Ga naar de inhoud

Circulair en inclusief ondernemen

Het combineren van circulaire en inclusieve thema’s binnen organisaties.

Partner(s)

MVO Nederland
Universiteit Utrecht

Looptijd Mei 2020 - april 2021

Maatschappelijke context

Ondernemers kiezen vaak voor circulaire of inclusieve thema’s binnen hun organisatie. Er is nog weinig onderzoek gericht op de combinatie van deze twee bedrijfsmodellen en de kansen die de combinatie biedt.

Ambitie project

Onderzoek naar de kenmerken van koplopende organisaties en de omstandigheden waarin circulair en inclusief elkaar kunnen versterken, voor advies en sturing aan organisaties.

Impactdoelstelling

Deze Community of Practice biedt een raamwerk voor werkgevers, zodat ze inclusief én duurzaam ondernemen kunnen integreren in hun strategie.

Status

De resultaten uit dit project zijn gepresenteerd in een online webinar met meer dan 250 deelnemers, de uit het resultaten ontstane publicatie is inmiddels bekeken door meer dan 1.500 ondernemers.

In het kort

Circulair en inclusief ondernemen zijn allebei belangrijk voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Maar in de praktijk blijkt vaak dat organisaties focussen op één van de twee. In dit project heeft MVO Nederland samen met de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar kenmerken van koplopende organisaties die deze twee thema’s combineren én gekeken onder welke omstandigheden circulair en inclusief elkaar (kunnen) versterken.

Circulair ondernemen richt zich op het zo goed mogelijk opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen. Inclusief ondernemen gaat over hoe je rekening houdt met verschillende mensen en ervoor zorgt dat er plek is voor iedereen om mee te doen. Bij 110 organisaties zijn interviews afgenomen om te ontdekken op welke manier zij de strategie rondom circulair en inclusief ondernemen hebben geïmplementeerd. Hierdoor is stapsgewijs in kaart gebracht hoe specifieke kenmerken van circulair en inclusief ondernemen de motivatie (willen), overtuigingen (weten) en mogelijkheden (kunnen) van werknemers beïnvloeden, hoe deze intenties en mogelijkheden werknemers activeren, en hoe werknemers door hun acties bijdragen aan het circulaire en inclusieve bedrijfsmodel. Door deze weg te bewandelen wordt duidelijk welke factoren bijdragen aan het succesvol combineren van circulair en inclusief ondernemerschap.

'We hebben met dit onderzoek meer inzicht gekregen in hoe de combinatie van circulair en inclusief ondernemen is verankerd in de bedrijfsstructuur, processen en dagelijkse praktijken bij Nederlandse maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.'
Naomi Ellemers
Universiteitshoogleraar Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

De resultaten van dit project

Prof. Dr. Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) presenteerde de resultaten tijdens de tiende editie van de Henk van Luijklezing bij Nyenrode aan meer dan 250 deelnemers in een online webinar. Ook ging zij met Ingrid Thijssen (Voorzitter VNO/NCW) en Maria van der Heijden (directeur van MVO Nederland) in gesprek over de onderzoeksresultaten. Daarna is de publicatie – ook in de vorm van een podcast en informatief filmpje – gedeeld met meer dan 2.000 ondernemers en bekeken door ongeveer 1.500 ondernemers. MVO Nederland heeft de inzichten uit het onderzoek en de tips uit de praktijk gebundeld in een vijfstappenplan. Zo worden bedrijven verder geholpen in hun ambitie om circulair én inclusief te ondernemen.