Ga naar de inhoud

Circular@Scale

Het ondersteunen van pionierende circulaire ondernemers in de bouwsector en het opschalen van hun circulaire toepassingen.

Partner(s)

PoweredByMeaning
ScaleUpNation

Looptijd Januari 2020 - juli 2021

Maatschappelijke context

De bouwsector in Nederland wilt in snel tempo circulaire principes en processen implementeren. Tegelijkertijd ervaren pionierende circulaire ondernemers moeite om marktaandeel te veroveren en te groeien.

Ambitie project

Dit project ondersteunt circulaire ondernemers in de bouwsector en schaalt hun circulaire toepassingen op. Dit heeft positieve impact op de werkgelegenheid, stabiliteit van deze ondernemingen, innovatie in de sector en een versnelling van de circulaire economie.

Impactdoelstelling

Circulaire ondernemers ondersteunen bij het opschalen van hun business modellen.

Status

Tweejarige samenwerking met 10 scale-ups en 48 opdrachtgevers in de bouwsector, resulterend in bekendheid van circulaire scale-ups, een handboek voor scale-ups en een aparte stand op PROVADA 2021.

In het kort

Om pionierende ondernemers in hun groeipad te ondersteunen, heeft Circular@Scale, een initiatief van PoweredbyMeaning en ScaleUpNation, gedurende twee jaar een groep van 10 ‘scale-ups’ (snelgroeiende bedrijven) en 48 opdrachtgevers in de bouwsector geholpen met onderzoek, begeleiding en bijeenkomsten met opdrachtgevers.

Vanuit de uitdaging dat deze pionierende ondernemers met innovatieve circulaire oplossingen voorlopers zijn in een conservatieve markt, is dit programma ingericht om niet alleen aan de kant van de ondernemers, maar ook aan die van de opdrachtgevers een verandering in gang te zetten.

In 2021 zijn verschillende online en offline bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij is gekozen voor onderzoek, bijeenkomsten en het testen van de innovaties in ‘landmark-projecten’ waar de ondernemers konden participeren in marktconsultaties rondom circulair inkopen. Op deze manier is het gelukt om de bekendheid van deze ondernemers bij grotere opdrachtgevende bedrijven een flinke boost te geven. Ook hebben de ondernemers veel gehad aan de verschillende intervisiebijeenkomsten, ‘diagnostic tools’ en online webinars en presentaties.

'De circulaire economie wordt gecreëerd door ondernemers met lef. Er is een groep die eigenhandig in staat is een sector te veranderen; de scale-ups die wij bij Circular@Scale ‘trailblazers’ noemen. Zij verdienen de steun van alle stakeholders zoals inkopers, beleidsmakers en investeerders.'
Guido Braam
Directeur Powered by Meaning

Handboek voor circulaire scaleups

Het onderzoek en de resultaten van de verschillende sessies zijn gedeeld in een handboek voor scaleups. Dit handboek is gelanceerd op het eindevent dat plaatsvond op het Forteiland Pampus, met meer dan 80 betrokken bedrijven, financiers en organisaties. Het project Circular@Scale had een aparte stand op PROVADA 2021, waarbij het succesvol aandacht vroeg voor de innovaties van de Nederlandse scale-ups. Met vele presentaties, quickscans, bijeenkomsten, verschillende podcasts en de documentaire is de groei van de betrokken ondernemers goed in beeld gekomen.