Ga naar de inhoud

Circular Jobs Initiative

Een kenniscentrum voor banen en vaardigheden in de circulaire economie, zorgt voor het agenderen, onderzoeken, en verspreiden van praktische tools bij bedrijven en overheden.

Partner(s)

Circle Economy

Looptijd 2019 - 2023

Maatschappelijke context

De transitie naar een circulaire economie heeft invloed op de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en opleidingen. Beleidsmakers en werkgevers zijn zich hier echter onvoldoende van bewust, of weten niet waar ze moeten beginnen.

Ambitie project

Het identificeren van vaardigheden en rollen die nodig zijn voor het opschalen van circulaire interventies, het ontwikkelen van kansen en uitdagingen bij deze opschaling en het ondersteunen van beleidsmakers en industrieën bij het ondernemen van actie.

Impactdoelstelling

In 2025 werken minimaal 100 toonaangevende organisaties met CJI aan kennis en tools over personeelsbeleid ten behoeve van circulaire werkgelegenheid strategieën.

Status

De verschillende onderzoeken, publicaties en tools van het CJI bereiken inmiddels meer dan 350 organisaties, 120 bedrijven, 51 steden en 23 landen. Sinds 2023 staat het project op eigen benen.

In het kort

Het Circular Jobs Initiative (CJI) is sinds 2020 het eerste internationale kenniscentrum voor circulaire banen en vaardigheden. Projectpartner Circle Economy beheert een grote kennisbank van publicaties, casestudies, onderzoeken en data die voor internationale en nationale beleidsmakers en bedrijven behulpzaam zijn in het maken van de juiste keuzes in de transitie naar een circulaire economie. Daarmee is het initiatief een belangrijke aanjager van werkgelegenheid in een circulaire economie.

Het programma is in Nederland een begrip en bereikt ook veel internationale bedrijven, steden, overheden en organisaties zoals ILO, WorldBank en de UN. Het CJI is met name actief op het gebied van agenderen, onderzoeken, en verspreiden van praktische tools bij bedrijven en overheden, om de circulaire economie op schaal te kunnen realiseren.

'Nog te vaak wordt in het discours rondom de circulaire economie de mens niet als factor meegenomen. Het Circular Jobs Initiative stelt de werknemer voorop in de transitie: wat hebben we nodig en wie gaat het doen? Zo maken we het tastbaar en concreet.'
Esther Goodwin Brown
Circular Jobs Initiative Lead, Circle Economy

Publicaties vanuit het CJI

Elk jaar publiceert CJI verschillende onderzoeken, artikelen en publicaties. In 2021 is bijvoorbeeld een groot onderzoek gepubliceerd, gericht op de arbeidseffecten van een circulaire textielketen in Nederland. In 2022 volgde praktische handreikingen en tools voor HR-managers van bedrijven. En heeft het CJI in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekeken naar werkgelegenheidseffecten van het huidige beleid.  Ook is het CJI team actief betrokken bij de analyse van werkgelegenheid als deel van de Circularity Gap Reports in verschillende landen, waaronder Nederland, Denemarken, Noorwegen en Oostenrijk. 

Internationaal is het CJI vooral bekend door de Circular Jobs Monitor (CJM). Deze tool geeft inzicht in de ontwikkeling van circulaire banen in meer dan 30 landen en 150 steden wereldwijd. Voor Nederland is deze data zelfs inzichtelijk op gemeentelijk niveau.