Ga naar de inhoud
Circular Innovation Ecosystem

Circular Innovation Ecosystem

Het ontwikkelen van een werkbare methode voor een ecosysteem-benadering voor impactvolle ondernemingen, als banenmotor van de circulaire economie

Partner(s)

Metabolic

Looptijd November 2020 - december 2021

Maatschappelijke context

Omdat de circulaire economie nog relatief nieuw is, zijn financiële instellingen nog aarzelend in hun financiering van circulaire ondernemingen.

Ambitie project

Het in kaart brengen van huidige barrières en mogelijkheden voor financiële instellingen om ondernemen in de circulaire economie mogelijk te maken.

Impactdoelstelling

Ontwikkelen van een ecosysteem-aanpak die kan helpen bij het financieren van ondernemerschap, de ontwikkeling van banen en pionierende ondernemers.

Status

Het onderzoek is in 2021 gepresenteerd tijdens het I&W Webinar ‘Vergroten aanbod financiering circulaire initiatieven’ en daarna gebruikt voor het opstellen van de fundamenten van het ecosysteem.

In het kort

Veel financiële instellingen verdiepen zich in de mogelijkheden van het financieren van circulaire ondernemingen en hebben fondsen vrijgespeeld. Tegelijkertijd missen ze daarbij nog de begeleiding, inhoudelijke expertise, impact assessment en netwerk bij circulaire ondernemers. Om dit dilemma op te lossen, hebben de onderzoekers van Metabolic Institute de huidige barrières en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de gewenste mogelijkheden en samenwerkingsvormen om ondernemen in de circulaire economie mogelijk te maken.

Het onderzoek van Metabolic richt zich op een ecosysteembenadering, een gedurfde nieuwe manier van financieren die systeemdenken gebruikt om financiële en niet-financiële middelen te versnellen en grootschalige systeemverandering te beïnvloeden. Het Circular Innovation Ecosystem stelt een ecosysteembenadering voor om circulaire innovatie in Nederland te financieren. Het is bedoeld om Nederlandse steden (en regio’s) te ondersteunen bij het behalen van hun circulariteitsdoelstellingen door het bevorderen van een ecosysteem van publieke / private investeerders, zakelijke versnelling en ondersteunende diensten en circulaire ondernemers.

'The circular economy is inadequately financed. This research identifies both barriers and opportunities for leveraging finance to achieve the circularity goals of the Netherlands.'
Eva Gladek
Founder en CEO Metabolic

Het R-model voor duurzame banen

Binnen de circulaire economie wordt veel gewerkt met het R-model. Binnen dit model leveren verschillende strategieën een hogere financiële waarde in verdienmodellen, omdat ze de economische en materiële waarde van producten effectiever behouden en verlengen in vergelijking met R-strategieën met een lagere waarde. De R strategie met lage financiële waarde zijn: Recycle en Recover. De R strategie met hogere waarde zijn: Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, and Repurpose. In de hogere waarde Rs van het 9R-raamwerk ligt het grootste potentieel voor banen. Bijvoorbeeld: activiteiten met een lage waarde die leiden tot materiële verliezen (zoals verbranding en storten), levert 1 tot 6 banen per 10.000 ton afgestoten goederen op. Recycling levert naar schatting 36 banen op voor dezelfde hoeveelheid materiaal, terwijl hergebruik en renovatie verreweg de grootste werkgelegenheid-boosters zijn, met bijna 300 banen voor elke 10.000 ton “afval”. Ook al lijken deze hogere R-strategieën qua werkgelegenheid en materiele waarde hoog te scoren, is het voor veel Nederlandse ondernemers nog altijd lastig bij het vinden van passende financiering. Met als gevolg dat hun ondernemingen minder kans hebben om werkgelegenheid te bieden.