Ga naar de inhoud
Competenties en transitiefases circulaire economie

Competenties en transitiefases circulaire economie

Onderzoek naar de competenties van professionals die werken aan een circulaire economie bij grotere bedrijven.

Partner(s)

Stichting Sustainability University

Looptijd Maart 2021 - mei 2022

Maatschappelijke context

De rol van duurzaamheidsmanager of circulaire economie coördinator is een relatief nieuwe functie. Er is weinig onderzoek over de ontwikkeling van deze functies en onvoldoende ondersteuning en training van competenties en vaardigheden voor deze functies.

Ambitie project

Het onderzoeken en stimuleren van de vaardigheden die nodig zijn voor werken in en aan een circulaire economie.

Impactdoelstelling

Werkenden in duurzaamheid ondersteunen met kennis, competenties en een leergemeenschap over de transitie fases.

Status

Publicatie van whitepaper ‘Circulaire Economie: andere werkwijze, ander gedrag’, overhandigd aan VNO/NCW. Artikelen, verdiepende cases en een handleiding gepubliceerd in 2022, die breed verspreid zijn onder hogescholen, universiteiten en trainers.

In het kort

Steeds meer werkenden zetten zich bij bedrijven in voor duurzaamheid of een circulaire economie. Vaak hebben zij geen opleiding op dit gebied en bevinden zich in een snel ontwikkelend werkveld. Uit onderzoek van projectpartner Sustainability University is gebleken dat professionals die zich bezighouden met duurzaamheid of circulaire economie, andere competenties en vaardigheden inzetten dan hun collega’s.

Bovendien is het voor deze professionals belangrijk om gevoel te ontwikkelen voor de fase waarin hun bedrijfstak, organisatie en initiatief zit. De meeste duurzaamheidsinitiatieven bevinden zich nog in de vroege fases van markttransitie. Slechts weinig initiatieven bereiken de volwassen fase van 'business as usual'. Initiatieven bij bedrijven en organisaties bereiken deze volwassen fase sneller door vanuit kennis van markttransities te bepalen wat er nodig is om circulaire initiatieven verder te brengen.

“We zien bij veel bedrijven een brede wil om de omslag te maken naar een circulaire bedrijfsvoering. Het maken van deze duurzame transitie is echter complex, waarbij bedrijven en organisaties veel bedrijfsprocessen anders moeten gaan vormgeven. De whitepaper kan bedrijven hierbij helpen.”
Frits de Groot
Beleidssecretaris VNO/NCW

Resultaten van het project

De competenties die nodig zijn binnen de circulaire economie heeft Sustainability University samengevat in de whitepaper ‘Circulaire Economie: andere werkwijze, ander gedrag’. Deze whitepaper is met steun van de Goldschmeding Foundation gepubliceerd in februari 2021 en overhandigd aan VNO/NCW.

In 2021 heeft Sustainability University een vervolgonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Nyenrode. Er zijn 51 casussen bestudeerd om te onderzoeken welke competenties en mogelijke interventies kunnen worden toegepast in de vier fases van het Markttransformatiemodel (Nijhof en Simons, 2020). In verschillende trainingen en intervisiebijeenkomsten zijn deze interventies verder uitgewerkt en aan het competentieraamwerk gekoppeld.

Een artikel, het onderzoek, verdiepende cases en een praktische handleiding zijn in 2022 gepubliceerd. Ook is het onderzoek, en daarmee de inzichten en werkwijze, breed verspreid onder hogescholen, universiteiten en trainers. Daarnaast zijn de resultaten beschreven in het boek 7 Roles for Sustainable Succes, de internationale editie van ‘MVO doe je zo’. Deze publicaties ondersteunen zowel de werkgevers als werknemers in de transitie naar circulaire economie.