Ga naar de inhoud
Circularity Gap Report Bouwsector

Circularity Gap Report Bouwsector

Dit project onderzoekt waar we nu staan en hoe we naar een circulaire bouwsector kunnen bewegen, zodat Nederland in 2050 volledig circulair is.

Partner(s)

Circle Economy

Looptijd Januari 2021 - oktober 2021

Maatschappelijke context

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Daarvoor is belangrijk om te weten waar we nu staan en hoe we bij dat doel komen.

Ambitie project

Een sectorale analyse binnen de Nederlandse bouwsector en berekening van wat de ambities betekenen voor de wijze waarop we in de bouw werken.

Impactdoelstelling

Met dit project meten en creëren we overzicht van de werkgelegenheid en de arbeidsvraag in de Nederlandse bouwsector.

Status

Lancering van het rapport op 30 juni 2022, rapport aangeboden aan Piet Fortuin (CNV) en Vincent Gruis (Transitieteam Circulaire Bouweconomie).

In het kort

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is hier vooral sprake van downcycling; waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruikt als funderingsmateriaal voor wegen. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 8% circulair is. Deze 8% krijgt daarnaast vooral een gelijkwaardige in plaats van hoogwaardige toepassing in het bouwproces. Daarnaast weten we ook nog te weinig over de kansen voor werkgelegenheid.

Circle Economy heeft een sectorale analyse in de Nederlandse bouwsector uitgevoerd om te berekenen wat de ambities van de overheid betekenen voor de Nederlandse bouw. Het rapport legt niet alleen de vinger op de zere plek – maar 8% van de sector is circulair en naast de huidige tekorten worden er 180.000 extra banen verwacht - maar legt ook concrete oplossingen voor om toe te werken naar een volledig circulaire bouwsector. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak om te investeren in menselijk kapitaal, de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en een goede werkomgeving. Daarnaast blijft het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren voor duurzame bouwers, om te kunnen concurreren in de huidige markt.

'We can uncover the state of circularity and related employment effects with this project; both showing opportunities and providing recommendations for the Dutch built environment.'
Martijn Lopes Cardozo
CEO, Circle Economy

Scenario's voor een circulaire bouwsector

De aanpak van Circle Economy past de MFA-methodologie (Material Flow Analysis) en arbeidsmarktanalyse voor de bouwsector toe. Vervolgens worden scenario’s en interventies voorgesteld voor beleidsmakers, onderwijs en bedrijven. De inzichten hebben geleid tot aanbevelingen en handelingsperspectieven voor beleidsmakers en bedrijven. Zo wordt het juiste beleid gecreëerd voor een circulaire economie en bouwsector, en worden mensen op de goede manier opgeleid. De focus op werk(gelegenheid) wordt dan een katalysator voor een circulaire en veerkrachtige economie, en niet een vertragende factor.