Ga naar de inhoud
Opschaling Buzinezzclub en Werkclub

Opschaling Buzinezzclub en Werkclub

Het bereiken van tien keer zoveel mensen (jongeren en nieuwe Nederlanders) en hen langdurig begeleiden naar een opleiding, werk of eigen onderneming.

Partner(s)

Buzinezzclub Foundation

Looptijd 2019 - heden

Maatschappelijke context

Kinderen uit gezinnen met een lage sociaal economische status, hebben later minder kans op een goede positie op de arbeidsmarkt. In 2021 was bijna 10 procent van de beroepsbevolking tussen 15 en 25 jaar werkloos.

Ambitie project

Het creëren van eerlijke kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt (door meerjarige training, coaching en een levenslang lidmaatschap).

Impactdoelstelling

Per 2026 begeleidt De Buzinezzclub 5.000 nieuwe leden per jaar. Hiervan is 60 tot 80 procent van de deelnemers nooit meer uitkeringsafhankelijk.

Status

Met training, coaching en een levenslang lidmaatschap krijgen inmiddels 500 jongeren per jaar een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. De persoonlijke aanpak van de Buzinezzclub leidt bij maar liefst 60 tot 80 procent van de jongeren tot duurzame economische zelfstandigheid.

In het kort

Al sinds 2009 begeleidt de Buzinezzclub jongeren tot 35 jaar naar een opleiding, werk of een eigen onderneming. Dit gebeurt in de vorm van praktijkgerichte trainingen en coaching. In 2017 werd ook de Werkclub opgericht. Deze is er voor nieuwe Nederlanders die graag aan het werk willen of een stap willen maken in hun carrière. Zo groeide een initiatief wat kleinschalig begon in Rotterdam Zuid uit tot een beweging van formaat. Sterker nog: de Buzinezzclub is volgens de VN een best practice.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er ondanks de krappe arbeidsmarkt nog altijd circa 150.000 jongeren werkloos zijn. Een groot gedeelte daarvan zit onzichtbaar thuis. Vaak willen zij wel werken, maar weten ze niet hoe of worden ze belemmerd door omstandigheden. Een langdurige aanpak is nodig om hier verandering in te brengen.

De Buzinezzclub (en ook de Werkclub) biedt deze langdurige aanpak. Dit doen zij door het systeem rondom re-integratie en participatie te versterken. Ze bieden trainingsprogramma’s, workshops, persoonlijke coaching en begeleiding aan. Ook krijgen deelnemers een levenslang lidmaatschap. Hiermee kunnen ze voor werkgerelateerde vragen altijd terecht bij de Buzinezzclub.

'De clubs staan voor kansengelijkheid en een arbeidsmarkt waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Samen met de Goldschmeding Foundation hopen we een flinke steen bij te dragen door een substantieel aandeel van de jongeren te bereiken. Op naar een nog beter en meer resultaatgericht arbeidsmarktbeleid in Nederland!'
Leo van Loon
Oprichter Buzinezzclub en Werkclub

Duurzame inzetbaarheid en economische zelfredzaamheid

De Buzinezzclub (en de Werkclub) hebben de afgelopen tien jaar kwetsbare groepen jongeren effectief begeleid. De begeleiding heeft de vorm van praktijkgerichte trainingen en coaching naar een baan, opleiding of eigen bedrijf. Deze loopt tot ver op het carrièrepad door, ook bij een eventuele terugval in de uitkering.

De integrale aanpak van schuldhulpverlening, huisvesting, zorg en andere support helpt om de basis op orde te krijgen. En het werkt: gemiddeld is 65% van de mensen die het programma doorlopen blijvend uit een uitkering en economisch zelfredzaam. Daarnaast is er een afname in schulden en zorg- en verslavingsproblematiek. Door de samenwerking met de Goldschmeding Foundation kunnen de clubs de komende jaren sterk groeien: van 500 nieuwe members per jaar in 2020, naar 5.000 nieuwe members per jaar in 2026.