Ga naar de inhoud
Community Sociaal Circulair

Community Sociaal Circulair

Transdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers en pioniers uit de praktijk om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sociale innovatie in de circulaire economie te adresseren en oplossingen te bieden.

Partner(s)

Het Groene Brein

Looptijd April 2020 - april 2023

Maatschappelijke context

De complexe uitdagingen van deze tijd spelen binnen meerdere domeinen tegelijkertijd: sociaal, ecologisch, politiek, technologisch en economisch. Duurzame vraagstukken vragen dus een nieuwe systemische en transdisciplinaire aanpak.

Ambitie project

Het mogelijk maken van transdisciplinaire samenwerking, die resulteert in (praktische) kennis van een complex maatschappelijk vraagstuk, zoals landbouw, circulaire economie of rechtvaardige transities.

Impactdoelstelling

De transitie naar een duurzame economie ondersteunen met dit transdiciplinair netwerk en kennis.

Status

Community Sociaal Circulair is gegroeid tot een netwerk van 59 wetenschappers en 35 partijen vanuit de praktijk, resulterend in toepasbare kennis, verschillende breedverspreide publicaties en een werkboek Transdisciplinair Werken (publicatie 2023).

In het kort

In dit project van onze projectpartner Het Groene Brein spelen wetenschappers, burgers en transdisciplinair werk de hoofdrol. Transdisciplinaire samenwerking resulteert in (praktische) kennis georganiseerd rondom een complex maatschappelijk vraagstuk, zoals landbouw, circulaire economie of rechtvaardige transities. Wetenschappers uit diverse disciplines en deelnemers uit de praktijk werken samen om tot een antwoord te komen op het vraagstuk en te komen tot actiepunten, rapporten en campagnes.

Het projectteam houdt zich bezig met ‘verbinden, faciliteren en aanjagen’ van 6 verschillende onderzoeksrichtingen en werkgroepen. Dit doen ze bijvoorbeeld door ze samen te brengen in bijeenkomsten, te laten samenwerken rondom diverse thema’s en te laten werken aan oplossingen: Burgerinitiatieven voor een circulaire economie, samenwerken op circulaire bedrijventerreinen, Menselijk Kapitaal, Natuur-inclusieve landbouw, Organiseren rondom ‘product as a service’, Samenwerking rondom circulair textiel.

‘Transdisciplinair werken is een vorm van kennisproductie rondom complexe maatschappelijke vraagstukken waarin veel verschil van inzicht en onzekerheid bestaat, en waaraan experts uit verschillende disciplines en praktijk bijdragen en samenwerken.’
John Grin
Professor Transnational Configurations, Conflict and Governance, Universiteit van Amsterdam

Samen transdisciplinair werken

In 2020 is de Community Sociaal Circulair met succes gestart en uitgegroeid tot een solide netwerk van 59 wetenschappers van verschillende universiteiten en hogescholen. Binnen de zes onderzoeksrichtingen zijn 40 van deze wetenschappers actief betrokken in werkgroepen. In alle werkgroepen zijn 35 partijen vanuit de praktijk intensief betrokken (bedrijven, overheden, burgerinitiatieven en brancheorganisaties). 

Dit heeft tot toepasbare kennis geleid waarmee bedrijven en organisaties een sociale en rechtvaardige duurzame economie kunnen vormgeven. Bovendien hebben de publicaties van de werkgroepen een groot bereik onder wetenschappers, met verspreiding onder een breed publiek op de agenda voor de toekomst en gaan bijvoorbeeld over het circulaire bedrijventerrein of het tankstation aan een sociale snelweg en circulaire textielketens.

In 2022 is het fundament van het werkboek Transdisciplinair Werken gelegd, in 2023 zal dit gepubliceerd worden.