangen op langere termijn, bijvoorbeeld sociale ongelijkheid.

Een hervorming van het beloningsbeleid kan zorgen voor een nieuwe balans, waarin langetermijnperspectief en de rol van de onderneming in de samenleving belangrijk zijn. Het doel is een nieuw beloningsbeleid dat brede maatschappelijke waardecreatie ondersteunt en de beweging versnelt naar een economie waarin niet alleen oog is voor welvaart, maar ook voor welzijn.

Een nieuw beloningsbeleid is nodig

In de maatschappij neemt de ontevredenheid over het huidige beloningsbeleid toe. Dit laat zien dat deze wens tot verandering breed gevoeld wordt. Steeds meer ondernemingen hebben een ‘purpose’ voor zichzelf geformuleerd waarin zij expliciet maatschappelijke waarden onderschrijven. Zij geven echter ook aan dat het hen niet duidelijk is welke stappen moeten worden gezet om in de bestuurskamer de juiste prikkels te geven. En bij institutionele beleggers en adviesbureaus ontbreekt het aan inzicht over hoe beloning bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van bedrijf en samenleving.

'We zijn heel trots en dankbaar dat we -gesteund door de Goldschmeding Foundation- bewijs kunnen verzamelen voor de werking van een nieuw beloningsmodel dat beoogt bestuurders in hun kracht te zetten om de onderneming te leiden met het oog op lange termijn maatschappelijke waardecreatie.'
Frederic Barge
Oprichter en directeur-bestuurder Reward Value Foundation

Nieuwe vormen van beloningsbeleid

Het project is onderdeel van een breder programma van Reward Value, gericht op de ontwikkeling van een maatschappelijk gedragen beloningsmodel. Met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation worden in dit project wetenschappelijke experimenten uitgevoerd met nieuwe vormen van beloningsbeleid.

Het werkplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Online-experimenten om gedragsveranderingen te analyseren;

  2. Classroom-experimenten ter verrijking van onderwijscurricula;

  3. In-company-experimenten om directe toepassingservaring op te bouwen.

De experimenten van Reward Value onderbouwen het nieuwe beloningsmodel én laten zien hoe de herziening van beloningsmodellen leidt tot verantwoord leiderschapsgedrag en betere maatschappelijke uitkomsten. Dit is een belangrijk nieuw inzicht in het gesprek rondom de bestuurdersbeloningen. Het project spoort ook het denken over en de interesse in een nieuwbeloningsbeleid aan, door netwerkvorming en communicatie.

Reward Value zet de samenwerking met SEO Economisch Onderzoek voort met het uitvoeren van de experimenten. Daarnaast werken ze samen met een aantal leidende business schools en grote (internationale) bedrijven.

Principles of Responsible Renumeration (PRR)

Op 19 januari 2023 presenteerde Reward Value haar Principles of Responsible Remuneration (PRR) op het World Economic Forum in Davos. De Principles of Responsible Remuneration zijn praktische richtlijnen, die bedrijven ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. En zorgen zij dat hun beloningsbeleid de prioriteiten van de organisatie weerspiegeld.